Nowości z Ostrowa
30 stycznia 2017

Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2017

Opracowanie: Kazimierz Mikołaczyk • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
               W roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych producenci rolni mają prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem od CN27 10 19 41 do CN27 10 19 49 oraz kodem CN38 24 9091 wykorzystywanego do produkcji rolnej. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy. Za posiadacza gospodarstwa rolnego uważa się nie tylko właściciela, ale również dzierżawcę użytkującego grunty na podstawie zawartej umowy z właścicielem gruntu. Chcąc uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego…
Ostatnio zmieniany 30 stycznia 2017
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Raszkowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
12 grudnia 2016

Zakończenie sezonu szkoleniowego w gminie Nowe Skalmierzyce

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
   Koniec roku to czas, kiedy rolnicy mogą znaleźć chwilę, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez doradców rolniczych działających na ich terenie.  Ostatnie  dwa szkolenia w roku bieżącym, dla rolników z sołectw położonych w gminie Nowe Skalmierzyce, odbyły się jeszcze w październiku. Uczestnicy zapoznali się z kryteriami działań PROW 2014-2020 – Wsparciem inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, Rozwojem usług rolniczych oraz mającą ruszyć już w I kwartale 2017 roku Restrukturyzacją małych gospodarstw. Tematem szkoleń była również aktualna sytuacja w ubezpieczeniach rolniczych. Ponadto omówiono bieżące zagadnienia, w szczególności zmiany w płatnościach bezpośrednich na przyszły rok oraz nowe wymogi dotyczące Identyfikacji i…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w powiecie ostrowskim w 2016r.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
      Na terenie powiatu ostrowskiego działają 2 Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedną z nich jest grupa skupiająca rolników z terenu gminy Sieroszewice. Począwszy od 2012r grupa spotyka się co kwartał omawiając bieżące tematy, choć głównym priorytetem spotkań była „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych”. Od 2 lat omawianym tematem jest Integrowana Ochrona Roślin, która często jest podpierana danymi uzyskanymi ze stacji meteorologicznych. Wielkim zainteresowaniem ze strony rolników cieszy się niechemiczna metoda ochrony roślin , a w szczególności : stosowanie płodozmianu, odpowiednia agrotechnika oraz wykorzystanie organizmów szkodliwych.  Rolnicy podkreślają wagę tych spotkań, gdyż wymiana spostrzeżeń podparta doświadczeniami ze stosowania różnych metod…
Dnia 15.11.2016 r. w G.O.K. w Przygodzicach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego -" Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". Organizatorami konferencji  byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Spotkanie otworzył  Kazimierz Mikołajczyk  kierownik ZD w powiecie ostrowski i  powitał zaproszonych gości  oraz przedstawił program konferencji . Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak  przybliżył charakterystykę gminy i okolicy oraz jej osiągnięcia. Program konferencji obejmował: Wykład prof. dr hab. Jerzy Szukała - UP w Poznaniu - " Wpływ technologii…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
02 grudnia 2016

UDZIAŁ ROLNIKA Z POWIATU OSTROWSKIEGO W KONFERENCJI PT. „NOWOCZESNE ROLNICTWO W WIELKOPOLSCE”.

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
W dniu 30 listopada 2016r. w Sielinku odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne rolnictwo w Wielkopolsce”, w której uczestniczyli rolnicy wraz z doradcami.  Wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i wykładowcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawili główne kierunki rozwoju rolnictwa przy pomocy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas w/w konferencji był ASF – Afrykański Pomór Świń. Ogromnym zainteresowaniem  rolników cieszył się wykład na temat postępu technologicznego w produkcji roślinnej – zwłaszcza uprawa pasowa (tzw. Strip –Till) oraz innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej, a przede wszystkim roboty udojowe czy…
28 listopada 2016

Udział rolników z powiatu ostrowskiego w Seminarium ekonomicznym

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
        W dniu 17-11-2016 w CEW w Marszewie odbyło się Seminarium, nt „Instrumenty ekonomiczne przydatne w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”, skierowane do rolników prowadzących gospodarstwa. Salę wykładową wypełnili rolnicy z Wielkopolski, którzy tego dnia wraz z doradcami przybyli do Marszewa. Wśród słuchaczy znaleźli się również młodzi rolnicy z powiatu ostrowskiego.      Seminarium rozpoczął Kierownik działu Ekonomiki WODR w Poznaniu p.Jarosław Marcinkowski, przedstawiając temat Wykorzystanie rachunkowości w konwencji zarządczej w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, omawiając  system Rachunkowości rolnej Polski FADN oraz produkt końcowy zbierania danych jakim jest Raport Indywidualny i Raport Dynamiczny z gospodarstwa rolnego. Pozostałe tematy prezentowali główni specjaliści ds. ekonomiki WODR…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
12 października 2016

Agroturystyka „Pod Bocianem”

Opracowanie: Mariola Wodniczak • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
     Powiat ostrowski nie jest bardzo bogaty w oferty dotyczące gospodarstw agroturystycznych(  14 gospodarstw) w porównaniu do innych rejonów województwa wielkopolskiego. Jednak wiele gospodarstw jest bardzo ciekawych , godnych zauważenia i polecenia. Jednym z takich miejsc jest agroturystyka „Pod Bocianem”.   Gospodarstwo znajduje się  w niewielkiej miejscowości  Sławin , przy ujściu rzeki Ołobok do Prosny. Sławin to wieś leżąca w gminie Sieroszewice , powiat ostrowski. Ciekawostką   jest to , że przez Sławin przepływają aż trzy rzeki : Prosna , Ołobok i Gnilna Barycz.    Lokalizacja gospodarstwa jest atrakcyjna zarówno dla chcących spędzić czas aktywnie jak i dla co chcą odpoczywać w…
Ostatnio zmieniany 13 października 2016
28 września 2016

Gminno-Parafialne Dożynki w Wierzbnie

Opracowanie: Ewa Zając • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku swoje święto obchodzili rolnicy  z gminy Odolanów. Święto plonów w tym roku odbyło się w Wierzbnie. Organizatorami gminno-parafialnych dożynek byli: Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej, Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej ks. kanonik Krystian Szenowski, przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop oraz Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki.                                                                      O godz. 14:00 na boisku sportowym w Wierzbnie rozpoczęła się msza święta w intencji rolników którą celebrował ks. Kanonik  Krystian Szenowski. We mszy świętej udział wzięli rolnicy i mieszkańcy gminy Odolanów, Burmistrz Gminy i Miasta, Starosta Ostrowski,  Przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi, radni…
Ostatnio zmieniany 28 września 2016