16 grudnia 2020

Podsumowanie działalności doradztwa grupowego w gminie Ryczywół

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W 2020 roku zostało wznowione działanie Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. w bieżącym roku zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały zaplanowane 4 spotkania po 1 w każdym kwartale. Tematem wiodącym w jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej.

Pierwsze spotkanie doradztwa grupowego odbyło się 11 marca br., a jego tematem było, ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zostały szczegółowo przedstawione zasady jakie rolnik musi przestrzegać i spełnić w swoim gospodarstwie oraz omówiony program do sporządzania planu azotowego. w ramach zajęć praktycznych został sporządzony plan azotanowy dla przykładowego gospodarstwa oraz wykonane rejestry działań związane z nawożeniem upraw nawozami naturalnymi i sztucznymi zgodnie z sporządzonym planem. Spotkanie rozwiało wiele wątpliwości jakie posiadali jej uczestnicy. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne nie zostały przeprowadzone szkolenia zaplanowane na maj i sierpień. Ich realizacja została przesunięta na późniejszy termin i odbyła się w październiku i listopadzie. Ponieważ nie można było wykonać ich w trybie szkolenia stacjonarnego, zostały wykonane jako szkolenia zdalne – webinaria. Dużym utrudnieniem w przypadku takiego prowadzenia wykładów jest brak bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, jednakże dzięki czatowi było możliwe zadawanie pytań w trakcie prezentacji i uzyskiwanie na nie odpowiedzi przez uczestników.

 w dniu 29 października odbyło się pierwsze szkolenie on-line w którym przedstawiono prezentację na temat ,,Szkodników roślin uprawnych”. Zostały przedstawione i omówione podstawowe szkodniki jakie występują w zbożach, rzepaku i kukurydzy. Zaprezentowano biologię szkodników, skutki żerowania. Omówiono ich rozpoznawanie i zwalczanie. Kolejne webinarium odbyło się 5 listopada. Na nim zostały przedstawione i omówione podstawowe choroby występujące w uprawach rolniczych (zbożach, rzepaku i kukurydzy). Ostatnie szkolenie on-line odbyło się 12 listopada. Na tym szkoleniu zostały omówione i przedstawione najczęściej występujące chwasty w uprawach rolniczych. Zaprezentowano ich biologię, progi szkodliwości i warunki jakie należy spełnić, aby wykonać prawidłowo zabieg chemiczny. Dodatkowo członkowie w ramach pogłębienia wiedzy związanej z nawożeniem uczestniczyli w pokazach dnia 5 sierpnia - ,,Użycie N-Testera do określenia rekomendacji drugiej dawki nawozu azotowego w uprawach rolniczych” i w dniu 19 sierpnia ,,Prawidłowe pobieranie prób glebowych z działki, zabezpieczenie próby glebowej do transportu. Pokazy te były zaplanowane na kwiecień i maj, jednak zostały przeprowadzone w późniejszym terminie. Pokaz z użyciem N-Testera jest dodatkowo zaplanowany na wiosnę 2021 roku.

Wzajemna wymiana informacji, spostrzeżeń i problemów między doradcą, a rolnikiem to najlepszy poligon dla wprowadzania praktycznych rozwiązań, które z jednej strony pozwalają członkom Grupy Dyskusyjnej w optymalny sposób wdrożyć nowe wymagania w ich gospodarstwach, a z drugiej zdobyte przez doradcę doświadczenie ułatwia mu wprowadzanie metod i sposobów udzielania pomocy i porad innym rolnikom.

Czytany 176 razy