Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyty do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Pomoc adresowana jest do rolników, którzy prowadzą chów i hodowlę zwierząt, wykluczeniu podlegają właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk…
Podsumowanie przeprowadzonego w 2019 roku rolniczego doradztwa grupowego na temat „Dobre praktyki rolnicze – działania chroniące środowisko naturalne w gospodarstwach rolnych.” Najtrudniejszym zadaniem doradcy było odpowiednie zmotywowanie uczestników grupy do systematycznych spotkań i zaangażowania się w pracę nad konkretnymi problemami. W mijającym roku odbyły się cztery spotkania, z częstotliwością raz w kwartale w czasie, których padały trudne pytania oraz różne komentarze i rozwijała się dyskusja. W związku z oczekiwaniami klientów pomoc doradcy to przede wszystkim udzielanie aktualnych i rzetelnych informacji oraz interpretacja przepisów prawa i wyjaśnianie wątpliwości. Z mojego doświadczenia wynika, że rolnicy z którymi współpracuję są świadomi potrzeb ochrony środowiska i rozumieją potrzebę podnoszenia standardów w gospodarstwie w tym zakresie.…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2019
14 grudnia 2019

Uprawa topinamburu w powiecie pleszewskim

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Topinambur inaczej słonecznik bulwiasty lub grusza ziemniaczana czy karczoch jerozolimski to roślina spokrewniona ze słonecznikiem zwyczajnym. Ten niepozorny ziemniak do Europy został sprowadzony najprawdopodobniej przez Krzysztofa Kolumba i od tego czasu cieszy się większym lub mniejszym zainteresowaniem. Już papież Paweł V poświęcił topinambur jako roślinę ratującą od chorób i głodu. Ceni go wielu kucharzy i jest coraz bardziej popularny na stołach Europejczyków. „Podbija” również tereny wschodniej Europy i Rosji. Można z niego przyrządzać wiele potraw w postaci zup-kremów, sałatek, surówek, frytek i chipsów. Na uprawę topinamburu decydują się rolnicy posiadający słabsze gleby, dla których ta roślina stanowi dodatkowe źródło ich dochodu oraz rolnicy zainteresowani uprawą ekologiczną. Na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Chocz  jest kilku producentów…
14 grudnia 2019

Groźne szkodniki w uprawie buraków cukrowych

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Z pośród wszystkich roślin uprawianych w Polsce to buraki cukrowe stanowią jedną z najważniejszych upraw. Zawierają w swoim składzie sacharozę, z której produkowany jest cukier buraczany – cukier spożywczy. Są także źródłem cennej paszy dla bydła: wysłodki, liście, melasa, a także materii organicznej w glebie w przypadku przyorywania liści. Podczas sezonu wegetacyjnego na burakach cukrowych może żerować kilkadziesiąt gatunków szkodników. Ich występowanie w dużej mierze zależy między innymi od warunków atmosferycznych jakie panują w danym sezonie, a także od stosowanego płodozmianu. Groźne szkodniki w uprawie buraków cukrowych spotykamy już od wschodów roślin przez cały okres wegetacyjny. Ogromne straty wyrządzają szkodniki glebowe występujące we wczesnych fazach rozwojowych roślin, które uszkadzają system korzeniowy powodując, iż roślina obumiera.…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2019
12 grudnia 2019

Biogazownie rolnicze

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Mimo utartych przekonań największymi trucicielami powietrza w Polsce nie są wcale samochody czy przemysł, ale nieocieplone budynki ogrzewane za pomocą przestarzałych pieców, w których spala się niskiej jakości materiały. Polska wciąż jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600% . Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. jednocześnie około 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych…
12 grudnia 2019

Termomodernizacja budynków sposobem ograniczenia niskiej emisji

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Termomodernizacja budynków sposobem ograniczenia niskiej emisji   Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Mimo utartych przekonań największymi trucicielami powietrza w Polsce nie są wcale samochody czy przemysł, ale nieocieplone budynki ogrzewane za pomocą przestarzałych pieców, w których spala się niskiej jakości materiały. Polska wciąż jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600% . Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. jednocześnie około 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2019
12 grudnia 2019

Sposoby przeciwdziałania niskiej emisji

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Niska emisja, choć nazwa brzmi całkiem niewinnie, jest poważnym problemem Polski i dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Szkodliwe pyły i gazy na małej wysokości (do 40 metrów) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady, również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych. Niska emisja jest również głównym źródłem smogu. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją. Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia…
09 grudnia 2019

Trawy ozdobą ogrodu o każdej porze roku!

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Trawy od pewnego czasu stały się bardzo modnym akcentem w naszych ogrodach. Dobrze zaaranżowane stanowią tło i podkreślają urok rosnących w sąsiedztwie innych roślin. Mogą rosnąć pojedynczo lub tworzyć ciekawą grupę roślin. Uprawiać je można bezpośrednio w gruncie lub sadzić w ozdobnych donicach i ustawiać na tarasach, balkonach lub wejściach do domów. To rośliny, które posiadają ogromną gamę i bogactwo kolorów, struktur, rozmiarów i pokrojów. Są urokliwą ozdobą o każdej porze roku. Ciekawie wyglądają zarówno w pełni wzrostu, kwitnienia oraz w momencie zajścia zjawisk mrozowych. „Przypudrowane” szadzią czy oblodzone zamarzniętymi kroplami deszczu zadziwiają, tworząc wręcz bajkowe obrazy. A jesienią ich szaro-złota kolorystyka kłosów…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2019
04 grudnia 2019

Przyczyny infekcyjnych chorób roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Infekcyjne czynniki chorobotwórcze to takie, które powodują infekcję po fizycznym zetknięciu się z rośliną. Następnie rosną, rozwijają się i rozmnażają na niej lub wewnątrz niej. Czynniki infekcyjne nazywane są patogenami. Patogeniczność jest pojęciem odnoszącym się do dwóch organizmów żywych, polegające nie tylko na pobieraniu z tkanek roślin wody i organicznych substancji pokarmowych, lecz także na zakłóceniu licznych funkcji fizjologicznych powodujących występowanie objawów chorobowych.  Patogenicznością nazywa się zdolność pasożyta do wywołania choroby. Patogeny różnią się rodzajem żywicieli. Patogeny monogamiczne , są przystosowane do jednego gatunku żywiciela, natomiast poligamiczne porażają wiele gatunków roślin. Monofagi i polifagi występują we wszystkich grupach patogenów, tj: wirusach mikoplazmach bakteriach grzybach pasożytniczych roślinach nasiennych pierwotniakach Patogeny można podzielić na dwie grupy. 1.Pasożyty obligatoryjne ( bezwzględne, ścisłe) rozwijają się i rozmnażają wyłącznie w żywych komórkach roślin. Nie zabijają…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2019