Nowości z Nowego Tomyśla
04 grudnia 2018

Aktualności z gminy lwówek

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Czwarty kwartał roku 2018 dobiega końca, a z nim czas na realizację zadań zaplanowanych na ten rok. W dniu 28.11.2018r. w MGOK w Lwówku odbyło się szkolenie dla rolników obejmujące tematy specjalistyczne i informacyjne z zakresu podejmowania i rozwoju działalności pozarolniczej w zakresie sprzedaży produktów z uwzględnieniem handlu detalicznego, sprzedaży i dostaw bezpośrednich oraz działań PROW 2014-2020 wspierające przemiany w gospodarstwach rolnych. Ponadto w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele KRUS, którzy w krótkiej prelekcji przedstawili zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. Po czym rolnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
30 listopada 2018

Szkolenie PROW 2014-2020 w Bolewicach

Opracowanie: Sebastian Woźniak
W dniu 27.11.2018 r. na sali wiejskiej w Bolewicach odbyło się szkolenie z zakresu PROW 2014-2020. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy zainteresowani pozyskaniem źródeł finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz w ramach działania „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych”. Na Sali nie zabrakło także tzw. Młodych Rolników, którzy zamierzają w przyszłym roku skorzystać z premii w ramach działania „Premia dla Młodych Rolników”. Z rozmów i pytań, które padły podczas szkolenia można wywnioskować, że rolnicy chętnie by skorzystali z dofinasowania czy też premii w celu finansowania inwestycji w swoich gospodarstwach rolnych, lecz nadal bardzo dużym ograniczeniem  w uzyskaniu pomocy…
06 listopada 2018

Szkolenie w Lwówku

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
Inauguracja sezonu jesiennych szkoleń dla rolników w gminie Lwówek rozpoczęło szkolenie w dniu  23.10.2018r. obejmujące tematy specjalistyczne i informacyjne.  Rolnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi uzyskania mięsa wieprzowego wysokiej jakości poprzez odpowiednie żywienie, dobór pasz wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem pasz stosowanych z własnego gospodarstwa.  Obecność na szkoleniu producentów trzody chlewnej została również wykorzystana w celu przybliżenia zagadnień związanych z RHD, czy informacji  odnośnie bioasekuracji. W związku z  planowanym w roku 2019 szkoleniem z zakresu stosowania środków ochrony roślin ogłoszony został nabór dla rolników, których ważność zaświadczeń kończy się w wspomnianym roku.  
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2018
27 września 2018

Dzień Kukurydzy w Sielinku

Opracowanie: Dominik Głodek • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 26.09.2018 r. na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się Dzień Kukurydzy. Tematyka szkolenia obejmowała najważniejsze zagadnienia jakimi zainteresowani są rolnicy uprawiający tą coraz popularniejszą w Polsce roślinę.  Wszystkich zgromadzonych na polu przywitał kierownik PZDR w powiecie nowotomyskim Pan Krzysztof Labok. Następnie Roman Szulc – specjalista d/s integrowanej ochrony roślin przedstawił technologię uprawy w roku 2018 na podstawie przygotowanej karty technologicznej. Zwrócił przy tym uwagę na niekorzystne warunki atmosferyczne w bieżącym roku które nie sprzyjały uprawie nie tylko kukurydzy, ale i pozostałych roślin uprawnych. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel firmy COMPO, która propaguje w Polsce…
21 września 2018

„Sposób na Sukces” relacja z XVIII Gali Finałowej Konkursu

Opracowanie: Przemysław Tramowski • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 11.09.2018  roku wraz z Dyrektorem WODR w Poznaniu Panią Wiesławą Nowak i Kierownikiem PZDR w powiecie nowotomyskim Panem Krzysztofem Labok uczestniczyłem w XVIII Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”, która odbyła się Rezydencji  Belweder w Warszawie. Honorowy patronat nad XVIII edycją konkursu objął Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rada programowa  wyłoniła finalistów w następujących kategoriach: Indywidualnej – 6 podmiotów, Rodzinnej – 5 podmiotów, Inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych -  4 podmioty. Miło mi nadmienić, że laureatami XVIII edycji konkursu zostali przedsiębiorcy z terenu powiatu…
Ostatnio zmieniany 21 września 2018
17 lipca 2018

Zestawienie wyników plonowania odmian rzepaku ozimego 2018 r. na kolekcji odmian rzepaku WODR w Sielinku

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W tym roku już w dniu 6 lipca dokonano zbioru rzepaku ozimego z kolekcji odmian na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku. Przy zbiorze dokonano ważenia plonów z poletek. Tegoroczne zbiory zostały przyspieszone o dwa tygodnie z powodu występującej suszy. Chciałbym nadmienić, że w Sielinku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 spadło 147,4 mm opadów a w miesiącach, w których rzepak wymaga dużo wody  tj.  kwiecień  37,4 mm , maj 13,2 mm, czerwiec  26,4 mm  przy wysokich temperaturach, a nawet wręcz  upałach. L.p. Nazwa odmiany rzepaku Typ odmiany Firma / hodowca Wydajność w dt/ha Wilgotność w czasie zbioru…
Ostatnio zmieniany 17 lipca 2018
09 marca 2018

Konferencja w Sielinku z Integrowanej Ochrony Roślin

Opracowanie: Andrzej Obst • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 28.02.2018 r. w Sielinku odbyła się Konferencja zorganizowana przez WODR w Poznaniu, dotycząca zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów jakie niosą wyzwania zbliżającego się sezonu wegetacyjnego.    Zaproszenie na przedmiotowe spotkanie w dniu jw. zostało skierowane do rolników, doradców oraz uczniów szkoły rolniczej w Trzciance. Tematyka konferencji pozwoliła na poznanie zagadnień z integrowanej ochrony roślin, monitoringu agrofagów, zagrożeń ze strony chorób roślin uprawnych, rozpoznawania agrofagów, systemów decyzyjnych, doboru odmian roślin, nawożenia itp. Wykładowcami byli znakomici specjaliści Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu i przedstawiciele współpracujących Firm z branży rolniczej.  W integrowanej ochronie roślin należy wykorzystywać w pełni…
21 lutego 2018

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI - FOTORELACJA Z SIELINKA

Opracowanie: Sebastian Woźniak
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2018
21 lutego 2018

Spotkanie hodowców bydła mięsnego w Sielinku

Opracowanie: Sebastian Woźniak
W czwartek, 8 lutego w Sielinku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Spotkanie otworzyli prezes zarządu PZHiBM Jacek Zarzecki oraz dyrektor WODR w Poznaniu Wiesława Nowak. Serię czterech wykładów rozpoczął lekarz weterynarii Wojciech Wójcik, który zebranym szczegółowo opowiedział o tym, jak prowadzić hodowlę, aby nie leczyć chorób, tylko im zapobiegać. Następnie dr inż. Marcin Gołębiewski objaśnił uwarunkowania ekonomiczne w hodowli bydła, powołując się na przykłady działań za granicą. Po przerwie Andrzej Poźniak jako przedstawiciel ARiMR w Poznaniu przedstawił możliwości wsparcia hodowli bydła mięsnego w ramach PROW 2014-2020. Zaprezentowano też przykłady możliwości from współpracy z…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2018