Nowości z Nowego Tomyśla
08 lutego 2017

Agro Akademia cebuli i warzyw korzeniowych w Sielinku

Opracowanie: Krzysztof Labok, Roman Szulc • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Areał upraw warzyw w powiecie nowotomyskim to plantacje liczące ponad 1000 ha. Wśród nich dominuje uprawa cebuli, marchwi, pasternaku, buraków ćwikłowych oraz innych z przeznaczeniem do przetwórstwa, jedynie niewielka część produkcji trafia na rynek warzyw świeżych. Dla tych producentów oraz rolników-warzywników z powiatów sąsiednich (szamotulskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego) zorganizowano w Sielinku dnia 27.01.2017 r. wspólnie z firmą BASF Polska konferencję adresowaną do producentów warzyw korzeniowych. Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład Pana dr. Tomasza Spiżewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który omówił podaż i popyt warzyw na świecie w chwili obecnej, nowe systemy produkcji i uprawy warzyw (zagony, redliny), znaczenie zmianowania roślin …
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2017
01 lutego 2017

Zagrożenie ptasią grypą na terenie powiatu nowotomyskiego

Opracowanie: Krzysztof Labok • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, otrzymają rekompensaty. Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu. Wnioski należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z pomocy będą korzystać producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy prowadzą gospodarstwo w…
Ostatnio zmieniany 01 lutego 2017
01 lutego 2017

Wyjazd studyjny do Berlina

Opracowanie: Przemysław Tramowski • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W czwartek 26 stycznia 2017 roku pięćdziesięciu  rolników z powiatu nowotomyskiego udało się na wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Rolnicze „Zielony Tydzień” do Berlina. Uczestnicy mogli się zapoznać z bogatą ofertą wystawców z całego świata z zakresu produkcji rolniczej, ogrodnictwa, hodowli zwierząt, agroturystyki, turystyki wiejskiej, przetwórstwa, sprzedaży bezpośredniej, ochrony środowiska. Na targach można było spróbować specjałów kulinarnych z całego świata, jednym z wystawców reprezentujących Wielkopolskę był pan Marek Grądzki producent sera z mleka koziego - laureat  konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” z  miejscowości Linie gmina Lwówek oraz obejrzeć występy artystów prezentujących folklor, kulturę swoich krajów. Do domu wróciliśmy z bagażem nowych…
Ostatnio zmieniany 01 lutego 2017
27 stycznia 2017

Inauguracyjne spotkanie w Sielinku

Opracowanie: Krzysztof Labok • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 20 stycznia 2016 r. pod patronatem wojewody wielkopolskiego odbyło się w Sielinku  pierwsze inauguracyjne spotkanie pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.  W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni rolnicy oraz wszystkie instytucje odpowiedzialne za realizację polityki rolnej na obszarze Wielkopolski  tj. WODR, ARiMR, ARR, KRUS, ANR, GIW, SCH. Wszystkie te instytucje były reprezentowane poprzez swoich dyrektorów i pracowników. W trakcie spotkania rolnicy mogli zapoznać się z kierunkami i obszarami pracy poszczególnych instytucji oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia gospodarstw rolnych lub rozwoju obszarów wiejskich. Powodzeniem cieszyły się także stoiska informacyjne WODR, KRUS, ARiMR, gdzie indywidualnie można było przedyskutować-szukać rozwiązań…
Ostatnio zmieniany 27 stycznia 2017
21 grudnia 2016

Co z tą sprzedażą bezpośrednią?

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Czas grudniowy, to czas zwiększonych zakupów spowodowany świętami. Sprzyja on producentom rolnym w zwiększeniu  sprzedaży swoich produktów. Wielu konsumentów nie wyobraża sobie bowiem przygotowania  wigilii bez zakupu tradycyjnych wiejskich przysmaków czy zdrowych produktów bezpośrednio z gospodarstwa. Niestety, na zmiany ułatwiające rolnikom sprzedaż, muszą jeszcze trochę poczekać. W tym roku  obowiązują ich jeszcze dość restrykcyjne przepisy regulujące tę formę sprzedaży. Prezydent co prawda podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom handel detaliczny w ramach sprzedaży bezpośredniej, ale wchodzi ona w życie od 1 stycznia 2017 r. Ustawa ta między innymi zwalnia z podatku do wysokości sprzedaży 20 tyś. zł rocznie. Powyżej tej kwoty będzie…
19 grudnia 2016

