Nowości z Pleszewa
13 lutego 2018

ZAZIELENIENIE co się zmienia?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Dywersyfikacja upraw Sposób deklarowania bardzo małych powierzchni Dotychczas, w przypadku gdy np. rośliny warzywne lub zioła były uprawiane na bardzo małych powierzchniach, musiały być oddzielnie wskazywane we wniosku o płatność. Od 2018 roku za jedną uprawę – uprawę mieszaną - zostaną uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda (np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha). Zasada traktowania mieszanek powstałych jako wysiew mieszanki nasion, które są uprawiane jako uprawa główna.(Wyjątek to mieszanki zaliczane do kategorii trawy, inne pastewne, czyli np. mieszanki bobowatych…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
Rok 2018 przynosi zmiany w sposobie wnioskowania - forma elektroniczna, ale także zmiany wielu zasad i kryteriów przyznawania pomocy w ramach kilku działań obszarowych PROW. Uproszczeniem procedury wnioskowania o płatność bezpośrednie jest możliwość złożenia stosownego oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu. Zasady składania Oświadczenia są następujące Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy: w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
08 lutego 2018

Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
                              Dnia 16 stycznia 2018 roku w Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych miało miejsce inauguracyjne, pierwsze z cyklu planowanych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego spotkanie rolników i mieszkańców wsi pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już druga edycja takich spotkań, patronat honorowy nad tegorocznym sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wśród gości spotkania obecna była Wicewojewoda Marlena Maląg oraz szefowie najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Spotkanie zorganizowane ze wspólnej inicjatywy instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2018
10 stycznia 2018

ZAPROSZENIE

Opracowanie: Danuta Matusiak
W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Pod hasłem: „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne: 16 stycznia 2018, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu to m.in.: 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw. 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018. 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników; działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi…
03 stycznia 2018

Nowości z Gminy Gizałki - SPOTKANIE WIGILIJNE - Grudzień 2017 r

Opracowanie: Marzena Latosińska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Jak co roku w Sali OSP - Ruda Wieczyńska w dniu 15.12.2017 r. odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym uczestniczyły Panie z wszystkich działających Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Gizałki. Spotkanie zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Ruda Wieczyńska. Wszystkich uczestników spotkania przywitała Dyrektor Centrum Kultury w Gizałkach Jolanta Roszak. W spotkaniu uczestniczyło 155 Pań, wójt Robert Łoza, przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski. Spotkanie umiliły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach i zespół ,,Maki i Chabry”. Wspólną modlitwę odmówiono z Księdzem Proboszczem Parafii w Szymanowicach Grzegorzem Kulińskim. Nie zabrakło…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
28 grudnia 2017

BHP – profilaktyka obowiązkowa!

Opracowanie: Danuta Matusiak
                   Rolnicy dbający o swój warsztat pracy, zabezpieczają się przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska pracy ich świadomość w tym zakresie wzrasta. Nowoczesne gospodarstwa rolne są coraz bezpieczniejsze np. użytkują maszyny do zbioru i czyszczenia zbóż oraz produkcji pasz wyposażone w pochłaniacze kurzu.                   Adam Wojciech Sekściński prezes KRUS stwierdza, że wśród rolników spada liczba chorób zawodowych układu oddechowego,(tj. m.in. astma oskrzelowa) wzrasta natomiast liczba zachorowań na choroby odkleszczowe. KRUS zachęca, lekarzy aby kierowali rolników na specjalistyczne badania w celu wczesnego rozpoznania boleriozy. Choroby odkleszczowe nie zawsze dają jednoznaczne objawy dlatego często są…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
28 grudnia 2017

Cel bioasekuracji w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Danuta Matusiak
                        Bioasekuracja to poprawa i utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt poprzez stosowanie wielu sprawdzonych metod organizacyjnych w cel ochrony stad oraz całej populacji świń przed czynnikami zakaźnymi i ich transmisją między budynkami inwentarskim.  Afrykański pomór świń nadal się rozszerza pomimo działań podjętych przez Ministerstwo rolnictwa, Minister Krzysztof Jurgiel zapewnia, że jego resort podejmuje wszystkie możliwe działania by zatrzymać chorobę. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania ASF świń” wstępnie sformułowała wnioski  z kontroli w województwie podlaskim.                 …
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
28 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie.

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W 2017 roku na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości Polskie Olędry odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej o tematyce „Ochrona roślin”. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin.   Spotkania szkoleniowe odbywały się w następujących terminach: - 12.04.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, jak również przeprowadziłem wykład pt „Integrowana ochrona roślin – zwalczanie agrofagów ”,     - 29.06.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin , ponadto przeprowadziłem wykład pt „Integrowana ochrona jęczmienia ozimego”, - 26.09.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, przeprowadziłem wykład pt „Nowości w rolnictwie – Integrowana ochrona roślin”, a…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017