Wydrukuj tę stronę
12 grudnia 2019

Sposoby przeciwdziałania niskiej emisji

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak

Niska emisja, choć nazwa brzmi całkiem niewinnie, jest poważnym problemem Polski i dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Szkodliwe pyły i gazy na małej wysokości (do 40 metrów) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady, również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych. Niska emisja jest również głównym źródłem smogu.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją. Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, wyższy poziom niepokoju, zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc , depresja, bezpłodność, niewydolność mięśnia sercowego. Najbardziej narażonymi układami są układ krwionośny, oddechowy i nerwowy. W ciągu 1 minuty od wdechu, najmniejsze cząsteczki pyłu PM 2.5 docierają poprzez krwioobieg do naszych najdalszych narządów (nerek, wątroby, mózgu, serca..) W przypadku kobiet w ciąży, żyjących w obszarach niskiej emisji, dochodzi do przypadków niewydolności i zawału serca, przedwczesnego porodu, mniejszej wagi urodzeniowej noworodków, niższego ilorazu inteligencji u dzieci, ale też obumierania płodu . Lekarze coraz częściej wskazują korelację między stanem zdrowia pacjentów, a środowiskiem, w jakim przebywają czasowo lub żyją stale . Oprócz tlenków siarki, węgla oraz azotu, w trakcie spalania odpadów do powietrza przedostają się bardzo niebezpieczne związki zawierające chlor – furany i dioksyny, które mogą przyczyniać się do nowotworów, wad w rozwoju, obniżenia odporności. Metale ciężkie zatruwają organizm i powodują zaburzenia w funkcjonowaniu wielu narządów, m.in. płuc. Szacuje się, że w Polsce przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza umiera 40-45 tysięcy osób rocznie.

Więc jak możemy walczyć?

Co może zrobić człowiek, któremu  zależy na poprawie jakości powietrza.

Przede wszystkim powinien mieć świadomość, jakim paliwem jest ogrzewane jego mieszkanie. Ograniczyć środki transportu w drodze do pracy i szkoły. Zastosowanie m.in. źródeł energii odnawialnej i podejmowania inicjatyw mających na celu wymianę starych technologii na nowe. Nowe wysoko sprawne technologie wytwarzania energii zapewnią redukcję kosztów energii, tym samym redukcję zewnętrznych kosztów środowiskowych i społecznych. Wzrost sprawności źródeł energii, stosowanie paliw wysoko jakościowych, jak również wprowadzanie OZE bezpośrednio po stronie prosumenta wiąże się w perspektywie globalnej z redukcją zanieczyszczeń będących produktami niskiej emisji, a jednocześnie redukcją zagrożeń społecznych i środowiskowych.

 

 

 

Korzystano ze strony:

https://www.mbp.chrzanow.pl/str_mbp/relacje-z-wydarzen/2855-niska-emisja-wielka-sprawa,-czym-dymi-komin-sąsiada.html

https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/czym-jest-smog-i-niska-emisja-jak-przyczynic-sie-do-zmniejszenia-zanieczyszczenia-powietrza-aa-DgcH-7Pmb-4WuS.html

https://wezoddech.ceo.org.pl/sites/wezoddech.ceo.org.pl/files/niska_emisja_material_merytoryczny_upd_0.pdf

https://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z93/Kuc%EAba%20R,Kulej-Dudek_finalny-1.pdf

 

Czytany 708 razy