19 kwietnia 2021

Gryka jako poplon

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Gryka dostarcza nasion wykorzystywanych przede wszystkim do wyrobu kaszy, a w niektórych rejonach również do wyrobu mąki, i z tej przyczyny zaliczana jest do roślin zbożowych. Jest to też bardzo cenna roślina miododajna. Coraz częściej bywa uprawiana na zielonkę w siewie czystym lub w mieszankach z gorczycą białą lub facelią błękitną. Rośliny gryki są zupełnie niepodobne do roślin innych zbóż. Łodygi gryki wyrastają do wysokości około 1,00 m i tworzą wiele rozgałęzień. Liście mają kształt sercowaty, osadzone są na długich ogonkach. Łodygi, nerwy i ogonki liściowe są zabarwione na czerwono. Kwiaty wyrastają u nasady liści i tworzą grono. Pojedyncze kwiaty…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

Cechy pasożytów roślin.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Pasożytnictwo jest rodzajem cudzożywności i odnosi się tylko do jednej funkcji żywego organizmu, którą jest odżywianie. Osobnik, który czerpie korzyści nazywa się pasożytem, a czasem gospodarzem. Pasożyt rośliny rozwija się na jej żywych organach, z których pobiera wodę i substancje pokarmowe, ale także zakłóca liczne funkcje fizjologiczne powodujące choroby roślin. Żywiąc się jego pokarmem lub tkanką rozmnaża się na roślinie żywicielskiej. Pasożyty rozmnażając się przechodzą na roślinie cały cykl rozwojowy lub jego część. Pasożyty szkodliwe dla roślin żywicielskich, to patogeny, mogą też z nimi nawiązać kontakt symbiotyczny. Wśród cech pasożytów powodujących choroby za najważniejsze uważa się powinowactwo pasożytnicze, agresywność i…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2021
19 kwietnia 2021

KRUS organizatorem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
25 marca 2021 roku w Placówce Terenowej KRUS w Pleszewie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace plastyczne dzieci,  które zostały zgłoszone na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. W 2021 roku myślą przewodnią tworzonych prac jest hasło „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a wsparcia organizacyjnego udzielają MRiRW, PIP, ARiMR oraz KOWR Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Pankowiak – Kierownik PT KRUS Pleszew, Marek Radomski – specjalista PT KRUS Pleszew, Andrzej Zalewski – główny specjalista PIP w Poznaniu, Renata Reszel – nauczyciel plastyk ZSP nr 3…
02 marca 2021

Dlaczego rok 2021 nazwano Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw?

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
    Pomimo wielu cennych właściwości, jakie wnoszą do organizmu owoce i warzywa, ciągle spożywamy ich za mało. Warto zatem podkreślać pozytywną ich rolę i informować społeczeństwo, że warzywa i owoce są niezbędnymi składnikami zdrowej i zróżnicowanej diety. Wpływają pozytywnie na wzmocnienie układu odpornościowego, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła ustanowić rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w grudniowym wystąpieniu podkreślił ważność problemu i zwrócił uwagę na większą promocję spożywania warzyw i owoców oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym oraz w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.  W związku z takim hasłem FAO zaplanowało…
Ostatnio zmieniany 02 marca 2021
24 lutego 2021

Wiroidy?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Wyjaśnienie pojęcia wiroidy.               Wiroidy to najmniejsze bezkomórkowe znane czynniki zakaźne roślin. Składają się z jednej zamkniętej kolistej cząsteczki jednoniciowego RNA o długości kilkuset nukleotydów ( 240 -400 ). Nie kodują żadnych białek, nie posiadają osłonki białkowej. Mają zdolność do samoreplikacji, nie posiadają natomiast własnych enzymów metabolicznych. Do namnażania – replikacji wykorzystują enzymy gospodarza. Nie należą do żywych organizmów. Wiroidy replikując się w komórce roślinnej cząstkami kwasu rybonukleinowego zakażają tylko rośliny wyższe powodując objawy chorobowe podobne do objawów wiroz. Wiroidy mogą atakować rośliny jednoroczne, np. wiroid bladości owoców ogórka , a także wieloletnie, np. owoce cytrusowe. Choroby wywołane przez wiroidy występują głównie w rejonach…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2021
29 stycznia 2021

Zaproszenie na szkolenie

Opracowanie: Danuta Matusiak
UWAGA ROLNICY, Szkolenie internetowe Ochrona zwierząt w szczególności w zakresie przepisów obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią Spotkanie online (webinarium) – bezpłatne, liczba uczestników 50 osób, dla zainteresowanych i zarejesrtowanych rozpocznie się o godzinie 9 00 (potrwa do 11 30) w dniu 15 lutego (poniedziałek) 2021 roku.   ZAPRASZA Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 Marszew 25; 63-300 Pleszew Zapisy przyjmuje, szczegółowych informacji udziela organizatorka Danuta Matusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 508 753 991
28 stycznia 2021

Bioróżnorodność

Opracowanie: Danuta Matusiak
Już w 1992 roku w Rio de Janerio na „Szczycie Ziemi” podjęto Konwencję o różnorodności biologicznej, w której zdefiniowano ją następująco: „Różnorodność biologiczna to zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszystkie środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych, których częścią są te organizmy, przy czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów”. Celem Konwencji o różnorodności biologicznej podpisanej przez 190 sygnatariuszy było znaczne zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku, cel ten nie został osiągnięty. Dlaczego różnorodność biologiczna i ekosystemy wymagają ochrony? Ekosystemy pełnią niezbędne funkcje, zapewniając żywność, słodką wodę, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2021
14 stycznia 2021

Ogólne zasady ochrony roślin przed chorobami wirusowymi

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
    Wirusy są infekcyjnymi czynnikami chorobotwórczymi. Posiadają zdolność do zakażania roślin oraz namnażania się w żywych komórkach. Choroby roślin wywołane przez wirusy mogą być przenoszone przez: nasiona, bulwy, cebule wieloletnie, owady, mszyce, roztocza , a w glebie przez nicienie i grzyby. U roślin wirusy wnikają głównie do komórek skórki tylko niektóre z nich do miękiszu. Zjawisko to wywołane jest przez wektory. Wirusy same nie mogą się rozmnażać, do tego celu wykorzystują metabolizm rośliny. Namnażanie się pojawiającego się wirusa polega na replikacji, a następnie na biosyntezie białka kasydy i łączeniu obu tych elementów. Choroby wirusowe wyróżniają się dużą rozmaitością objawów od drobnych,…
Ostatnio zmieniany 28 stycznia 2021
18 grudnia 2020

Cykl życia odmiany

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Cykl życia odmiany   Cykl życia produktu to jedno z pojęć marketingowych, oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. W moim opisie produktem jest odmiana rośliny. Pojawienie się nowej odmiany musi być poprzedzone rzetelną oceną hodowcy, wieloma badaniami oraz rejestracją w uprawnionym do tego urzędzie. Cykl życia odmiany składa się z czterech faz: Pierwsza to – wprowadzenie na rynek nowej odmiany. W fazie tej odbywają się działania promocyjne, m.in. poprzez reklamę, demonstrację, promocję, edukowanie przyszłych konsumentów o sposobie użytkowania produktu. Na tym etapie koszty są duże , dochody małe. Ceny nowych produktów ustalane są na poziomie zapewniającym zwrot kosztów. Sprzedaż…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020