Nowości z Ostrowa
06 czerwca 2017

Zasady ustalania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opracowanie: Mariola Wodniczak • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
        Wejście w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadziło szereg zmian w gospodarowaniu tymi nieruchomościami .Podstawową formą zagospodarowania nieruchomości stała się dzierżawa. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawia nieruchomości rolne, głównie w drodze przetargów ograniczonych.   Zgodnie z art.29 ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne które są rolnikami indywidualnymi zamierzającymi  powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.   Rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu muszą spełniać łącznie…
Ostatnio zmieniany 06 czerwca 2017
22 maja 2017

Działalność pozarolnicza prowadzona przez rolników, a ubezpieczenie w KRUS

Opracowanie: Kazimierz Mikołaczyk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Rolnicy lub domownicy mogą prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą będąc nadal ubezpieczonym w KRUS. Warunkiem, który należy spełnić jest nieprzerwane podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy przez co najmniej 3 lata. Osoby te wówczas są zobowiązane do opłacania składki emerytalno-rentowej w podwójnym wymiarze. Natomiast składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostają bez zmian. Łączna kwota tych składek za II kwartał 2017 rok dla rolników posiadających gospodarstwo rolne do 50 ha wynosi 393 zł, natomiast dla tych samych rolników prowadzących dodatkowo działalność pozarolniczą wynosi 660 zł. Rolnicy ci mogą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli będą spełniać następujące…
15 maja 2017

Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja!!!

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników przedłużył termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych do dnia 31 maja 2017 roku. Od 16 do 26 maja BP będą pracowały w normalnych godzinach od 7.30 do 15.30. Natomiast 27 maja (sobota) Biura Powiatowe będą czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30, a pomiędzy 29 a 31 maja w godz. 6.00 - 20.00.   Zachęcamy do odwiedzania biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków
Ostatnio zmieniany 15 maja 2017
28 kwietnia 2017

XVIII Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach

Opracowanie: Adrian Jędroszka
       W niedzielę, 23 kwietnia br., w Przygodzicach w pow. ostrowskim  odbyły się, już po raz XVIII, Targi Rolno-Ogrodnicze. Tegoroczne hasło tej tradycyjnej imprezy  to: „Wszystko dla środowiska, domu   i ogrodu”. Z roku na rok przybywa wystawców, jak i zwiedzających. Targi są świetną okazją by zaopatrzyć się w rośliny, wyposażenie ogrodnictwa, zakupić ozdoby czy zapoznać się z nowinkami technicznymi i najnowszymi trendami w rolnictwie. Tereny wystawowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  CKU w Przygodzicach zapełniły się bogatą ofertą zielonych roślin, krzewów i kwiatów oraz sprzętem i maszynami rolniczymi. Swoje stoiska prezentowały firmy oferujące środki do produkcji rolnej oraz instytucje działające na rzecz…
Ostatnio zmieniany 28 kwietnia 2017
27 kwietnia 2017

Dopłaty do materiału siewnego 2017.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
    Tylko do 25 czerwca br. można składać wnioski aby uzyskać dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Tak, jak co roku można ubiegać się o zwrot do materiału siewnego zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych i ziemniaków, a także mieszanek zbożowych i pastewnych, ale tylko w przypadku, gdy wszystkie składniki mieszanki są materiałem elitarnym lub kwalifikowanym.       Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o dopłatę? Przede wszystkim trzeba być producentem rolnym, posiadającym minimum 1 ha działek rolnych, zużyć do siewu lub sadzenia w plonie głównym materiał siewny kategorii elitarny lub…
Ostatnio zmieniany 27 kwietnia 2017
07 kwietnia 2017

Uwaga producenci drobiu ! Zmieniły się przepisy dotyczące ptasiej grypy.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
     Od dnia 6 kwietnia br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi      z dnia 04.04.2017r. a traci moc poprzednie rozporządzenie z dn. 20.12.2016r. Nowe przepisy złagodziły obowiązki wynikające z faktu utrzymywania drobiu w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.     Rozporządzenie nakazuje m.in.: utrzymywanie drobiu w taki sposób, aby nie miał on kontaktu z dzikim ptactwem oraz aby nie miał dostępu do zbiorników wodnych. Rolnicy muszą zabezpieczyć przechowywane pasze przed kontaktem z dzikim ptactwem i ich odchodami; przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich muszą znajdować się maty dezynfekcyjne.  Należy stosować odzież ochronną w…
Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2017
03 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”.

Opracowanie: Danuta Wnuk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
            Dnia  03 kwietnia 2017r. w siedzibie KRUS w Ostrowie Wlkp. odbyło się spotkanie Komisji Regionalnej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  pod tytułem „Bezpiecznie na wsi  to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”. Komisja konkursowa w składzie: 1.Zdzisław Jaźwiec   - Przewodniczący  -Kierownik Placówki Terenowej  KRUS             2.Andrzej Zalewski –Członek –Główny Specjalista  PIP w Ostrowie Wlkp. 3.Krzysztof Ryfa – Członek – Plastyk – Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp. 4. Danuta Wnuk –Członek – Doradca rolny  -PZDR w Ostrowie Wlkp. Prace konkursowe nadesłało 797 uczniów z 21 szkół podstawowych  powiatu ostrowskiego. Prace te zostały podzielone na II grupy wiekowe /…
W dniu 23 marca 2017 roku w Odolanowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne dla rolników przeprowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat  zasad przyznawania płatności obszarowych w roku 2017  oraz wypełniania wniosków o przyznanie tychże płatności w roku bieżącym. W spotkaniu tym wzięli udział rolnicy z gminy Odolanów i gmin sąsiadujących. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzi dwa szkolenia informacyjne w powiecie ostrowskim, w których rolnicy obecni na spotkaniach będą mogli zasięgnąć wiedzy fachowców w dziedzinie wypełniania wniosków i w innych tematach.             Na spotkaniu przedstawiona została prezentacja na temat zasad przyznawania płatności za…
Ostatnio zmieniany 30 marca 2017
17 marca 2017

WIELKPOLSKIE FORUM ROLNICZE W POWIECIE OSTROWSKIM

Opracowanie: Magdalena Jarosik • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
          11 marca w Zespole Szkół w Sobótce odbyło się Wielkopolskie Forum Rolnicze powiatu ostrowskiego. Tegoroczne spotkanie połączone zostało z uroczystościami z okazji Jubileuszu 155- lecia Kółka Rolniczego w Sobótce, oraz z Dniem Sołtysa. Forum odbyło się w ramach cyklu wielkopolskich forów rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. W ramach spotkania przybyli rolnicy oraz goście mogli skorzystać z porad pracowników różnych instytucji działających w rolnictwie w powiecie ostrowskim, jak i zaopatrzyć się w materiały informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu rolnictwa i działalności poszczególnych instytucji. Swoje punkty informacyjne miały: Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2017