05 listopada 2020

Zastosowanie N-Testera w uprawach rolniczych

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

W dniu 20.10.2020r. w miejscowości Rogaszyce doradcy rolniczy Magdalena Sowizdrzał i Tomasz Szymański przeprowadzili pokaz zastosowania urządzenia N-Tester firmy Yara, który jest ręcznym narzędziem pozwalającym na określenie dawki nawożenia azotowego na podstawie zawartości chlorofilu w roślinie. Magdalena Sowizdrzał omówiła zasady prawidłowego użycia N-Testera w odniesieniu do zasobności gleby w siarkę, optymalnego nawożenia: fosforem, potasem, magnezem, faz rozwojowych rośliny tj. N-Tester powinien być użyty w okresie strzelania w źdźbło oraz fazy kłoszenia, z pominięciem okresów suszy. Termin pokazu został przesunięty na okres jesienny z uwagi na zagrożenie COVID 19. Tomasz Szymański dokonał pomiaru na 30 losowo wybranych roślinach jęczmienia ozimego odmiany Zenek, wybierając najlepiej rozwinięte liście jęczmienia znajdującego się w fazie 5 liścia. Uzyskany średni pomiar musi być skorygowany w oparciu o tabele korekcyjne firmy Yara, uwzgledniające fazę rozwojową rośliny i odmianę na co zwrócili uwagę doradcy omawiając zasady udzielania rekomendacji nawozowej. Rolnicy - uczestnicy pokazu z dużym zainteresowaniem obserwowali pomiary N-Testerem zadając liczne pytania, równocześnie wyrażając zainteresowanie kolejnymi pokazami w przyszłym sezonie wegetacyjnym na innych gatunkach zbóż.

Zastosowanie N–Testera w produkcji roślinnej pozwala na uzyskanie wzrostu plonowania, efektywniejsze wykorzystanie azotu oraz bezpośrednio wpływa na zmniejszenie emisji azotanów do środowiska. Równocześnie jest wstępem do stosowania bardziej zaawansowanych technologii rolnictwa precyzyjnego co jest aktualnym trendem zwłaszcza w gospodarstwach wielko powierzchniowych.

 

Materiały źródłowe: Internet: https://www.yara.pl

Czytany 146 razy