Nowości z Ostrowa
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Raszkowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego w gminie Nowe Skalmierzyce

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
   Koniec roku to czas, kiedy rolnicy mogą znaleźć chwilę, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez doradców rolniczych działających na ich terenie.  Ostatnie  dwa szkolenia w roku bieżącym, dla rolników z sołectw położonych w gminie Nowe Skalmierzyce, odbyły się jeszcze w październiku. Uczestnicy zapoznali się z kryteriami działań PROW 2014-2020 – Wsparciem inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, Rozwojem usług rolniczych oraz mającą ruszyć już w I kwartale 2017 roku Restrukturyzacją małych gospodarstw. Tematem szkoleń była również aktualna sytuacja w ubezpieczeniach rolniczych. Ponadto omówiono bieżące zagadnienia, w szczególności zmiany w płatnościach bezpośrednich na przyszły rok oraz nowe wymogi dotyczące Identyfikacji i…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie ostrowskim w 2016r.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
      Na terenie powiatu ostrowskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Sieroszewice. Począwszy od 2012r grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy, choć głównym priorytetem spotkań była „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych”. Od 2 lat omawianym tematem jest Integrowana Ochrona Roślin, która często jest podpierana danymi uzyskanymi ze stacji meteorologicznych. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszy się niechemiczna metoda ochrony roślin , a w szczególności : stosowanie płodozmianu, odpowiednia agrotechnika oraz wykorzystanie organizmów szkodliwych.  Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń podparta doświadczeniami ze stosowania różnych metod…
Dnia 15.11.2016 r. w G.O.K. w Przygodzicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego -" Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". Organizatorami konferencji  byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Spotkanie otworzył  Kazimierz Mikołajczyk  kierownik ZD w powiecie ostrowski i  powitał zaproszonych gości  oraz przedstawił program konferencji . Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak  przybliżył charakterystykę gminy i okolicy oraz jej osiągnięcia. Program konferencji obejmował: Wykład prof. dr hab. Jerzy Szukała - UP w Poznaniu - " Wpływ technologii…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
02 grudnia 2016

UDZIAŁ ROLNIKA Z POWIATU OSTROWSKIEGO W KONFERENCJI PT. „NOWOCZESNE ROLNICTWO W WIELKOPOLSCE”.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
W dniu 30 listopada 2016r. w Sielinku odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”, w której uczestniczyli rolnicy wraz z doradcami.  Wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i wykładowcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawili główne kierunki rozwoju rolnictwa przy pomocy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas w/w konferencji był ASF – Afrykański Pomór Świń. Ogromnym zainteresowaniem  rolników cieszył się wykład na temat postępu technologicznego w produkcji roślinnej – zwłaszcza uprawa pasowa (tzw. Strip –Till) oraz innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej, a przede wszystkim roboty udojowe czy…
28 listopada 2016

Udział rolników z powiatu ostrowskiego w Seminarium ekonomicznym

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
        W dniu 17-11-2016 w CEW w Marszewie odbyło się Seminarium, nt „Instrumenty ekonomiczne przydatne w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”, skierowane do rolników prowadzących gospodarstwa. Salę wykładową wypełnili rolnicy z Wielkopolski, którzy tego dnia wraz z doradcami przybyli do Marszewa. Wśród słuchaczy znaleźli się również młodzi rolnicy z powiatu ostrowskiego.      Seminarium rozpoczął Kierownik działu Ekonomiki WODR w Poznaniu p.Jarosław Marcinkowski, przedstawiając temat Wykorzystanie rachunkowości w konwencji zarządczej w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, omawiając  system Rachunkowości rolnej Polski FADN oraz produkt końcowy zbierania danych jakim jest Raport Indywidualny i Raport Dynamiczny z gospodarstwa rolnego. Pozostałe tematy prezentowali główni specjaliści ds. ekonomiki WODR…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
12 października 2016

Agroturystyka „Pod Bocianem”

Opracowanie: Mariola Wodniczak • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
     Powiat ostrowski nie jest bardzo bogaty w oferty dotyczące gospodarstw agroturystycznych(  14 gospodarstw) w porównaniu do innych rejonów województwa wielkopolskiego. Jednak wiele gospodarstw jest bardzo ciekawych , godnych zauważenia i polecenia. Jednym z takich miejsc jest agroturystyka „Pod Bocianem”.   Gospodarstwo znajduje się  w niewielkiej miejscowości  Sławin , przy ujściu rzeki Ołobok do Prosny. Sławin to wieś leżąca w gminie Sieroszewice , powiat ostrowski. Ciekawostką   jest to , że przez Sławin przepływają aż trzy rzeki : Prosna , Ołobok i Gnilna Barycz.    Lokalizacja gospodarstwa jest atrakcyjna zarówno dla chcących spędzić czas aktywnie jak i dla co chcą odpoczywać w…
Ostatnio zmieniany 13 października 2016
28 września 2016

Gminno-Parafialne Dożynki w Wierzbnie

Opracowanie: Ewa Zając • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku swoje święto obchodzili rolnicy  z gminy Odolanów. Święto plonów w tym roku odbyło się w Wierzbnie. Organizatorami gminno-parafialnych dożynek byli: Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej, Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej ks. kanonik Krystian Szenowski, przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop oraz Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki.                                                                      O godz. 14:00 na boisku sportowym w Wierzbnie rozpoczęła się msza święta w intencji rolników którą celebrował ks. Kanonik  Krystian Szenowski. We mszy świętej udział wzięli rolnicy i mieszkańcy gminy Odolanów, Burmistrz Gminy i Miasta, Starosta Ostrowski,  Przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi, radni…
Ostatnio zmieniany 28 września 2016
23 września 2016

SUPERROLNIK WIELKOPOLSKI 2016

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
To już czwarta edycja plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego”, w którym nagradzani są rolnicy całkowicie poświęcający się swojej niełatwej pracy w gospodarstwie. Zostało zgłoszonych bardzo wielu rolników do tego jakże zaszczytnego tytułu, a jednym z nich jest Pan Marian Dolata - mieszkaniec Tarchał Wielkich na terenie gminy Odolanów.  Wraz z żoną i synem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 84 hektarów. Pan Marian zajmuje się produkcją zwierzęcą – trzoda chlewna, brojlery kurze i chów gęsi oraz roślinną – głównie zboża, które wykorzystywane są jako pasze dla zwierząt. Rolnik całym sercem poświęca się pracy w gospodarstwie, a jego wysiłek nieraz został już doceniony m.in.…
Ostatnio zmieniany 27 września 2016