21 października 2019

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 30 września do 29 października 2019 r. rolnicy mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie z PROW "Premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich". Działanie to w ubiegłym rozdaniu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, jednak określone kryteria nie każdemu zainteresowanemu pozwalały na przystąpienie do programu i otrzymanie premii. Nowe warunki znacznie łatwiej pozwalają uzyskać punkty, szczególnie dla przedsiębiorców myślących poważnie o zatrudnieniu i dalszym rozwoju swojej firmy.

Wysokość premii w  tegorocznym rozdaniu uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie. I tak może on uzyskać:

•   150 tys. zł - jeżeli utworzone zostanie co najmniej 1 miejsce pracy;

•   200 tys. zł – jeżeli utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy;

•   250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

70 % kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń wskazanych dla danej działalności,  środków transportu czy wyposażenia. Pieniądze  można również przeznaczyć na budowę, przebudowę czy modernizację nieruchomości. 

Pozostałe 30 % można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności czyli na tak zwaną obrotówkę. Można do niej zaliczyć np. koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody, śmieci czy inne.

Oczywiście premia jest przeznaczona dla osób które podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Ale dotacje mogą uzyskać również te osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię jest bardzo szeroki i jest to kilkaset  kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę. Pieniądze można przeznaczyć na szereg działalności, wystarczy tylko poszukać odpowiednie PKD, złożyć wniosek i uruchomić działalność po otrzymaniu pozytywnej decyzji.

Tegoroczny nabór daje możliwość beneficjentowi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej pozostaniu w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.   

Pierwsza rata w wysokości 80 % premii beneficjent otrzyma po otrzymaniu pozytywnej decyzji i złożeniu wniosku o płatność  w okresie 9 miesięcy od otrzymania tejże decyzji. Pozostałe 20 % premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu. Na złożenie drugiego wniosku o płatność drugiej raty pomocy jest maksymalnie dwa lata (od dnia wypłaty pierwszej części premii).

Oczywiście pomoc uzyskają wnioski, które otrzymają przynajmniej 4 punkty. I tak:

- operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej - 3 punkty,

- operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat -1 punkt,

- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy - 2 punkty,

- operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem - 2 punkty;

- operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie  od 0 do 2 punkty, wyliczane na podstawie wzoru.

- operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, utworzenie:

  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów.

Zatem zachęcamy każdego zainteresowanego rolnika, małżonka rolnika czy domownika do skorzystania z wyżej opisanego działania a o pomoc w opracowaniu dokumentacji zapraszamy do pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Czytany 541 razy Ostatnio zmieniany 21 października 2019