22 października 2020

Podsumowanie zadania 9 w projekcie eDWIN

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

30 września 2020 r w budynku Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące działania realizowane w zadaniu 9 w projekcie eDWIN. Zaproszonych gości powitała dr Magdalena Jakubowska z IOR-PIB - koordynator merytoryczny z ramienia Instytutu. Pani Magdalena przedstawiła program spotkania i poprosiła o zabranie głosu dyrektora instytutu

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, zwrócił uwagę i podkreślił ważność zadań związanych z ochroną roślin i dużej roli doradztwa w przekazywaniu i wdrażaniu działań związanych z ochroną roślin. Poinformował, że kraje Unii Europejskiej do 2030 roku znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił na 61 Sesję Naukową IOR, która odbędzie się w dniach 10-12.02.2021 r. pod hasłem „Nowe strategie ochrony roślin”. Sesja ze względu na obostrzenia odbędzie się w większości w wersji online.

Pani Wiesława Nowak dyrektor WODR w Poznaniu podkreśliła, że projekt eDWIN to działanie wielu osób, które realizują wspólny cel. Przytaczając słowa Wasowskiego i Przybory zaznaczyła, że wespół w zespół można dużo zrobić!

Maciej Zacharczuk zaznaczył, że działanie 9 w projekcie eDWIN to największe zadanie, ponieważ zaangażowana jest w nie duża grupa osób. Podkreślił, że należy pamiętać o zaplanowanym celu i  dwóch rzeczach czyli weryfikacji i przetestowaniu całego systemu sygnalizacyjnego. Wszystko po to aby w kolejnych latach wprowadzić w życie i wykorzystać potężną ilość danych, które dzięki pracy tylu osób dają wynik tysięcznych obserwacji. Byłoby dobrze aby system nas wsparł i pozwolił wdrożyć kolejne systemy do praktyki. Przy realizacji innych zadań jak np. zadanie trzecie są założenia w zaangażowanie w proces opracowania i uruchamiania interfejsów oraz wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Ważne jest tworzenie scenariuszy dla użytkowników końcowych korzystających z bazy środków ochrony roślin, tworzenie słowników, oraz prace związane z automatyzacją danych. Podkreślił, że w projekcie eDWIN czeka na nas ważne zadanie polegające na zwalidowaniu tego co mamy z systemem.

Magdalena Jakubowska z IOR przedstawiła zadania jakie należą do Instytutu i jak były i są realizowane. Zaznaczyła, że okres pandemii uniemożliwił spotkania pracowników IOR z doradcami bezpośrednio „face to face”, dlatego przygotowano i omówiono materiały szkoleniowe.

Lidia Spychalska koordynator merytoryczny ze strony WODR przedstawiła i szczegółowo omówiła dotychczasowe prace i podziękowała koordynatorom ze strony zaangażowanych Ośrodków za dobrą współpracę. Omawiając szczegółowo zadanie9 zaznaczyła, iż finalnymi produktami w zadaniu dziewiątym jest przeprowadzenie pilotażu sygnalizacji agrofagów i testów modeli systemów wspomagania decyzji w pięciu ODR-ach, zrealizowanie szkoleń testerów, pilotaż w gospodarstwach oraz walidacja modeli z realnymi warunkami na poletkach testowych. Część zadań została zrealizowanych a część jest w trakcie. Poinformowała aby do końca listopada odpowiedzialne w każdym Ośrodku osoby załączyły na dysku wszystkie raporty. W nowym sezonie raportowanie odbywało się będzie już raz w miesiącu a nie dwa jak było w sezonie wiosna/lato. Aplikacja eODR zostanie w tym celu przystosowana.

Marcin Baran z IOR-PIB w Poznaniu omówił materiały związane z Platformą Sygnalizacji Agrogfagów Manual 2. Nowa formuła platformy będzie zapewne ułatwieniem dla doradców a przy tym będzie na pewno „łatwiej i przejrzyściej”. Już w najbliższym czasie będą działały nowe serwery na których umieszczone będą dane od testerów. W sytuacji zaobserwowania innego szkodnika czy choroby będzie istniała możliwość dopisania takiej informacji na platformie. Poinformował iż, w sytuacji popełnienia błędu w zapisie możliwość korekty bądź usunięcia błędnego wpisu będzie możliwa tylko z poziomu administratora i po kontakcie z nim. 

Adam Fojud podsumował zagadnienia związane z korzystaniem z aplikacji eODR oraz aplikacji mobilnej WG. Zaznaczył, że system eODR, będzie dużym ułatwieniem dla doradców przy wykonywanej pracy obserwacyjnej. Zwrócił uwagę na założenia do systemów wspomagających proces obserwacji agrofagów. Omówił system eODR oraz jego punkty i koordynację. Zwrócił uwagę na aplikacje mobilną Wirtualne Gospodarstwo przy monitoringu agrofagów oraz na raporty w systemie eODR. Poinformował uczestników o integracji ze stroną Agrofagi.com.pl. Wdrażana aplikacja wpłynie na uproszczenia w koordynacji i obserwacji a tym samym przełoży się na możliwość systemowego generowania cyklicznych raportów z obserwacji. A dla wszystkich będzie już jednolita dokumentacja.  

Andrzej Wójtowicz z IOR-PIB w Poznaniu omówił metodykę prowadzenia obserwacji ukierunkowanych na ocenę wiarygodności modeli ontogenezy. W trakcie omawiania przygotowanej prezentacji odniósł się do faz rozwojowych roślin w skali BBCH.  Przeprowadzone zajęcia teoretyczne zostały poparte sprawdzeniem wiedzy w formie praktycznej. Każdy z uczestników musiał określić fazę rozwojową korzystając z atlasów faz rozwojowych.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez koordynatorów przygotowanych raportów i podzielenie się swoimi uwagami z wykonywanych czynności. Koordynatorzy z MODR, KPODR, LODR, PODR i WODR zwrócili uwagę na problemy z jakimi spotykali się w pierwszym sezonie obserwacyjnym oraz uwagi zgłaszane przez doradców prowadzonych monitoringi.

Na zakończenie spotkania Maciej Zacharczuk poruszył temat związany z promocją projektu eDWIN na różnych imprezach masowych. Jaką opracować najlepszą koncepcję aby pochwalić się projektem od strony praktycznej? Założenia są takie aby zaznaczyć swoją obecność na Dniach Pola. Najwcześniej bo już w 2021 roku na Krajowych Dniach Pola w Minikowie, w 2022 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego a w 2023 roku w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Zastanawiano się czy można już pokazywać praktyczną stronę projektu eDWIN np. na poletkach? Czy może lepiej poczekać i na razie bazować na planszach i odłowionych szkodnikach np. rolnicach, które są obserwowane w Systemach Wspomagania Decyzji? Może warto na razie przygotować pawilon z pokazową stacją meteo i sprzętem wykorzystywanym przez doradców do prowadzonych obserwacji. Maciej Zacharczuk zasugerował, aby w WODR wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację tego promocyjnego zadania. Warto również „zadbać” o to, aby w momencie napisania np. artykułu poruszającego zagadnienia projektowe informować pozostałe ODR-y o tym fakcie.

Spotkanie podsumowujące zadanie 9 w projekcie eDWIN  wniosło dużo ciekawych uwag i spostrzeżeń. Pozwoliło wyjaśnić i rozwiązać wiele pytań, wątpliwości oraz dało szerszy obraz diagnozy prowadzonych badań i obserwacji.

 

 

 

Dorota Piękna-Paterczyk

Czytany 488 razy Ostatnio zmieniany 23 października 2020