Nowości z Piły
09 stycznia 2018

W Wielkopolsce rośnie zainteresowanie działaniem "Premia dla młodych rolników"

Opracowanie: Izabela Saturska • Zamieszczenie: Urszula Baran
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła weryfikację wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W naborze wniosków w 2017 roku złożono w skali kraju 4903 wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników. W poszczególnych województwach złożono następującą ilość wniosków: dolnośląskie - 103 kujawsko-pomorskie - 380 lubelskie - 596 lubuskie - 78 łódzkim - 368 małopolskie - 198 mazowieckie - 854 opolskie - 90 podkarpackie - 98 podlaskie - 527 pomorskie - 234 śląskie - 88 świętokrzyskie - 255 warmińsko-mazurskie - 256 wielkopolskie - 629 zachodniopomorskie - 149 Analizując, na podstawie…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2018
09 stycznia 2018

Umiarkowane zainteresowanie działaniem "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Opracowanie: Izabela Saturska • Zamieszczenie: Urszula Baran
Zainteresowanie działaniem było bardzo duże. Wymagało intensywnej pracy doradczej zmierzającej do odpowiedzi na pytanie, czy potencjalny beneficjent i jego gospodarstwo wpisują się w ramy programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Po weryfikacji niestety najczęściej okazywało się, że w gospodarstwie nie ma odpowiedniej bazy, aby uzyskać docelowo wymaganą wielkość ekonomiczną gwarantującą wzrost wielkości ekonomicznej o minimum 20%, w stosunku do wyjściowej i jednocześnie nie mniejszą niż 10 tys. euro. Niektórzy nie byli ubezpieczeni w KRUS, ponieważ byli dwuzawodowcami. Niektórzy rolnicy bali się potencjalnych kontroli i rozliczeń z programu. Reasumując w mojej ocenie znacznie mniej rolników aplikowało o środki niż sądziłam po ilości pytań jakie w trakcie doradztwa się pojawiały. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. przeprowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Ogółem…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2018
19 grudnia 2017

Idą Święta...

Opracowanie: Bożena Lebiedź • Zamieszczenie: Urszula Baran
W kręgu obrzędów i tradycji, w dniu 10 grudnia br. w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbył się kolejny kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Impreza na stałe wpisana jest w roczny kalendarz spotkań. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, kiedy dzieląc się opłatkiem składamy sobie nawzajem życzenia, obdarowujemy prezentami. Okazją do zakupu niepowtarzalnego prezentu był kiermasz świątecznych stroików, choinek i ozdóbek, których było co nie miara. Panie z KGW własnoręcznie wykonały „świąteczne cudeńka”, które później miały okazje pokazać odwiedzającym kiermasz i niejednokrotnie sprzedać. Podczas imprezy miłym akcentem była degustacja potraw wigilijnych i świątecznych przygotowanych przez gospodynie wiejskie. Kiermasz przebiegł w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Życzmy sobie, rodzinom oraz znajomym Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2017
15 grudnia 2017

Aktywne kobiety z gminy Kaczory

Opracowanie: Grażyna Barczykowska • Zamieszczenie: Urszula Baran
Panie z gminy Kaczory postanowiły aktywnie spędzać jesienno-zimowe wieczory. Podczas spotkań w świetlicach wiejskich odkrywają swoje pasje i zdolności, kształtują umiejętności manualne, tworząc piękne ozdoby m.in. świąteczne. W Śmiłowie zajęcia rękodzielnicze zaczęły się od ozdabiania świątecznych świec techniką decupage. Decupage to sztuka dekorowania polegająca na wycinaniu elementów z papieru, tworzeniu kompozycji, naklejaniu ich na przedmioty i powlekaniu klejem, w taki sposób, aby przedmiot wyglądał jak ręcznie malowany. Za pomocą tej techniki panie wykonały też na kolejnym spotkaniu piękne szkatułki. Z kolei członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dziembówka przygotowały piękne choinki z wikliny papierowej. Do wykonania tej świątecznej dekoracji wystarczy stara gazeta, z której robi się papierowe rurki. To właśnie z tych rurek zostały wyplecione choinki.…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2017
06 grudnia 2017

Podróże kształcą ...

Opracowanie: Urszula Baran • Zamieszczenie: Urszula Baran
Zwiedzanie ciekawych regionów Polski oraz państw graniczących, stało się tradycją Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Ujskiej, gm. Ujście. W 2015 r. panie zorganizowały wyjazd w Góry Świętokrzyskie oraz do Czech i Słowacji, a w 2016 r. wyruszyły na kilkudniową wyprawę turystyczno-krajoznawczą na południe Polski oraz do Niemiec, gdzie m.in. zwiedzały Drezno. W br. udały się na Podkarpacie, by w drodze do Lwowa zatrzymać się w Krasiczynie i Przemyślu, a w drodze powrotnej w Łańcucie, na zwiedzanie zabytków o różnorodnej i ciekawej architekturze. Nie sposób wszystkich wymienić i opisać. Krasiczyn to wieś położona nad rz. San w województwie podkarpackim, powiat przemyski (10 km od Przemyśla). Tu panie podziwiały zamek zbudowany na przełomie XVI i XVII w. przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina (ówczesny mecenas sztuki). Zamek zachwycił panie piękną architekturą renesansową, zwłaszcza czterema okrągłymi basztami – Boską, Papieską,…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2017
14 listopada 2017

