Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
27 kwietnia 2017

Gospodarstwo Demonstracyjne w Bógwidzach przykładem dobrych praktyk w rolnictwie.

Opracowanie: Maciej Borkowski • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

Gospodarstwo prowadzone przez prezesa spółdzielni Pana Piotra Winieckiego położone jest w miejscowości Bógwidze w powiecie pleszewskim i należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

Gospodarstwo to położone jest 9 km na południe od Pleszewa. Sołectwo obejmuje, aż trzy miejscowości Bógwidze, Józefinę oraz Kotarby, które zamieszkują około 330 osoby. Na tym obszarze znajduje się 25 gospodarstw rolnych. Warunki klimatyczne pozwoliły na rozwój rolnictwa. Mimo przeważających gleb klas niższych - IV, V, VI, uprawia się tu ziemniaki, buraki cukrowe i zboża oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej i krów mlecznych.

Spółdzielnia rolnicza jest jedną z wyróżniających się na terenie powiatu pleszewskiego pod względem wysokiego poziomu produkcji rolniczej, zadowalającymi wynikami ekonomicznymi oraz oryginalnym wizerunkiem podkreślonym zabytkowymi budynkami.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach została założona 14.12.1972 roku. Obecnie funkcję prezesa pełni Pan Piotr Winiecki. Jest on osobą przedsiębiorczą, otwartą na wszelkie nowości, które sukcesywnie wprowadza w gospodarstwie. Co roku zleca wykonywanie inwestycji budowlanych, remontowych bądź też zakupuje nowoczesne maszyny rolnicze, które znacznie ułatwiają pracę oraz poprawiają jakość i bezpieczeństwo wykonywanych czynności.

Powierzchnia gospodarstwa to 220 ha użytków rolnych, na których uprawiane są zboża, mieszanki zbożowe, rzepak, kukurydza, ziemniaki oraz cebula. Na terenie spółdzielni hodowana jest trzoda chlewna, która ma największe znaczenie w dochodzie całego gospodarstwa. Do jej skarmienia wykorzystywane są rośliny wyprodukowane w gospodarstwie (zboża, mieszanki zbożowo-strączkowe). Pozostałe rośliny takie jak: rzepak ozimy, kukurydza, ziemniaki oraz cebula zostają sprzedane. Produkcja cebuli jest ważna dla mieszkańców rejonu, gdyż dla wielu osób jest jedynym (choć sezonowym) źródłem dochodu. Mimo braku opłacalności produkcji i uzyskiwania zerowego dochodu, prezes spółdzielni nadal ją utrzymuje ze względu na dobro społeczności lokalnej.

Jak wspomniano wyżej produkcja zwierzęca stanowi największy udział w całej produkcji jaką zajmuje się spółdzielnia. Obecnie gospodarstwo posiada około 90 macior w cyklu zamkniętym. W produkcji trzody zachowane są wszelkie warunki spełniające dobrostan zwierząt wszystkich grup wiekowych. Nad procesem produkcji czuwają niezastąpieni jak do tej pory ludzie. W ciągu roku gospodarstwo sprzedaje około 1500 szt. tuczników do jednego przedsiębiorcy. Pozwala to na negocjowanie cen. Odbiorca natomiast ma pewność, że kupuje mięso wysokiej jakości z pewnego źródła.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach, nieustannie korzysta z możliwości jakie daje Unia Europejska. Skorzystała już z wielu dofinansowań jakie dał PROW 2007-2013, a teraz zamierza korzystać z nowego programu PROW 2014-2020. Co roku gospodarstwo składa wniosek o dopłatę obszarową, która przeznaczana jest w dużym stopniu na środki wykorzystywane do produkcji. Za pieniądze z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zakupione takie maszyny jak pług, ładowarka. Wybudowano także wagę, w celu kontroli zbiorów płodów rolnych oraz ważenia sprzedawanych zwierząt.

Spółdzielnia nieustannie się rozwija, poszerza horyzonty i dokonuje inwestycji w nowe technologie. W obecnej chwili zainteresowana jest złożeniem wniosku na budowę tuczarni bezściółkowej z działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” z PROW 2014-2020.

Od 2013 roku w gospodarstwie realizowany jest program rolnośrodowiskowy. W programie pięcioletnim przez pierwsze trzy lata realizowany był pakiet poplonów. Jednak, po wprowadzeniu zazieleniania, gospodarstwo musiało zrezygnować z tego pakietu ze względu na małą ilość zasiewów jarych. W chwili obecnej korzysta jeszcze tylko z pakietu rolnictwo zrównoważone.

W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bógwidzach prowadzona jest ankieta gospodarstw posiadających osobowość prawną dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Prezes Spółdzielni oraz pracownicy korzystają z pomocy doradców rolniczych zatrudnionych w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Powiatowego Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim.

 

Maciej Borkowski – starszy doradca PZDR Pleszew

Czytany 1120 razy