02 listopada 2020

Uprawa selera korzeniowego

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Seler korzeniowy  Apium graveolens Var.rapaceum. zajmuje coraz większa powierzchnię w strukturze upraw w naszej gminie .Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Seler korzeniowy   uprawia się na najlepszych glebach  tzn. glebach kompleksów pszennych  kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie w warunkach uregulowanego odczynu gleby- odczyn obojętny i na glebach zasobnych w próchnice.
Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni.  Nawożenie  opieramy  o  wyniki zasobności gleby. Gdy nie mamy badanej gleby co jest błędem,  stosujemy nawożenie na poziomie. Azot 150kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 150 kg czystego składnika na 1 hektar. Potas 250 kg czystego składnika na 1 hektar. Aby uniknąć dużego zasolenia gleby we wczesnych fazach wzrostu rośliny dawki azotu i potasu dzielimy następujący sposób: Azot 50% dawki przed sadzeniem pozostałą część w czerwcu i lipcu. W sierpniu azotu nie stosujemy. Potas natomiast dzielimy 50% dawki przed sadzeniem i 50% dawki w lipcu. Rozsadę selera sadzimy w ostatniej dekadzie kwietnia i pierwszej maja. Gdy chcemy przyspieszyć zbiór i przykryć roślinę włókniną wysadzamy go w pierwszej dekadzie kwietnia. W naszym rejonie najlepiej plonującymi  i najczęściej uprawianymi odmianami są odmiany : Markiz, Rex, Printz, Albedo, Torpedo, Diamant, Ilona. Do sadzenia używa się sadzarek. Selery wysadza się w rzędy co 50-70 cm: w rzędzie odległość miedzy roślinami powinna wynosić 20-30 cm.  Optymalna obsada roślin na 1 ha wynosi 52-60 tyś. sztuk. A przy uprawie na wczesny zbiór  80-100 tyś roślin na hektar. Ochrona plantacji przed chwastami polega na zastosowaniu preparatu Bandur 600 S.C.   w  dawce 2,5 l na/ha 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. W/w preparat zwalcza chwasty dwuliścienne  I niektóre  jednoliścienne. Choroby grzybowe ochrona  polega na stosowaniu od początku lipca preparatów  Difo  250EC  w dawce 0,5/ha, Scorpion 325SC  w dawce 1 l/ha, Amistar 250SC w dawce 0,8l/ha. Preparaty stosujemy przemiennie co 10-14 dni.  W celu zwalczania mszycy stosujemy preparat Mospilan 20SP w ilości 0,2 kg/ha. Gdy na korzeniach selera pojawią się rdzawe przebarwienia  oznacza to że mamy w glebie nicienie.  Na bieżące spożycie takiego selera nie sprzedamy, po dokładnym oczyszczeniu sprzedamy do przetwórstwa. Na polu gdzie występują nicienie możliwość uprawy selera po siedmiu latach. Seler osiąga plon 20-70 ton z 1ha. Cena sprzedaży od 0,5 zł do 3 zł za 1 kg.

 

 Andrzej Otto  Główny  doradca

Czytany 300 razy Ostatnio zmieniany 02 listopada 2020