Zalane łąki - coroczny problem

Opracowanie: Marian Wojnicki • Zamieszczenie: Urszula Baran
Ciągłe opady deszczu z nawalnymi włącznie, spowodowały, że rzeka Noteć nie jest w stanie odprowadzić wód opadowych. Do tego stanu przyczyniły się również wieloletnie zaniedbania m. in.: rz. Noteć powinna być pogłębiona, brak konserwacji brzegów, zarastanie roślinnością wodną oto kila z przyczyn bardzo słabego spływu wód. Jeszcze w latach 80 - tych ubiegłego wieku odbywał się tu transport barkami wodnymi. Ten odcinek zwany Notecią Leniwą przepływa między innymi przez gminy: Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory. Położone wzdłuż biegu tej rzeki łąki oraz pola uprawne są corocznie zalewane. Na tych terenach bardzo silnie rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego i opasowego oraz produkcja warzyw. Taki stan rzeczy powoduje brak paszy dla bydła, natomiast warzywa oraz inne uprawy nie zostają…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2017
18 października 2017

Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Białośliwiu

Opracowanie: Izabela Saturska • Zamieszczenie: Urszula Baran
Bieżącego roku 3 września w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu rolnicy i mieszkańcy powiatu pilskiego dziękowali za tegoroczne plony. Aura w tym roku była wyjątkowo kapryśna i w dniu Święta Plonów też zmusiła uczestników do wyciągnięcia parasoli. Program uroczystości rozpoczął barwny korowód dożynkowy zmierzający do Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Gospodarzami części oficjalnej byli Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski oraz tegoroczni Starostowie Dożynek p. Aleksandra Krauze z Nieżychowa i p. Ryszard Hylla z Pobórki Wielkiej. Pomocnikami starostów byli: p. Maria Krauze i p. Jakub Hylla. Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca Jabłoneczka z Sadek. Tegoroczny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrała gmina Białośliwie, w wykonanie którego wsławiło się sołectwo Pobórka Wielka. Wieńce były piękne i wybór był bardzo trudny. Część wieczorną uświetnił koncert p. Ewy Czajki i zabawa ludowa z zespołem Singiel.
Ostatnio zmieniany 18 października 2017
13 października 2017

Dni Pola w Wiktorówku

Opracowanie: Joanna Sawicka • Zamieszczenie: Urszula Baran
W dniu 3 października 2017 r. po raz kolejny w Wiktorówku odbył się „Dzień Pola”, pokaz zbioru kukurydzy na kiszonkę. Impreza ma już swoją wieloletnią historię, odbywa się co roku, i cieszy się wśród rolników z gminy Łobżenica i okolic dużym zainteresowaniem. Organizatorem „Dni Pola” jest KWS Polska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz sołectwo wsi Wiktorówko. Ponad dwadzieścia odmian kukurydzy rosnących na poletkach doświadczalnych w Wiktorówku – ogólnoużytkowe, ziarnowe, kiszonkowe i na biomasę zostały scharakteryzowane przez p. Mariusza Lisiewicza z firmy nasiennej KWS Polska i żywieniowca panią Romanę Kwapisz. Dzięki poletkom doświadczalnym uczestnicy mają możliwość porównania poszczególnych odmian i ich cech użytkowych w jednakowych warunkach uprawy - ta sama gleba, nawożenie, siew i zbiór w tym samym czasie, ta sama ochrona. W trakcie zbioru…
Ostatnio zmieniany 13 października 2017
05 października 2017

Jubileuszowa Biesiada

Opracowanie: Grażyna Barczykowska • Zamieszczenie: Urszula Baran
W sobotę, 30 września br. Miasteczko Krajeńskie było gospodarzem XX Biesiady Krajeńskiej. Organizowana przez Gminny Dom Kultury Biesiada, ma na celu kultywowanie, odkrywanie i promowanie kultury ludowej Krajny oraz przekazywanie tych tradycji młodemu pokoleniu. W tym roku program Biesiady przygotowany przez organizatorów był bardzo rozbudowany. Już w piątek 29 września w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim odbył się koncert zespołu Affabre Concinui. O godzinie 9:00 w sobotę z Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim wyruszyła wycieczka terenami Krajny, której przewodził p. Roman Chwaliszewski – Kierownik Pilskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Hasłem przewodnim wycieczki było: „Otwarte przestrzenie Krajny – krajeńskim szlakiem przez wioski, huby, osady…”. Wieczorne biesiadowanie rozpoczęło się odśpiewaniem „Hymnu Krajny” przez Chór Towarzystwa Śpiewu im. I. J. Paderewskiego z Szamocina. Przybyłych gości powitała Wójt Gminy Miasteczko…
Ostatnio zmieniany 05 października 2017