Nowości z Obornik
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Rogoźnie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
30 grudnia 2016

Podsumowanie LGD - Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Opracowanie: Nina Bartol
W Polsce w ostatnich latach nastąpiła zmiana systemu gospodarczego – z systemu gospodarki centralnie zarządzanej na system gospodarki rynkowej i zmiana ta nie ominęła rolnictwa. Rolnik stał się przedsiębiorcą, który musi umieć produkować tanio i jeszcze wiedzieć co produkować, żeby sprostać konkurencji na rynku i sprzedać z zyskiem swoje produkty. Gospodarka rynkowa wymaga od rolników umiejętności wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem zasad ekonomiki i marketingu. Podczas spotkań z rolnikami starałam się im uświadomić, że skuteczność zarządzania gospodarstwem rolnym zależy w szczególności od : - znajomości aktualnego stanu gospodarstwa, w tym: potencjału produkcyjnego gospodarstwa, oceny wartości sprzedawanych produktów i kosztów ich wyprodukowania - rozumienia zasad i ograniczeń funkcjonowania gospodarstwa rolnego na konkurencyjnym rynku, w tym umiejętności analizy sytuacji na…
Od 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej oraz Polsce obowiązują przepisy związane z integrowaną ochroną roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi i środowiska. Chcąc praktycznie wdrożyć zasadę Integrowanej Ochrony Roślin do…
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie…
27 grudnia 2016

Podsumowanie Działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej - Ryczywół 2016

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Rok 2016 jest kolejnym rokiem działania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku i było kontynuowane w kolejnych latach. Zgodnie z ustalonym harmonogramem odbyły się cztery spotkania, po jednym w każdym kwartale. Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane są również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się 17 marca br., a jego tematem było ,,Rozpoznawania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników”. Wykład został przeprowadzony w oparciu o prezentację multimedialną WODR Poznań, oraz eksponaty chwastów zebranych z pól zbóż ozimych i rzepaku. Podczas wykładu wykorzystano dodatkowo Metodyki Instytutu Ochrony Roślin oraz atlasy chwastów. Na spotkaniu dodatkowo poruszony został…
23 grudnia 2016

Konferencja w powiecie obornickim

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
Dnia 14.12.2016r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach Powiatowy Zespół Doradczy w Obornikach zorganizował konferencję skierowaną głównie do młodych rolników, którzy zostali beneficjentami działania „Premia dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. Na konferencji poruszano następujące tematy: 1)Bezpieczeństwo i higiena pacy w gospodarstwie rolnym, 2)Produkcja Integrowana, 3)Rachunkowość rolna w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, 4)Dobra Kultura Rolna zgodna z ochroną środowiska. Młodzi rolnicy poinformowani zostali o bieżących sprawach tj. obowiązkowe  przeprowadzenie spisu posiadanych stad zwierząt (bydła, świń, kóz i owiec).  
28 października 2016

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
19.10.2016 roku rolnicy powiatu obornickiego uczestniczyli w spotkaniu, na którym Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz przedstawiciele ARiMR przedstawili zagadnienia dotyczące afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) – nieuleczalnej wirusowej choroby świń i dzików. Pierwszy przypadek ASF w Polsce stwierdzono w 2014 roku na granicy wschodniej. w 2016 roku choroba została „zawleczona” do województwa mazowieckiego. Wystąpienie ASF w Polsce jest ogromnym wyzwaniem, gdyż jej rozprzestrzenienie w rejony Polski, w których produkcja trzody chlewnej prowadzona jest w dużo większej skali może doprowadzić do załamania produkcji świń w Polsce i ogromnych strat finansowych. Za ochronę stada przed ASF odpowiada właściciel gospodarstwa. Natomiast zwalczana jest „z urzędu”- to znaczy, że rolnik nie ponosi kosztów jej zwalczania, a wartość ewentualnego zutylizowania zwierząt oraz zniszczonego…
Ostatnio zmieniany 28 października 2016
29 sierpnia 2016

Rośliny motylkowate w gminie Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
W gminie Rogoźno od dwóch lat obserwuje się zmiany w strukturze zasiewów polegające na zwiększaniu powierzchni uprawy roślin motylkowatych. Dotyczy to głównie roślin strączkowych grubonasiennych (łubiny, grochy). Przyczyną wzrostu areału uprawy tych roślin są niewątpliwie wprowadzone w 2015 roku dla większych gospodarstw rolnych, nowe wymogi uzyskania dopłat bezpośrednich tzw. wymogi ”Zazielenienia” - w tym dywersyfikacja upraw i utrzymanie obszarów proekologicznych. Rośliny motylkowe ułatwiają spełnienie tych wymogów. Ponadto rolnicy w większym niż dotychczas zakresie wykorzystują rośliny strączkowe grubonasienne w poplonach, co ma pozytywny wpływ na strukturę i żyzność gleby. Nasiona roślin strączkowych coraz większa liczba hodowców zwierząt wykorzystuje do produkcji pasz treściwych, co umożliwia obniżenie kosztów zakupu drogich pasz wysokobiałkowych z importu. Ważną zachętą do uprawy jest…
29 sierpnia 2016

Tendencje w uprawie rzepaku ozimego w gminie Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
            w 2016 roku opłacalność uprawy rzepaku ozimego w wielu gospodarstwach gminy Rogoźno była niższa od spodziewanej. w gminie plony rzepaku wyniosły od 1,5 do 3,5 tony z 1 ha /przeciętnie 2,5 tony z ha/.  Na stosunkowo niskie plonowanie miało wpływ wiele czynników, ale w szczególności należy wymienić: - brak opadów oraz niska wilgotność gleby w okresie siewu rzepaku, co było powodem opóźnionych siewów oraz nierównych wschodów, - duży spadek temperatury przy braku okrywy śnieżnej i jednoczesnym silnym wietrze spowodował uszkodzenia roślin rzepaku, szczególnie systemu korzeniowego, w wyniku tych uszkodzeń niektóre plantacje zaorano i dokonano przesiewów. Jednak na części plantacji uszkodzenia mrozowe nie były tak jednoznacznie duże w związku z tym rolnicy postanowili je pozostawić, miało to duży wpływ na późniejszy rozwój roślin i poziom plonowania, - okresowy…
Ostatnio zmieniany 29 sierpnia 2016