07 kwietnia 2017

Uwaga producenci drobiu ! Zmieniły się przepisy dotyczące ptasiej grypy.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

     Od dnia 6 kwietnia br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi      z dnia 04.04.2017r. a traci moc poprzednie rozporządzenie z dn. 20.12.2016r.

Nowe przepisy złagodziły obowiązki wynikające z faktu utrzymywania drobiu w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.

    Rozporządzenie nakazuje m.in.: utrzymywanie drobiu w taki sposób, aby nie miał on kontaktu z dzikim ptactwem oraz aby nie miał dostępu do zbiorników wodnych.

Rolnicy muszą zabezpieczyć przechowywane pasze przed kontaktem z dzikim ptactwem i ich odchodami; przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich muszą znajdować się maty dezynfekcyjne.  Należy stosować odzież ochronną w budynkach inwentarskich i przestrzegać higieny.

Posiadacze drobiu mają nadal obowiązek zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc utrzymywania drobiu. Muszą codziennie sprawdzać stado drobiu i prowadzić dokumentację informującą o liczbie upadków, spadku pobierania paszy lub nieśności, a także zawiadamiać Inspekcję Weterynaryjną o zaobserwowanych niepokojących objawach.

    Równocześnie  nowe przepisy zakazują  pojenia drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mogą mieć dzikie ptaki oraz wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzikiego ptactwa.

    Właściciele kur mogą zatem już  je wypuszczać, pamiętając  o tym, by wybieg  był zabezpieczony tak, aby kury nie miały bezpośredniego kontaktu z dzikim ptactwem oraz dostępem do zbiorników wodnych znajdujących się w gospodarstwie.

Czytany 228 razy Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2017