04 marca 2019

O systemach jakości żywności rozmawiano w Marszewie

Opracowanie: Jolanta Szczepańska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
O systemach jakości żywności rozmawiano w Marszewie Izabela Grzesiak

1 marca odbyło się w Marszewie szkolenie pt. Systemy jakości żywności i inne formy wyróżniania produktów wysokiej jakości. W szkoleniu uczestniczyli producenci żywca wołowego i wieprzowego z czterech powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego i pleszewskiego. Zaproszeni z Warszawy wykładowcy – koordynatorzy systemów jakości żywności przedstawili system QMP (Quality Meat Program) – system jakości dla mięsa wołowego oraz System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP – system jakości dla mięsa wieprzowego. Monika Przeworska – koordynator systemu QMP z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego wskazała na korzyści oraz obowiązki dla rolników płynące z przynależności do systemu.

 Obowiązki to między innymi posiadanie w gospodarstwie ras mięsnych bydła: (Limusine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) itd. oraz mieszańców mięsnych (MM)). Wyższy dobrostan zwierząt wymaga utrzymywania zwierząt w oborach wolnowybiegowych i bezuwiązowych, w systemach grupowych. W 2008 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało QMP za oficjalny krajowy system jakości mięsa wołowego. System jest otwarty dla producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej. Sprzedaż bydła odbywa się przy pomocy koordynatora systemu – to on wskazuje miejsca i ceny skupu bydła. Decyzję ostateczną podejmuje rolnik. Według prowadzonych analiz przez twórców systemu rolnicy produkujący w systemie QMP otrzymują 1-2 zł za kg mięsa więcej niż „konwencjonalni” producenci bydła. Pełne koszty certyfikacji ponoszone przez rolnika są zwracane przez KOWR w ramach poddziałania 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości z PROW 2014-2020.

 System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP jako system jakości dla mięsa wieprzowego przedstawiła Jolanta Ciechomska kierownik–koordynator ds. Systemu QAFP z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Obowiązki producenta mięsa wieprzowego to przede wszystkim przystosowanie lub rozwinięcie hodowli zgodnie z wymaganiami systemu w zakresie ras i prowadzonych czynności hodowlanych aż do etapu transportu zwierząt do ubojni. Ponadto obowiązuje poddawanie się kontroli prowadzonej przez jednostkę certyfikującą minimum raz w roku (koszty są także refundowane z poddziałania 3.1). Szczegółowe zasady zawiera  „Zeszyt branżowy – kulinarne mięso wieprzowe. Wymagania produkcyjne i jakościowe”. Mięso z certyfikatem QAFP jest coraz bardziej widoczne i rozpoznawalne w polskich sklepach, zawłaszcza tych wielkopowierzchniowych. 11 grudnia 2009 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje się sieć uczestników Systemu QAFP.

 Prowadzone są szerokie akcje promocyjne dla podkreślenia wyższej  jakości mięsa z certyfikatem QAFP. Jolanta Szczepańska – doradca WODR dla podkreślenia znaczenia systemów jakości żywności unijnych i krajowych dla wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego przedstawiła wyniki badań konsumentów na rynku mięsa, przeprowadzone w 2018 roku przez Dom Badawczy MANDS. Wyniki wskazują, że istnieje patriotyzm konsumencki Polaków a 58% deklaruje, że zwraca uwagę na to, czy produkt posiada certyfikaty jakościowe.

Uczestnicy szkolenia wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w omówionych systemach jakości żywności otrzymali porcję informacji do przemyślenia, bowiem przynależność do systemów jakości żywności jest całkowicie dobrowolna. Nie jest wykluczone, że przynależność do systemów jakości żywności może okazać się „lekarstwem” na problemy produkcyjne dnia codziennego.

 

Czytany 791 razy Ostatnio zmieniany 04 marca 2019