21 grudnia 2018

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Spółdzielnia to przedsiębiorstwo członkowskie o trwałym, ponadczasowym charakterze, służące wielu pokoleniom. Jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomacy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności.

Jedną z wielu  spółdzielni funkcjonujących w Polsce  jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, która rozpoczęła działalność w dniu 1 lutego 1975 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 13 stycznia 1975 roku, w którym uczestniczyli przedstawiciele 11 Kółek Rolniczych. Członkami prawnymi założycielami Spółdzielni zostały Kółka Rolnicze: Dobrzyca, Galew, Sośnica, Trzebin, Polskie Olędry, Koźminiec, Karminiec, Karminek, Czarnuszka, Izbiczno, Sośniczka. Głównymi zadaniami jakie przedstawiono przed Spółdzielnią był rozwój usług mechanizacyjnych, chemizacyjnych i transportowych oraz zagospodarowanie Państwowego Funduszu Ziemi, oraz dzierżawienie ziemi od rolników, którzy w tym czasie nie mieli następców. Spółdzielnia w latach osiemdziesiątych oprócz świadczenia usług mechanizacyjnych w zakładach usługowych na terenie gminy prowadziła także gospodarstwo rolne ze 100 hektarami użytków rolnych, tuczarnię trzody chlewnej oraz pasiekę pszczół. W tym okresie Spółdzielnia zatrudniała 82 osoby.

Obecnie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy prowadzi kilka działalności takich jak:

- działalność usługową – świadczy usługi rolnicze: kombajnem zbożowym, prasą kostkującą, prasą rolującą, odwożenie zielonek, sieczkarnią, kombajnem do kukurydzy, koparką, ładowaczem, kosiarką rotacyjną, rozrzutnikiem obornika, siew kukurydzy, rozsiew wapna, beczkowozem

- działalność remontową

- działalność dotyczącą wykonywania przeglądów  technicznych pojazdów

- działalność związaną ze sprzedażą paliw

Prezesem Zarządu jest Pan Wiesław Matjasik, który objął tę funkcję w 2017 roku i z wielkim zaangażowaniem realizuje zadania i cele Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dobrzycy.       

   

 

Główny doradca Wacław Biadała

Literatura

„ Spółdzielczość Polska Monografia”.

Czytany 794 razy