Nowości z Ostrzeszowa
14 grudnia 2018

Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania dla KGW

Opracowanie: Ewa Kiełtyka • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Dnia 10 grudnia 2018 roku w  Domu Kultury w  Czajkowie odbyło się spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w  związku z wejściem w  życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich, której prowadzeniem zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym organizatorem była pani minister Andżelika Możdżanowska we współpracy z wójtem gminy Czajków panem Henrykiem Plichtą, którzy wspólnie przywitali wszystkich zebranych. w  spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu ostrzeszowskiego, a także zaproszeni goście, wśród których znalazł się między innymi kierownik biura powiatowego ARiMR w  Ostrzeszowie pan Andrzej Manikowski, jak również kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  powiecie ostrzeszowskim pan Jan Kałużny z doradcami. Tematem wiodącym spotkania było…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
13 grudnia 2018

Ochrona środowiska na terenach wiejskich

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Dnia 05.12.2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyło się szkolenie n/t: - Ochrona bioróżnorodności na terenach wiejskich. - Podstawowe zagadnienia rolnictwa ekologicznego. Równocześnie poruszono zagadnienia związane z wymogami ,,Programu działań mających na celu zmniejszenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, którego wymogi obowiązują od 26 lipca 2018r. Zagadnienie to cieszyło się największym zainteresowaniem i zostało przedstawione przez główne specjalistki WODR Poznań: Magdalena Świątkowska i Anna Giera. Przekazano informacje dotyczące okresów nawożenia dla województwa wielkopolskiego Rodzaj gruntów Nawozy azotowe mineralne, nawozy naturalne płynne  Nawozy naturalne  stałe Grunty orne 1 marca-25 października 1 marca-31 października Uprawy trwałe, wieloletnie, Trwałe Użytki…
13 grudnia 2018

XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
We wrześniu 2018 roku odbył się XIII Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Imprezę zorganizowała Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W trakcie Festiwalu odbył się szereg konkursów kulinarnych m.in. na najlepszy pasztet, potrawę z gęsi oraz nalewkę. Brały w nim udział restauratorzy, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz osoby indywidualne a wszystkim przewodziła kapituła konkursowa. Koła gospodyń wiejskich tj. Kraszewice, Myje-Potaśnia, Siedlików, Korpysy, Rogaszyce, Szklarka Myślniewska, Bledzianów oraz Stowarzyszenie Tęcza w Olszynie wystawiały swoje dania, które można było spróbować (pasztety, zupy, ciasta itp.). Za najładniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich komisja konkursowa w składzie: członek…
30 listopada 2018

Konferencja w Przytocznicy

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Dnia 14.11.2018 r. w miejscowości Przytocznica - gmina Doruchów odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego - "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju" zorganizowana przez głównego specjalistę WODR Poznań ds. roślin bobowatych i oleistych Zbigniewa Idaszaka przy pomocy miejscowego doradcy Idziego Baraniaka oraz pracowników PZDR w powiecie ostrzeszowskim. W imieniu dyrekcji WODR Poznań licznie zgromadzonych uczestników powitał kierownik PZDR Ostrzeszów Jan Kałużny oraz główny specjalista WODR Poznań Zbigniew Idaszak. Program konferencji obejmował wykłady na temat: Deficyt białka paszowego w Polsce –hodowla odmian strączkowych dla zaspokojenia deficytu białka paszowego – wykład przeprowadził prof. hab. Wojciech Święcicki IGR…
13 listopada 2018

Wyjazd studyjny - AGRO SHOW 2018

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
Tradycyjnie i w  tym roku PZDR w  powiecie ostrzeszowskim zorganizował we wrześniu wyjazd rolników i doradców na XX Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w  Bednarach. Jubileuszowa wystawa to m.in. debaty, konkursy, pokazy maszyn. W  tym roku pokazy odbywały się w  dwóch blokach: rolnictwo precyzyjne i technika siewu zbóż w  systemie uproszczonym. Coraz szersze grono rolników wchodzi w  rolnictwo precyzyjne, które przynosi określone korzyści. Są to maszyny coraz bardziej zautomatyzowane i zinformatyzowane. Do takich maszyn można zaliczyć m.in. nowoczesne rozsiewacze nawozów, które posiadają system nawożenia granicznego, zmiany dawki nawozu, szerokości rozsiewu itd.  Natomiast w  drugim bloku zaprezentowano różne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z siewem zbóż w  systemie bezorkowym. Odbyły się również trzy debaty nt.…
Ostatnio zmieniany 13 listopada 2018
22 października 2018

