07 listopada 2019

Nawożenie precyzyjne

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Nawożenie w rolnictwie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym gdyż, jest czynnikiem plonotwórczym a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym dla gospodarstwa rolnego. 

Dlatego temat rolnictwa precyzyjnego jest coraz częstszym tematem wśród rolników. Dotyczy on już nie tylko wielko-obszarowców ale również gospodarstw o mniejszym areale, które zaczynają dogłębnie interesować się tym tematem. Związane to jest nie tylko z kosztami ale również z maksymalnymi  dawkami azotu jakie rolnicy muszą stosować w hodowli roślin uprawnych.

Zatem nawożenie precyzyjne oznacza stosowanie nawozów w dawkach dokładnie dopasowanych do potrzeb nawożenia dla danej rośliny uprawowej i w danym punkcie pola.

Dlatego nawozy powinny być stosowane umiejętnie i odpowiednio dobrane do potrzeb wynikających ściśle z zapotrzebowania uprawianych roślin, gdyż aplikowanie nawozów w optymalnej ilości, we właściwej porze i w odpowiedni sposób zapewnia ich najlepsze wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności, opłacalności nawożenia i w konsekwencji zadowalających plonach.

Wysoki stopień wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny ogranicza ich straty.
Rozpraszanie wprowadzonych składników nawozowych poza agro-systemy pól uprawnych to oczywiście straty finansowe rolników, jak również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności  środowiska wodnego. Niestety całkowite wyeliminowanie strat składników nie jest możliwe,  ale ich ograniczenie  – już tak. Zatem stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie rolnym gwarantuje oszczędne  i przyjazne dla środowiska zarządzanie nawożeniem.
 

Dzisiaj na rynku producenci maszyn rolniczych deklarują bardzo szeroką ofertę sprzętu do precyzyjnej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Nieodłącznym elementem precyzyjnego nawożenia są maszyny i urządzenia do zmiennej aplikacji nawozów. Ciągnik oczywiście też powinien być wyposażony w komputer i odbiornik GPS sprzężony z komputerem maszyny aplikującej. Niestety również w stosowaniu nawożenia precyzyjnego rolnicy natrafiają też na szereg barier w ich stosowaniu gdyż powierzchnia gospodarstw, czy ich rozdrobnienie oraz brak w posiadanym parku  maszynowym odpowiednio zaawansowanych technologicznie maszyn.

Oczywiście postępowy rolnik idący  z duchem czasu może dokonać zakupu odpowiednich maszyn. I tutaj ogromnym wsparciem finansowym jest działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Maszyny, które są pomocne w nawożeniu precyzyjnym są dodatkowo punktowane przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatem przed kolejnym zakupem maszyny dla gospodarstwa warto przemyśleć wszystkie za i przeciw i zainwestować w rolnictwo precyzyjne, które jest już nie tylko rolnictwem przyszłości ale i teraźniejszości co widać w coraz większej ilości gospodarstw szczególnie właśnie w Wielkopolsce.  

W rolnictwie tradycyjnym zasobność gleby określa się na podstawie uśrednionej próbki glebowej. W sytuacji gdy pole ma dużą zmienność glebową, niezależnie od zawartości przyswajalnych form składników w glebie, aplikowane są takie same ilości składników wyznaczone na podstawie próby średniej. Takie postępowanie powoduje, że wzrasta akumulacja składników w glebie, co w konsekwencji zwiększa ryzyko strat pierwiastków na skutek wymycia.  Rolnicy stosując nawożenie jednakowe na całej powierzchni pola, nie patrząc na zapotrzebowanie osiągają plon na zróżnicowanym poziomie.

Podstawą nawożenia precyzyjnego jest właściwe rozpoznanie przestrzennej zawartości przyswajalnych składników pokarmowych poprzez zwiększenie ilości pobieranych prób glebowych. Wprowadzenie w gospodarstwie systemu nawożenia precyzyjnego pozwala na stosowanie dawek składników pokarmowych do odpowiednich zawartości w glebie, umożliwiając rolnikowi zmniejszenie nakładów finansowych na zakup nawozów mineralnych oraz uzyskanie wyższych i lepszych jakościowo plonów niż w rolnictwie tradycyjnym.

Zatem rolnictwo precyzyjne dąży do optymalizacji wykorzystania wszystkich składników z nawozów i do minimalizacji ilości środków ochrony roślin.

Z punktu widzenia producentów rolnych wyzwaniem stojącym przed rolnictwem precyzyjnym jest udokumentowana opłacalność produkcji.

Natomiast jeśli chodzi o aspekty środowiskowe, należy zwiększać świadomość rolników, że zastosowanie zaawansowanych technologii będzie skutkować dla nich opłacalnością ekonomiczną, jak również jakością uzyskanych plonów co będzie miało odzwierciedlenie w zaistnieniu danego producenta rolnego na rynku.

 

Źródło: „Precyzyjne nawożenie roślin uprawnych” Renata Gaj, CDR Brwinów; iung.pl

Opracował: Janusz Michałowicz

Czytany 614 razy Ostatnio zmieniany 08 listopada 2019