Nowości z Ostrowa
05 grudnia 2014

Szkolenie w ramach projektu FAPA

Opracowanie: Adrian Jędroszka
Szkolenie w ramach projektu FAPA 27 listopada o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Daniszynie, odbyło się szkolenie dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin, finansowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Szkolenie to było bezpłatne i w dodatku każdy z rolników uczestniczący w wykładach po pozytywnym zaliczeniu egzaminu pisemnego, otrzymał zaświadczenie uprawniające go do stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie to zostało wydane na okres 5 lat i po upływie tego terminu rolnik  zobowiązany jest do odnowienia uprawnień. Każdy z uczestników otrzymał materiały- książkę „ Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin”,  jak również ewidencję…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2014
Rolnictwo na terenie wyznaczonym obszarem OSN – w aspekcie ograniczeń oraz szans wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 na przykładzie gminy Raszków. Tematem powyższym zajmowała się Lokalna Grupa Dyskusyjna  na swoich 4 spotkaniach zorganizowanych w okresie mijającego roku w gminie Raszków.  Zasadnym  było poruszenie tej tematyki na tym terenie, gdyż gmina ta od roku 2012 została włączona w OSN i objęta programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Teren tej gminy znany jest ze swoich uwarunkowań rolniczych i może posłużyć za przykład do badań oraz analiz w aspekcie ograniczeń i szans wynikających z programów…
20 sierpnia 2014

SUKCES - Miodówki z imbirem.

Opracowanie: Adrian Jędroszka
SUKCES -  Miodówki z  imbirem. Dnia 14.08.2014 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbył się regionalny finał konkursu: "Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów". Organizatorem na szczeblu regionu są samorządy województw we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Z powiatu ostrowskiego , gmina Przygodzice ,miejscowość Topola Osiedle zgłosiła następujące produkty: -Renklodówka -pani Stanisławy Szymanowskiej -Miodówka z imbirem oraz makowiec - pani Krystyna Adamczak Jury Konkursu , po ocenie i degustacji przyznało: I miejsce w kategorii Napoje regionalne - Miodówce i imbirem pani Krystyny Adamczak Cieszymy się bardzo z sukcesu. Bardzo dziękuję Paniom za zaangażowanie oraz gratuluję nagrody.              …
Ostatnio zmieniany 20 sierpnia 2014
14 sierpnia 2014

Spotkanie środowiskowe Zespołu Doradczego w powiecie ostrowskim

Opracowanie: Adrian Jędroszka
Spotkanie środowiskowe Zespołu Doradczego w powiecie ostrowskim Tegoroczne spotkanie środowisk rolniczych odbyło się 16 czerwca 2014 r. w gospodarstwie agroturystycznym Ryszarda Kawalera w Przygodziczkach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes WIR, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wlkp. Dariusz Hyhs, Kierownik KRUS w Ostrowie Wlkp. Andrzej Cieślak, Inspektor KRUS Wiesław Jędrzejewski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Paweł Błaszczyk oraz delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej i doradcy z Zespołu Doradczego  w pow. ostrowskim. Kierownik Zespołu Doradczego Kazimierz Mikołajczyk przywitał przybyłych gości oraz przedstawił pokrótce najistotniejsze zagadnienia do realizacji przez doradców w przyszłym roku. Będą do nich należeć m.in.…
Ostatnio zmieniany 14 sierpnia 2014
13 sierpnia 2014

WIELKOPOLKIE ŚWIĘTO WSI

Opracowanie: Adrian Jędroszka
WIELKOPOLKIE  ŚWIĘTO  WSI W dniu 8 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość Wielkopolskiego Święta Wsi w Wysocku Wielkim na terenie Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji mieszkańców Wielkopolski. Podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. W tym roku mija 20- lecie działalności Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Podczas uroczystości rozstrzygnięto XII edycję „Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy,  oraz instytucje,…
Ostatnio zmieniany 13 sierpnia 2014
13 sierpnia 2014

WYJAZD STUDYJNY DO PAWŁOWIC

Opracowanie: Adrian Jędroszka
WYJAZD STUDYJNY DO PAWŁOWIC 6 czerwca 2014 roku został zorganizowany wyjazd studyjny dla grupy doradców specjalizujących się w ochronie roślin na Dni Pola do Pawłowic. Pawłowice jest to wieś   w gminie Krzemieniewo w odległości 13 km na wschód od Leszna, gdzie znajduje się Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice. Gmina Krzemieniewo ma charakter typowo rolniczy, a ponad 77% stanowią użytki rolne, stąd Dni Pola zorganizowane zostały właśnie tutaj w Pawłowicach. Dni Pola cieszyły się zainteresowanie nie tylko  doradców z ochrony roślin praktycznie z całej Wielkopolski, ale też przyciągnęły rzesze rolników   z pobliskich miejscowości. Bardzo nietypowym miejscem wykładów była…
Ostatnio zmieniany 13 sierpnia 2014
09 maja 2014

XV Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach

Opracowanie: Adrian Jędroszka
XV Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach W dniach 26 i 27 kwietnia, na terenach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, odbyły się XV Targi Rolno-Ogrodnicze. Po raz pierwszy była to impreza dwudniowa, której przyświecało hasło: „Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu”. W ciągu dwóch dni targów odwiedzający mogli nabyć rośliny uprawowe, kwiaty i krzewy ozdobne. Zainteresowaniem cieszyły się też stoiska z wyposażeniem rolnictwa oraz licznymi ozdobami. Wśród wystawców znaleźli się producenci maszyn rolniczych oraz materiałów budowlanych i urządzeń ekologicznych.                                                           Swoje stoiska prezentowały również instytucje działające na rzecz rolnictwa - w tym jak co roku- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Zespół Doradczy…
Ostatnio zmieniany 09 maja 2014
07 kwietnia 2014

Wielkopolski Rolnik Roku 2013

Opracowanie: Adrian Jędroszka
Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2014
                         Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. W dniu 6 marca  br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Prezes Zarządu Marian Jurek powitał obecnych na zebraniu delegatów Spółki i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceburmistrz Miasta i Gminy Odolanów Witosław Gibasiewicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatu Ostrowskiego Pan Zbigniew Ignor, przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan Andrzej Franka, doradca Zespołu Doradczego WODR w gminie Odolanów Ewa Zając, radni i sołtysi z gminy Odolanów oraz delegaci Spółki Wodnej. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Marian Dolata, który to poprosił Prezesa o…