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Russowie

Opracowanie: Maria Jeziorna • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Dnia 15 września 2018 roku odbyła się Pierwsza edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w skansenie na terenie oddziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Organizatorem było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Turniej patronatem objął wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Odbyły się następujące konkurencje: kulinarna, literacka, rękodzielnicza i sprawnościowa, w których udział wzięło 15 Kół Gospodyń Wiejskich. W konkurencji literackiej laureatem I miejsca zostało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Bukowianki" z Bukownicy, gmina Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski - przedstawiając wiersz o swojej miejscowości. Ocenie podlegała oryginalność tekstu, sposób charakterystyki swojej…
Ostatnio zmieniany 22 października 2018
11 września 2018

Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie ostrzeszowskim

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W niedzielę 26.08.2018 roku w Doruchowie na stadionie sportowym odbyły się powiatowe i gminne dożynki. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Doruchowie. Następnie obrzęd dożynkowy barwnym korowodem wyruszył na stadion. Starostami dożynek byli Katarzyna Grel z Giżyc i Łukasz Drzazga ze Skarydzewa natomiast gospodarzami dożynek Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki i Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz. Po przywitaniu zaproszonych gości, okolicznościowych przemówieniach, podziękowano rolnikom za trud w tegorocznych żniwach spowodowanych suszą. Na dożynkach nie zabrakło również stoiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na którym dostępne były informacje, broszury i ulotki dotyczące bieżących tematów rolniczych. Odwiedzających stoisko czekał również słodki poczęstunek przygotowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego…
31 sierpnia 2018

Dożynki Gminno-Parafialne w Czajkowie

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Tradycyjne podziękowania za zebrane plony corocznie kultywuje gmina Czajków. Dnia 19 sierpnia 2018r w Czajkowie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza Wikariusza Adriana Jurka w miejscowym kościele. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy z Starostami Dożynek Panią Lucyną Jeziorek z Klonu oraz Panem Markiem Kopciem z Czajkowa na czele wyruszył w kierunku boiska sportowego gdzie odbywała się główna ceremonia dożynkowa. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta powitał zaproszonych gości. Obrzęd chleba przeprowadził zespół ,,Czajkowianki” podczas, którego Starostowie dożynek złożyli bochen chleba na ręce Wójta Gminy Czajków. Uczestnicy dożynek mogli skosztować smakowite regionalne potrawy przygotowane przez miejscowe…
Ostatnio zmieniany 31 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Szacowanie strat spowodowanych suszą w gminie Ostrzeszów

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
Susza dała się we znaki rolnikom niemalże w całym kraju, w tym także w powiecie ostrzeszowskim – w gminie Ostrzeszów. Tegoroczne zbiory nie będą udane, a zebrane ziarno będzie słabej jakości. Komisja szacująca w składzie: przedstawiciele UMiG, pracownicy WODR oraz przedstawiciel WIR zlustrowała pola na miejscu i ustaliła wysokość szkód. Niestety szkody w zbożach jarych jak i ozimych oraz TUZ są duże – straty sięgają 60-80%. Po wyszacowaniu szkód, rolnicy będą mogli skorzystać z następującej pomocy: może być ona udzielona w formie niskooprocentowanych kredytów przyznawanych na preferencyjnych warunkach, mogą również ubiegać się w KRUS o odroczenie i rozłożenie na raty płatności ale też o ulgi w opłatach czynszu (rolnicy, którzy dzierżawią grunty od Skarbu Państwa) a nawet…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018