Nowości z Pleszewa
14 stycznia 2021

Ogólne zasady ochrony roślin przed chorobami wirusowymi

Opracowanie: Danuta Matusiak
    Wirusy są infekcyjnymi czynnikami chorobotwórczymi. Posiadają zdolność do zakażania roślin oraz namnażania się w żywych komórkach. Choroby roślin wywołane przez wirusy mogą być przenoszone przez: nasiona, bulwy, cebule wieloletnie, owady, mszyce, roztocza , a w glebie przez nicienie i grzyby. U roślin wirusy wnikają głównie do komórek skórki tylko niektóre z nich do miękiszu. Zjawisko to wywołane jest przez wektory. Wirusy same nie mogą się rozmnażać, do tego celu wykorzystują metabolizm rośliny. Namnażanie się pojawiającego się wirusa polega na replikacji, a następnie na biosyntezie białka kasydy i łączeniu obu tych elementów. Choroby wirusowe wyróżniają się dużą rozmaitością objawów od drobnych,…
18 grudnia 2020

Cykl życia odmiany

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Cykl życia odmiany   Cykl życia produktu to jedno z pojęć marketingowych, oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. W moim opisie produktem jest odmiana rośliny. Pojawienie się nowej odmiany musi być poprzedzone rzetelną oceną hodowcy, wieloma badaniami oraz rejestracją w uprawnionym do tego urzędzie. Cykl życia odmiany składa się z czterech faz: Pierwsza to – wprowadzenie na rynek nowej odmiany. W fazie tej odbywają się działania promocyjne, m.in. poprzez reklamę, demonstrację, promocję, edukowanie przyszłych konsumentów o sposobie użytkowania produktu. Na tym etapie koszty są duże , dochody małe. Ceny nowych produktów ustalane są na poziomie zapewniającym zwrot kosztów. Sprzedaż…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020
18 grudnia 2020

Bioasekuracja

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Biosekuracja w gospodarstwie rolnym   Bioasekuracja jest to działanie prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się w obrębie gospodarstwa wirusów, bakterii, mykoplazm, pasożytów, wektorów biologicznych, poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych. Bioasekuracja jest więc zestawem praktycznych działań i środków, które pomagają zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków inwentarskich oraz kontrolę rozprzestrzeniania się infekcji na terenie fermy. Ochrona gospodarstwa jest definiowana jako planowanie oraz wdrażanie programu minimalizującego występowanie ryzyka, które mogłoby wywierać szkodliwy wpływ na pogłowie świń, budynki inwentarskie oraz inne zabudowania. Afrykański…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020
02 listopada 2020

Chemizm fotosyntezy, faza jasna i ciemna

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Fotosynteza jest procesem , podczas którego następuje synteza związków organicznych z dwutlenku węgla i wody. Charakterystyczna jest tylko dla organizmów roślinnych, w wyniku wykorzystania energii światła w specjalnie do tego przystosowanych organellach – chloroplastach. Fotosynteza składa się z dwóch oddzielnych, ale powiązanych ze sobą faz: fazy jasnej i fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzą reakcje fotochemiczne, czyli wymagające obecności światła, lokalizują się w błonach tylakoidów, czyli spłaszczonych pęcherzyków wewnątrz chloroplastów. W błonach tych występują barwniki fotosyntetyczne, tzw. chlorofile  oraz przenośniki elektronowe. Procesy zachodzące w tej fazie określane są jako fosforyzacja fotosyntetyczna . Foton światła padający na cząstkę chlorofilu wybija z…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2020
02 listopada 2020

Uprawa selera korzeniowego

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Seler korzeniowy  Apium graveolens Var.rapaceum. zajmuje coraz większa powierzchnię w strukturze upraw w naszej gminie .Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Seler korzeniowy   uprawia się na najlepszych glebach  tzn. glebach kompleksów pszennych  kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie w warunkach uregulowanego odczynu gleby- odczyn obojętny i na glebach zasobnych w próchnice. Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni.  Nawożenie  opieramy  o  wyniki zasobności gleby. Gdy nie mamy badanej gleby co jest błędem,  stosujemy nawożenie na poziomie. Azot 150kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 150 kg czystego składnika na 1…
Ostatnio zmieniany 02 listopada 2020
22 października 2020

Podsumowanie zadania 9 w projekcie eDWIN

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
30 września 2020 r w budynku Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące działania realizowane w zadaniu 9 w projekcie eDWIN. Zaproszonych gości powitała dr Magdalena Jakubowska z IOR-PIB - koordynator merytoryczny z ramienia Instytutu. Pani Magdalena przedstawiła program spotkania i poprosiła o zabranie głosu dyrektora instytutu Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, zwrócił uwagę i podkreślił ważność zadań związanych z ochroną roślin i dużej roli doradztwa w przekazywaniu i wdrażaniu działań związanych z ochroną roślin. Poinformował, że kraje Unii Europejskiej do 2030 roku znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił na 61 Sesję Naukową IOR, która odbędzie się w dniach 10-12.02.2021 r. pod hasłem „Nowe strategie ochrony roślin”. Sesja…
Ostatnio zmieniany 23 października 2020
16 października 2020

Ogłoszenie

Opracowanie: Danuta Matusiak
UWAGA ROLNICY, Szkolenie internetowe „Program azotanowy”- co należy wiedzieć? Spotkanie online (webinarium) – bezpłatne, liczba uczestników 50 osób, dla zainteresowanych i zarejesrtowanych rozpocznie się o godzinie 900 (potrwa do 1330) w dniu 6 listopada (tj. piątek) 2020 roku.   ZAPRASZA Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 Marszew 25; 63-300 Pleszew Zapisy przyjmuje, szczegółowych informacji udziela organizatorka Danuta Matusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 508 753 991
09 października 2020

Relacja z jesiennego AGROMARSZU

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
                         Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 7 października 2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, jedyne w tym szczególnym roku spotkanie w ramach wydarzenia Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”, było poświęcone pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł oraz uprawie kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej.                          Celem organizatorów było promowanie efektywnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w gospodarstwach rolnych w kierunku zrównoważonego jej wykorzystania.                          Inaczej niż zazwyczaj impreza miała miejsce w środku tygodnia tj. w środę – dzień roboczy a nie w niedzielę.…
Ostatnio zmieniany 12 października 2020
23 września 2020

W Marszewie po raz drugi o rozwoju lokalnym …

Opracowanie: Jolanta Szczepańska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
22 września br. w WODR w Marszewie odbyła się konferencja pod hasłem „Rozwój lokalny – dla siebie, dla rodziny i dla środowiska”. Jest to kontynuacja problematyki związanej z zagadnieniem rozwoju lokalnego, rozpoczętej podczas konferencji rok temu. W spotkaniu uczestniczyły głównie przedstawicielki KGW z powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, kaliskiego i krotoszyńskiego. Jako wprowadzenie do konferencji zagadnienie rozwoju lokalnego oraz jego ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych przedstawiła Jolanta Szczepańska - doradca WODR. Konkluzja z wystąpienia uświadomiła zebranym, że rozwój lokalny zależy od aktywności i kreatywności mieszkańców danego obszaru. Aby mówić o rozwoju nie wystarczy zapał i zaangażowanie lidera. Jego działania muszą mieć poparcie innych członków społeczności lokalnej. Tylko wspólne działanie może przynosić oczekiwane efekty i być przez społeczność lokalną zauważone oraz akceptowane. Można powiedzieć, że z rozwojem…
Ostatnio zmieniany 23 września 2020