Podsumowanie działalności LGD z terenu gminy Miedzichowo za 2016 rok

Opracowanie: Przemysław Tramowski • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Lokalna Grupa Dyskusyjna powstała na terenie gminy Miedzichowo  wiosną 2013 r. i jej działalność była kontynuowana nieprzerwanie w roku 2016. W skład grupy wchodzą rolnicy z terenu gminy., którzy są zainteresowani zagadnieniami związanymi z najbardziej istotnymi z ich punktu tematami. W ciągu roku 2016, odbyły się cztery spotkania tematyczne: Dotowane ubezpieczenia rolne –  22.01.2016 r. Szacowanie szkód łowieckich w gospodarstwie rolnym – 29.04.2016 r. Program Rolnośrodowiskowy na lata 2014 - 2020 – 16.09.2016 r. Utylizacja azbestu w gospodarstwie rolnym. W pracach Lokalnej Grupy dyskusyjnej wzięło udział 37 osób rolników i mieszkańców wsi. Podczas spotkań omówiłam poszczególne tematy, które wywoływały dyskusję.…
19 grudnia 2016

Agroturystyka w gminie Lwówek

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Jak każdego roku, również i w tym przeprowadzone było przez pracowników WODR w poszczególnych powiatach „ liczenie gospodarstw agroturystycznych” W gminie Lwówek już od wielu lat cyfra ta zatrzymała się na „2”. Dwa gospodarstwa  agroturystyczne działające na terenie gminy to: Gospodarstwo Agroturystyczne „ Grudzianka” w Grudziance oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Oberża pod szalonym koniem” w Lipce Wielkiej. Każde z tych gospodarstw wykorzystuje naturalne zasoby turystyczne terenu oraz wkład własny w formie realizacji własnych pasji. Grudzianka, to niewielka  wieś położona 10 km od Lwówka. Wieś o rozporoszonej zabudowie. Gospodarstwo położone jest wśród pól, w pobliżu lasów. Kto szuka spokoju i ciszy to…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
14 września 2016

Czy Drosophila suzuki zagraża naszym plantacjom ?

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
 Od 2015 roku, a więc po raz drugi prowadzony był na terenie gminy Lwówek monitoring występowania  Drosophila suzuki z wykorzystaniem pułapek wabiących. Monitoring prowadzony był w okresie od 07.07.2016 r. do 02.09.2016r. na plantacji czereśni w sadzie u Pani Sylwi Lisek (Posadowo) oraz na plantacji wiśni u Pana Mieczysława Bąbelka (Józefowo). Jak dotąd nie zaobserwowano występowania tego szkodnika co nie oznacza, że nie istnieje zagrożenie na tym terenie.  Wg. informacji zamieszczanych na stronach internetowych PIORiN-u na terenie Polski, w tym Wielkopolski występuje ten szkodnik i należy się liczyć z szybkim jego rozprzestrzenianiem się. Samica Drosophila suzuki  składa jaja do zdrowych…
Ostatnio zmieniany 14 września 2016
06 września 2016

Zagrożenie przez szkodniki w rzepaku ozimym po wschodach

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Wycofanie w 2014 roku zapraw owadobójczych zawierających neonikotynoidy powoduje, że w okresie jesieni występuje zwiększona presja szkodników rzepaku ozimego. W celu zdiagnozowania zagrożeń przez szkodniki na plantacjach rzepaku bezpośrednio po wschodach rzepaku do pierwszych mrozów zaleca się wystawianie żółtych naczyń, które pozwolą uściślić liczebność wystąpienia szkodników, takich jak pchełki ziemne i rzepakowe, śmietka kapuściana oraz chowacz galasówek. Żółte naczynia napełniamy wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń, który zmniejsza napięcie powierzchniowe, co uniemożliwi wydostanie się owadów z tego naczynia. Kilka centymetrów od powierzchni naczynie powinno posiadać małe otwory, które umożliwią spływanie nadmiaru wody w przypadku opadów atmosferycznych. Naczynia wystawiamy około 20 m od obrzeża pola w głąb plantacji rzepaku od strony…
Ostatnio zmieniany 05 października 2016