Nowości z Obornik
02 grudnia 2017

Niezwykła pasja, niezwykłego człowieka

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Tomasz Węgrzak nie wyobraża sobie życia bez rozwijania i inwestowania w siebie. To on stawia poprzeczkę coraz wyżej. Uważa, że „należy nieustannie dążyć do poznania świata, a zdobytą wiedzę wykorzystywać z głową”. Zawodowo służy ojczyźnie, a po pracy, społeczności lokalnej oraz OSP w Uścikowie. Uwielbia historię, tą lokalną, nie odkrytą. Jego twórczość możemy zobaczyć w wielu publikacjach min. 40 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Obornikach ; Zagrożenia powodziowe w dawnych Obornikach; Robin Hoodowie czy Ondraszkowie – kim byli Gapowie, najwięksi rozbójnicy w dawnej Wielkopolsce? ; , „Legendy obornickie”, czyli historie naszej ziemi spisane ; Wielki Pożar w Obornikach. w 2016 roku odbyła się uroczystość „660 lat Uścikowa i 80 lat OSP Uścikowo”, brał udział…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2017
17 listopada 2017

Informacja o stanie rolnictwa w gminie Rogoźno w 2017 roku

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Jesień 2016 nie rozpieszczała ozimin i nie należała do łatwych. Najpierw wrześniowa susza, później obfite październikowe opady. Opóźnienia w siewach i pozostałych zabiegach polowych poskutkowały tym, że stan ozimin odbiegał od ideału. Trudny początek miał także rzepak ozimy. Upalny wrzesień przy braku wilgoci w glebie był w wielu miejscach przyczyną słabszego początkowego rozwoju roślin. Na szczęście kondycja większości plantacji znacznie się poprawiła dzięki opadom październikowym. Szkodniki atakowały rośliny w różnym nasileniu. Lokalnie rolnicy mieli wyjątkowo duży problem z mszycami, pojawiły się intensywne naloty śmietki kapuścianej, czasem we znaki dały się pchełki ziemne. Ostatecznie jednak rzepak był w dobrej kondycji, w wielu miejscach rośliny osiągnęły przed zimowaniem optymalną na ten…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2017
16 października 2017

Rys historyczny OSP w Uścikowie

Opracowanie: Tomasz Węgrzak, Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Ochotnicza Straż Pożarna w Uścikowie działa nieprzerwanie od ponad 80 lat. w ciągu tego okresu przeżywała swoje wzloty i upadki, sukcesy i porażki. Pomimo wielu trudnych okresów organizacja ta zachowała się, jako jedyna, spośród pozostałych 10 powołanych w okresie międzywojennym stowarzyszeń społecznych i organizacji uczniowskich.             Straż Pożarna w Uścikowie powstała w 1935 roku, kiedy kierownikiem Szkoły Powszechnej w Uścikowie został Eustachy Flaszczyński, zastępując odchodzącego na emeryturę dotychczasowego kierownika i nauczyciela Władysława Brajera. Jednocześnie żona pierwszego prezesa OSP, Wiktoria Flaszczyńska, rozpoczęła organizowanie Koła Wieśniaczek, które po 1945 roku, zostało przekształcone w Koło Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie OSP w Uścikowie powołało 15 obywateli Uścikowa, jako organizację społeczną w myśl art. 19 Prawa o stowarzyszeniach z 1932 roku. Członkami założycielami byli…
29 września 2017

Żyto ozime i pszenżyto ozime zalecane do wysiewu jesienią 2017roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Żyto ozime W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 65 odmian żyta ozimego. Największą grupę stanowi 55 odmian przeznaczonych na ziarno w tym 30 odmian mieszańcowych, 24 odmiany populacyjne i jedna odmiana przeznaczona na cele zielonkowe (odmiana Pastar) oraz 9 składników odmian syntetycznych (z rejestru skreślono odmianę syntetyczna Caroass). Udział odmian zagranicznych w KR wynosi ok 60% pozostała ilość to odmiany krajowe. Na początku roku 2017 do KR wpisano siedem nowych odmian: 4 odmiany mieszańcowe : KWS Mattino, KWS Serafino, KWS Theofano, KWS Vinetto. 3 odmiany populacyjne: Dańkowskie Skand, Inspektor, Piastowskie. Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi wielkiej w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeanalizował wstępne wyniki…
29 września 2017

Pszenica ozima – Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa Wielkopolskiego.

