Nowości z Ostrowa
17 lutego 2017

Inspekcja Weterynaryjna Ostrów Wielkopolski

Opracowanie: Adrian Jędroszka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017
17 lutego 2017

Kurs ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
  UWAGA!!!   Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 6 marca 2017r organizuje kurs ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.   Jest to kurs jednodniowy – uzupełniający- dla osób odnawiających uprawnienia, które już posiadają. Przypominamy, że zaświadczenia z takiego kursu są ważne przez 5 lat, czyli w tym roku tracą ważność te uzyskane w 2012r. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu - osobiście do biur  PZDR w powiecie ostrowskim lub pod numerem telefonu: 512 717 809.
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2017
03 lutego 2017

Chrońmy drób przed ptasią grypą-apel do ostrowskich drobiarzy.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Choć powiat ostrowski jest wolny od ptasiej grypy, to jednak obszar zapowietrzony swym zasięgiem go obejmuje, a choroba ta występuje już w sąsiadującym powiecie ostrzeszowskim. Jednym z głównych działów produkcji rolnej w Naszym powiecie jest produkcja drobiarska, funkcjonuje tutaj kilkaset kurników. Zapobieganie  ptasiej grypie ma więc ogromne znaczenie, a wystąpienie choroby niesie ze sobą poważne konsekwencje. Stąd bardzo ważne, aby wszyscy rolnicy utrzymujący drób- również Ci najmniejsi, posiadający kilkanaście sztuk drobiu- przestrzegali zasad bioasekuracji: -pasza dla drobiu musi być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt, -nie wolno karmić drobiu na zewnątrz budynków, nie poić wodą ze zbiorników, do których dostęp    mogą…
02 lutego 2017

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Opracowanie: Adrian Jędroszka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Ostatnio zmieniany 03 lutego 2017
30 stycznia 2017

Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2017

Opracowanie: Kazimierz Mikołaczyk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
               W roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych producenci rolni mają prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem od CN27 10 19 41 do CN27 10 19 49 oraz kodem CN38 24 9091 wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy. Za posiadacza gospodarstwa rolnego uważa się nie tylko właściciela, ale również dzierżawcę użytkującego grunty na podstawie zawartej umowy z właścicielem gruntu. Chcąc uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego…
Ostatnio zmieniany 30 stycznia 2017
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Raszkowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego w gminie Nowe Skalmierzyce

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
   Koniec roku to czas, kiedy rolnicy mogą znaleźć chwilę, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez doradców rolniczych działających na ich terenie.  Ostatnie  dwa szkolenia w roku bieżącym, dla rolników z sołectw położonych w gminie Nowe Skalmierzyce, odbyły się jeszcze w październiku. Uczestnicy zapoznali się z kryteriami działań PROW 2014-2020 – Wsparciem inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, Rozwojem usług rolniczych oraz mającą ruszyć już w I kwartale 2017 roku Restrukturyzacją małych gospodarstw. Tematem szkoleń była również aktualna sytuacja w ubezpieczeniach rolniczych. Ponadto omówiono bieżące zagadnienia, w szczególności zmiany w płatnościach bezpośrednich na przyszły rok oraz nowe wymogi dotyczące Identyfikacji i…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie ostrowskim w 2016r.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
      Na terenie powiatu ostrowskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Sieroszewice. Począwszy od 2012r grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy, choć głównym priorytetem spotkań była „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych”. Od 2 lat omawianym tematem jest Integrowana Ochrona Roślin, która często jest podpierana danymi uzyskanymi ze stacji meteorologicznych. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszy się niechemiczna metoda ochrony roślin , a w szczególności : stosowanie płodozmianu, odpowiednia agrotechnika oraz wykorzystanie organizmów szkodliwych.  Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń podparta doświadczeniami ze stosowania różnych metod…
Dnia 15.11.2016 r. w G.O.K. w Przygodzicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego -" Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". Organizatorami konferencji  byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Spotkanie otworzył  Kazimierz Mikołajczyk  kierownik ZD w powiecie ostrowski i  powitał zaproszonych gości  oraz przedstawił program konferencji . Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak  przybliżył charakterystykę gminy i okolicy oraz jej osiągnięcia. Program konferencji obejmował: Wykład prof. dr hab. Jerzy Szukała - UP w Poznaniu - " Wpływ technologii…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016