24 kwietnia 2017

Racjonalne gospodarowanie wodą w glebie

Opracowanie: Anna Malinowska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W ostatnich latach zaobserwować można zmianę warunków klimatycznych. Jednym ze zjawisk anomalii pogodowych jest dłuższy okres suszy co nie sprzyja rośliną kiedy potrzebują najwięcej wody tj. późną wiosną i latem, w tym okresie opady nie są dostateczne. Rolnik w tej sytuacji musi podejmować wiele wysiłku żeby ograniczyć ujemne skutki niedoboru wilgoci w glebie. Zatrzymanie wody w glebie po żniwach wpływa na szybszy rozkład resztek pożniwnych, dlatego tak ważne jest, aby wykonać uprawki pożniwne, które w ostatnim czasie są często pomijane. Uprawki pożniwne powinny być płytkie, wykonane na kilka centymetrów. Taka uprawa nie przesuszy głębszych warstw gleby, a jednocześnie przerwie podsiąkanie, a także pobudzi do kiełkowania chwasty i samosiewy. Podczas suszy należy zredukować wszelkie uprawki do niezbędnego minimum. Jest zalecany sposób uprawy gleby bezorkowy system ten wpływa na zatrzymanie wody w glebie, nie niszczy jej struktury i ogranicza erozję.

Rolnik nie ma wpływu na skład gleby, ale ma wpływ na strukturę, która decyduje o pojemności wodnej gleby. Jeśli gleba jest z wadliwą strukturą, cząstki są ściśle ułożone, wówczas ma zdecydowanie mniejszą pojemność niż taka sama gleba, lecz o dobrej strukturze, w której cząstki glebowe są gruzełkowate, dzięki czemu gleba może zatrzymać duże ilości wody.

Struktura, która decyduje o zatrzymaniu wody wytwarza się z obecności próchnicy, którą można pozyskać z obornika, słomy, kompostu czy uprawy międzyplonów.

Istotne znaczenie w gospodarce wodnej ma także uprawa roli. W uprawie roli należy stosować tylko niezbędne zabiegi. Na glebach lekkich nie powinno się stosować narzędzi aktywnych powodujących rozpylanie gleby. Złe dobranie narzędzi uprawowych niszczą strukturę gleby. Gleba ze zniszczoną strukturą staje się zbita a na jej powierzchni tworzy się skorupa, która ogranicza wschody.

Najwięcej wody z gleby ubywa przy konwencjonalnej uprawie roli czyli uprawie płużnej.

W  ostatnich latach obserwuje się niekorzystne zjawiska atmosferyczne z punktu widzenia produkcji roślinnej warto więc stosować racjonalną i przemyślaną uprawę .W agrotechnice możemy zastosować takie działania które załagodzą skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych między innymi takie jak: efektywne zagospodarowanie wody z opadów atmosferycznych i polepszenie przepuszczalności gleby.

 

Literatura: Poradnik Rolniczy nr 34/2015, Biuletyn CDR Brwinów Listopad 2016 r

Opracowała: Anna Malinowska - PZDR Pleszew

Czytany 1203 razy