Wydrukuj tę stronę
12 października 2020

Spotkanie promujące udział Gminy Doruchów w programie BEST - nowy ciąg mechaniczno – biologiczny oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie oczyszczalni w Doruchowie

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał

Spotkanie promujące z mieszkańcami Gminy Doruchów i uczniami Szkoły Podstawowej odbyło się w dniu 30.09.2020 roku. Uczestnikom spotkania przedstawiono etapy budowy nowego ciągu oraz jego przeznaczenie. Udział Gminy Doruchów w tym przedsięwzięciu miał na celu zrealizowanie inwestycji, która poprawi jakość wód lądowych wpływających do Morza Bałtyckiego. W miesiącu maju 2020 roku został oddany do użytku ciąg wraz z filtrem doczyszczającym usuwanie fosforu do wartości mniejszej niż 3 mgP/l bez użycia środków chemicznych. Inwestycja została dofinansowana z programu Interreg Baltic Sea Region.

Projekt był realizowany przez 16 organizacji partnerskich, oraz 30 partnerów stowarzyszonych /Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja/ reprezentujących oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne, instytucje badawcze, organizacje eksperckie oraz organizacje pozarządowe. Partnerem wiodącym jest miasto Helsinki .Oprócz nowego ciągu mechaniczno – biologicznego w zakres budowy wchodziło również utwardzenie terenu, chodniki oraz płyty najazdowe o powierzchni 702,4 m2, a także budowa rurociągów technologicznych z niezbędną armaturą.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium osiągnięto wysoki efekt oczyszczania. Podczas rozruchu ustalono optymalne parametry technologiczne pracy urządzeń, zapewniających prawidłową i niezawodną pracę.

                                                                                                              

 

Czytany 345 razy