Nowości z Ostrowa
03 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”.

Opracowanie: Danuta Wnuk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
            Dnia  03 kwietnia 2017r. w siedzibie KRUS w Ostrowie Wlkp. odbyło się spotkanie Komisji Regionalnej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  pod tytułem „Bezpiecznie na wsi  to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”. Komisja konkursowa w składzie: 1.Zdzisław Jaźwiec   - Przewodniczący  -Kierownik Placówki Terenowej  KRUS             2.Andrzej Zalewski –Członek –Główny Specjalista  PIP w Ostrowie Wlkp. 3.Krzysztof Ryfa – Członek – Plastyk – Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp. 4. Danuta Wnuk –Członek – Doradca rolny  -PZDR w Ostrowie Wlkp. Prace konkursowe nadesłało 797 uczniów z 21 szkół podstawowych  powiatu ostrowskiego. Prace te zostały podzielone na II grupy wiekowe /…
W dniu 23 marca 2017 roku w Odolanowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dla rolników przeprowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat  zasad przyznawania płatności obszarowych w roku 2017  oraz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatności w roku bieżącym. W spotkaniu tym wzięli udział rolnicy z gminy Odolanów i gmin sąsiadujących. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi dwa szkolenia informacyjne w powiecie ostrowskim, w których rolnicy obecni na spotkaniach będą mogli zasięgnąć wiedzy fachowców w dziedzinie wypełniania wniosków i w innych tematach.             Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja na temat zasad przyznawania płatności za…
Ostatnio zmieniany 30 marca 2017
17 marca 2017

WIELKPOLSKIE FORUM ROLNICZE W POWIECIE OSTROWSKIM

Opracowanie: Magdalena Jarosik • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
          11 marca w Zespole Szkół w Sobótce odbyło się Wielkopolskie Forum Rolnicze powiatu ostrowskiego. Tegoroczne spotkanie połączone zostało z uroczystościami z okazji Jubileuszu 155- lecia Kółka Rolniczego w Sobótce, oraz z Dniem Sołtysa. Forum odbyło się w ramach cyklu wielkopolskich forów rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. W ramach spotkania przybyli rolnicy oraz goście mogli skorzystać z porad pracowników różnych instytucji działających w rolnictwie w powiecie ostrowskim, jak i zaopatrzyć się w materiały informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa i działalności poszczególnych instytucji. Swoje punkty informacyjne miały: Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2017
17 lutego 2017

Inspekcja Weterynaryjna Ostrów Wielkopolski

Opracowanie: Adrian Jędroszka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017
17 lutego 2017

Kurs ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
  UWAGA!!!   Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 6 marca 2017r organizuje kurs ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.   Jest to kurs jednodniowy – uzupełniający- dla osób odnawiających uprawnienia, które już posiadają. Przypominamy, że zaświadczenia z takiego kursu są ważne przez 5 lat, czyli w tym roku tracą ważność te uzyskane w 2012r. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu - osobiście do biur  PZDR w powiecie ostrowskim lub pod numerem telefonu: 512 717 809.
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017
03 lutego 2017

Chrońmy drób przed ptasią grypą-apel do ostrowskich drobiarzy.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Choć powiat ostrowski jest wolny od ptasiej grypy, to jednak obszar zapowietrzony swym zasięgiem go obejmuje, a choroba ta występuje już w sąsiadującym powiecie ostrzeszowskim. Jednym z głównych działów produkcji rolnej w Naszym powiecie jest produkcja drobiarska, funkcjonuje tutaj kilkaset kurników. Zapobieganie  ptasiej grypie ma więc ogromne znaczenie, a wystąpienie choroby niesie ze sobą poważne konsekwencje. Stąd bardzo ważne, aby wszyscy rolnicy utrzymujący drób- również Ci najmniejsi, posiadający kilkanaście sztuk drobiu- przestrzegali zasad bioasekuracji: -pasza dla drobiu musi być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt, -nie wolno karmić drobiu na zewnątrz budynków, nie poić wodą ze zbiorników, do których dostęp    mogą…
02 lutego 2017

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Opracowanie: Adrian Jędroszka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Ostatnio zmieniany 03 lutego 2017
30 stycznia 2017

Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2017

Opracowanie: Kazimierz Mikołaczyk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
               W roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych producenci rolni mają prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem od CN27 10 19 41 do CN27 10 19 49 oraz kodem CN38 24 9091 wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy. Za posiadacza gospodarstwa rolnego uważa się nie tylko właściciela, ale również dzierżawcę użytkującego grunty na podstawie zawartej umowy z właścicielem gruntu. Chcąc uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego…
Ostatnio zmieniany 30 stycznia 2017
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Raszkowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017