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Optymalny termin siewu pszenicy ozimej dla Wielkopolski to 25 września a 5 października. Jednak tegoroczna jesień zapowiada, że siewy zbóż będą opóźnione. Jest to związane z przebiegiem pogody ( opady, brak możliwości wjazdu na pole i terminowego wykonania zabiegów agrotechnicznych opóźnione zbiory kukurydzy zarówno na kiszonkę oraz na ziarno. Należy się liczyć z opóźnionymi siewami i pomyśleć o odmianach o zimotrwałości powyżej 3,5. Wg. badań IUNG PIB w Puławach takie odmiany to ( w nawiasach zimotrwałość ): - z grupy A: Arkadia (6), Arktis (4,5), Delewar (4), Hondia (5,5), Kohelia (5,5), Legenda (6), Naridana (5), Natula (5),Ostroga (6), Patras (4), Praktik (4), Sailor(4,5), Skagen (5), Smuga (6), Tonacja (5,5),Torrild (4), Wydma (4,5). - z grupy B: Artist (4), Belissa (5), Bogatka (5,5), Bonanza (4), Dolores (4), Fakir (4,5), Fidelius (4,5), Jantarka (5,5), KWS Dacanto (2), KWS Kiran (4),…
Ostatnio zmieniany 29 września 2017
07 września 2017

Jęczmień ozimy - jakie odmiany wybrać do zasiewów jesiennych w 2017roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
W Polsce uprawia się 130-180 tys. ha. jęczmienia ozimego. Średnie plony przekraczają 32- 35 dt/ha. Natomiast w ogólnopolskich doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przekraczają 90 dt/ha. Wymagania glebowe jęczmienia ozimego są mniejsze niż pszenicy ozimej ale większe niż żyta. Do uprawy nadają się gleby średnio zwięzłe kompleksu pszennego wadliwego , żytniego bardzo dobrego i dobrego , klas bonitacyjnych IIIB- IVB w wysokiej kulturze, o pH 5,5-7, zasobne w magnez. Ryzykowna jest uprawa na glebach lekkich i glebach zwięzłych o nieuregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Najlepszym przedplonem dla jęczmienia ozimego są rzepak ozimy , wczesne ziemniaki, rośliny strączkowe. Jednak te stanowiska są zarezerwowane dla pszenicy ozimej. Dlatego najczęściej jęczmień ozimy uprawiany jest po pszenicy…
Zbiory rzepaku ozimego mamy za sobą, należy pomyśleć o zasiewach rzepaku w sezonie 2017/2018. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w 2017 roku. Dotyczą one odmian wpisanych do Krajowego rejestru i wybranych odmian wpisanych do katalogu wspólnotowego (CCA). Odmiany były badane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i obejmowały 82% realizowanych doświadczeń i mają charakter wstępny. W 2017 r, wzorcem dla badanych odmian było 16 odmian populacyjnych, średni plon wzorca wyniósł 41,2 dt/ha, w 2016r plon wzorca 35,6 dt/ha, a w 2015r  45,0 dt/ha Odmiany populacyjne   Odmiana % wzorca 2017 % wzorca 2016 % wzorca 2015 BIRDY 113 103 109 SY ILONA 109 110 106…
21 lipca 2017

Rzepak ozimy- Lista Odmian Zalecanych dla Wielkopolski w 2017roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Pozostał miesiąc do podjęcia decyzji o wyborze odmiany rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory. Obecnie w krajowym rejestrze wpisanych jest 128 odmian rzepaku ozimego . 90 odmian to odmiany mieszańcowe natomiast 38 to odmiany populacyjne. 90% zarejestrowanych odmian pochodzi z zagranicy . Połowę stanowią odmiany wpisane do rejestru w ostatnich 5latach. Jednak oferta handlowa jest szersza ze względu na sprzedaż przez firmy nasienne materiału siewnego odmian wpisanych do CCA (Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych). Dlatego wybór odmiany nie może być przypadkowy. Pomocne w wyborze odmiany mogą okazać się wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Do krajowego rejestru wpisano w 2017r. 14 nowych odmian rzepaku ozimego : Alasco (Limagrain), Anniston…
21 lipca 2017

CHROŃMY POWIETRZE PRZED SZKODLIWYMI GAZAMI

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
Dwutlenek węgla to bardzo szkodliwy dla zdrowia gaz, który wydziela się do środowiska głównie podczas spalania. Koncentracja tego gazu w powietrzu wzrasta zimą - w sezonie grzewczym, kiedy to uruchamiane są często przestarzałe, niesprawne instalacje do ogrzewania domostw. w sprzyjających warunkach atmosferycznych wraz z innymi, niemniej szkodliwymi związkami chemicznymi wydzielanymi podczas spalania może tworzyć tzw. SMOG. Ilość wydzielanych podczas spalania substancji szkodliwych dla środowiska, życia i zdrowia można ograniczyć, jeśli poprawi się sprawność grzewczą urządzeń do ogrzewania domostw. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Rogoźnie podjęła Uchwałę nr XLIII/411/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, która określa zasady przydzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł…