Nowości z Ostrzeszowa
29 stycznia 2016

UPRAWA GROCHU SIEWNEGO- PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
  Wprowadzenie w ostatnich latach płatności do roślin wysokobiałkowych, oraz wysokie ceny rynkowe komponentów białkowych powodują wzrost zainteresowania uprawą roślin strączkowych. Groch zajmuje dominującą pozycję wśród roślin bobowatych  uprawianych  w Polsce. Jako cenna roślina wysokobiałkowa charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością odmian i  ich przydatnością  co do kierunku uprawy (jadalne, na paszę, jako suche nasiona i na zielonkę). Nie sposób pominąć znaczącego postępu hodowlanego, który nastąpił w ostatnich latach wyrażonego  przede wszystkim znacznym wzrostem potencjału plonowania, poprawę odporności odmian na wyleganie i choroby. Zarejestrowane  odmiany a jest ich aktualnie 22 różnią się wieloma cechami, a główny ich podział dotyczy wymagań glebowych.…
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2016
26 stycznia 2016

Zmiana stawek dopłat bezpośrednich za 2015 r.

Opracowanie: Jan Kałużny
Spadają stawki dopłat do roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, lnu. Rosną płatności do buraków cukrowych i owoców miękkich. W styczniu 2016 r. ARiMR poinformowała o weryfikacji wniosków o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. Ponieważ zwiększyła się powierzchnia kwalifikująca do przyznania wsparcia, aby nie przekroczyć koperty finansowej określonej dla poszczególnych płatności, konieczna jest redukcja stawek - informuje MRiRW, uzasadniając przygotowane rozporządzenie. I tak zmniejszeniu ulegną płatności (w nawiasie stawki z rozporządzenia z 9 października 2015 r.): 1.       do roślin wysokobiałkowych – o 6,79 zł/ha (422 zł/ha) 2.       do pomidorów - o 26,27 zł/ha (4298,89 zł/ha) 3.       do chmielu…
18 grudnia 2015

Gospodarstwo demonstracyjne w gminie Doruchów - powiat ostrzeszowski

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
Gospodarstwo Pana Mariusza Szykuły z miejscowości Przytocznica należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych. Gospodarstwo wyróżnia wysoki poziom produkcji rolniczej i dobre wyniki ekonomiczne. Pan Mariusz Szykuła prowadzi  gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. Produkcja roślinna oparta jest głównie na uprawie zbóż /pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, mieszanki zbożowe i kukurydza na zakiszanie CCM, wykorzystywanych na potrzeby produkcji zwierzęcej/produkcja tuczników w cyklu zamkniętym i bydła opasowego/. W gospodarstwie utrzymywanych jest 80 macior /produkcja tuczników cykl zamknięty –  w nowo wybudowanej chlewni/bezściółkowo/ i około 80 sztuk opasów /cielęta z zakupu/. Mimo niesprzyjających warunków /susza w 2015 roku i produkcji tuczników/rolnik w produkcji…
16 grudnia 2015

ODNAWIANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
Szczególnie korzystne warunki  siedliska, głównie obfite   i dobrze rozłożonych opady atmosferyczne  stwarzają  możliwość prowadzenia gospodarki  łąkowo pastwiskowej  na tym  samym miejscu  przez dziesiątki lat. Warunki sprzyjające  utrzymywaniu się Trwałych Użytków Zielonych występują  w Polsce  przede wszystkim  w  górach i na pogórzu a na terenach nizinnych w dolinach rzek. Przedmiotem  zagospodarowania są trwałe łąki i pastwiska o niekorzystnym składzie florystycznym  i niskiej  produkcyjności czyli  użytki zdegradowane na skutek niekorzystnych czynników siedliska, błędów lub zaniedbań w gospodarce łąkowej. Ocenia się, że ponad połowa  powierzchni  łąk i pastwisk w Polsce stanowią  użytki zdegradowane ,wymagające renowacji. Degradacja zbiorowisk trawiastych: łąk i pastwisk jest procesem…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2015
11 grudnia 2015

Stres cieplny u świń

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
Każdy żywy organizm posiada tzw. „strefę komfortu cieplnego". Jest to optymalna temperatura otoczenia w której czuje się najlepiej ponieważ nie wkłada wysiłku ani w ogrzanie ani chłodzenie organizmu, w tej temperaturze najchętniej pobiera paszę, łatwo odchowuje potomstwo, optymalnie przyrasta i wykorzystuje paszę. Zapewnienie takiego stanu jest obowiązkiem i dobrze pojętym interesem hodowcy-producenta. Dla trzody chlewnej jest ona różna dla poszczególnych grupach wiekowych i tak dla prosiąt to : 34-36 ºC , dla prosiąt odsadzonych i warchlaków to: 23-24 ºC, a dla loch, tuczników to: 18 - 22 ºC. Najczęściej obserwowane objawy stresu cieplnego to: apatia, świnie szybciej oddychają stąd wrażenie…
Nie 648 zł, a 688 zł do hektara otrzymają rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli straty w uprawach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpieczeni od wystąpienia klęsk żywiołowych.  Więcej pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni  344 zł na hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha. Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wsparcie:     o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów owocowych - kwota wsparcia wyniesie wówczas  344 zł /ha;     o 10 zł na hektar w przypadku zniszczenia innych upraw - wsparcie wyniesie 172…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2015
Lokalna Grupa Dyskusyjna została utworzona w powiecie ostrzeszowskim na terenie gminy Grabów nad Prosną w miejscowości Grabów Wójtostwo w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Zbigniewa Siedleckiego. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin oraz działaniem polowej stacji meteorologicznej, która została zamontowana w w/w gospodarstwie w 2013 roku. Gospodarstwo  Pana Zbigniewa Siedleckiego zajmuje się produkcją roślinną oraz produkcją zwierzęcą – produkcja materiału hodowlanego ( loszki, knurki). Produkcja roślinna oparta jest głównie na uprawie zbóż wykorzystywanych pod potrzeby produkcji zwierzęcej. Prowadzona jest również produkcja ziemniaków sadzeniaków w klasie elita na powierzchni ok. 15 ha. Gospodarstwo produkuje rocznie ok. 140…
Ostatnio zmieniany 08 grudnia 2015
01 grudnia 2015

Dopłaty do materiału siewnego – nowe zasady

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
Od nowego roku popularne dopłaty do zużytego kwalifikowanego materiału siewnego będą przyznawane wg nowych zasad – niestety, wygląda na to, że będą również niższe. Wszystko za sprawą zmiany sposobu ustalania stawek dopłat. Dotychczas ustalano je przed rozpoczęciem składania wniosków. Rolnik ubiegając się o dopłatę z góry wiedział, na jakie wsparcie może liczyć. Ponieważ jednak zainteresowanie dopłatami rosło z roku na rok, co przy stałych stawkach oznaczało coraz większe zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, zdecydowano się na zmianę przepisów. Sejm uchwalił 10 lipca 2015 r. zmianę ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw…
18 listopada 2015

MIÓD NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM W LECZENIU

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
Już wieki temu człowiek zorientował się, że ul i pszczoły to nie tylko miód, ale także wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele, pierzga. Po wosk pszczeli czy propolis sięgali dawni medycy, także zamożne damy pragnące na dłużej zatrzymać młodość. Pszczoła miodu nie oszuka, nie zepsuje, a nieuczciwy pszczelarz może to zrobić. Warto więc kupować miód ze sprawdzonych pasiek, najlepiej z pobliskiej okolicy. Warto zapoznać się z walorami zdrowotnymi różnych rodzajów miodu: 1. MIÓD AKACJOWY W stanie płynnym jest jasny. Odznacza się niską aktywnością antybiotyczną. Jest bardzo pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów kurczowych jelita cienkiego i…
Ostatnio zmieniany 18 listopada 2015