Nowości z Międzychodu
11 grudnia 2017

Wyjazdy studyjne w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W gminie Międzychód w 2017 roku zorganizowano trzy wyjazdy  studyjne: 1. XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, XXI    Międzynarodowe Targi Ferma Świń i drobiu 2. Targi  Sielinko 3. Bednary Agro Show Targi Ferma cieszą  szczególnie hodowców  bydła i trzody chlewnej. Jest to impreza mająca szczególny charakter która  skupia wielu wybitnych specjalistów branży hodowlanej oraz firm obsługujących rolników.  Rolnicy poza dyskusją indywidualną z przedstawicielami poszczególnych firm często też korzystają  z wykładów specjalistycznych, które odbywają się podczas targów. Realizowany jest też temat /wykład/ "Nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej". Targami w Sielinku interesują się producenci zboża i rzepaku ozimego. Szczególnie interesują ich  wykłady o…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2018
11 grudnia 2017

Integrowana ochrona roślin

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Stosowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin obowiązuje w Polsce i innych krajach UE od 1 stycznia 2014 roku i dotyczy wszystkich profesjonalnych użytkowników stosujących środki ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin ma na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt w wyniku prowadzenia produkcji roślinnej. Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Stosowanie środków chemicznych w ochronie roślin należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W pierwszej kolejności należy zapobiegać i ograniczać występowanie…
16 listopada 2017

Plonowanie zbóż i rzepaku w gminie Międzychód 2017

Opracowanie: Władysław Wieczorek
Bieżący rok był dobrym jeżeli  chodzi  o plonowanie zbóż w gminie Międzychód. W większości  były to plony większe w stosunku do ubiegłego roku 2016. Z analizy wynika, że zdecydowanie plon pszenżyta poprawił się  w stosunku do 2016 r.  ale był to specyficzny  rok jeżeli chodzi o plonowanie pszenżyta. Plony żyta , owsa oraz mieszanki były by większe gdyby przebieg  aury  był korzystniejszy. Ciągłe opady deszczu spowodowały opóźnienia w zbiorze  i wiele plantacji mocno wyległo oraz przerosło chwastami.  Jakość zebranych zbóż w wielu przypadkach była słaba /porośnięte oraz spleśniałe ziarno/.  Około  60 ha zboża  nie zebrano /podtopienia/. Natomiast plon rzepaku jest…
Powiat Międzychodzki położony jest na zachodzie województwa Wielkopolskiego przy rzece Warcie. Swoim zasięgiem obejmuje cztery gminy: Międzychód, Sieraków, Kwicz i Chrzypsko Wielkie. Na terenie Powiatu Międzychodzkiego działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w składzie siedmiu pracowników. Siedziba ZD mieści się w największej gminie, a zarazem mieście powiatowym – Międzychodzie. W biurze powiatowym pracuje trzech pracowników: Pan Damian Tomikowski – kierownik ZD, Władysław Wieczorek – doradca gminny i Paweł Konieczny – starszy doradca ds. ekonomiki. Pozostałe biura mieszczą się w poszczególnych gminach: Sieraków, Marek Kęsy – doradca gminny; Kwilcz, Elżbieta Rymarska – doradca gminny i Barbara…
16 listopada 2017

Walory roślin strączkowych

Opracowanie: Henryk Piechowiak
Systematyczny wzrost uprawy roślin strączkowych w gminie Chrzypsko Wielkie pozwala na rodzimą produkcję dobrego białka roślinnego, które wykorzystuje się w żywieniu zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej ale także w przyrządzaniu dobrych potraw dla ludzi. Rodzime białko jest dużo tańsze i dlatego powinniśmy go poszukiwać głównie w rodzimych odmianach. W roku 2017 w gminie Chrzypsko Wielkie obsiane było roślinami strączkowymi 133ha, w tym łubinem 105 ha, grochem 20ha i soją 8 ha. W uprawie grochów dominowały odmiany: Milwa, Hubal, Batuta, Muza, w uprawie łubinów: Zeus, Sonet i Regent a w uprawie soi Violetta i Annushka. Udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów to…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2018
05 października 2017

Kwiaty dzieciństwa

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Wiejskie ogrody z dzieciństwa stanowiły wizytówkę domu i gospodarzy, były miejscem wypoczynku, zbiorowiskiem różnych barw, zapachów i brzęczenia pszczół. Rośliny sadzone były najczęściej w rzędach, kępach lub klombach. W ogródkach rosły najczęściej rośliny jednoroczne, cebulkowe – rzadziej byliny  oraz drzewa owocowe. Począwszy od wiosny do późnej jesieni kwitły kolejno: szafirki, narcyzy, tulipany, irysy, niezapominajki, piwonie, ostróżki, kosmosy, floksy, aksamitki, cynie, naparstnice, dalie, lilie, liliowce, łubiny, malwy, groszek pachnący, mieczyki, rudbekie, słoneczniczek, słonecznik,  róże, maruna, nasturcje, szarłat, złocienie, lwie paszcze, astry. Tradycyjne wiejskie ogródki znikają z krajobrazu wsi na rzecz minimalizacji czyli zaniedbany trawnik i iglaki. Zwłaszcza gospodarstwa agroturystyczne powinny powrócić…
Ostatnio zmieniany 05 października 2017
15 września 2017

Dni Pola w Luboszu

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Zgodnie z wieloletnią  tradycją w ostatnią niedzielę czerwca tj. 25 odbył się rowerowy objazd pól w sołectwie Lubosz. Choć aura nie zbyt dopisała, to i tak na starcie pojawiło się wielu rolników, aby tradycji stało się zadość. Najpierw zostali zaproszeni na wykłady z udziałem policji – BHP w rolnictwie. Przy współpracy z komendą Powiatową Policji w Międzychodzie odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników zrzeszonych w Kółku Rolniczym w Luboszu. To szkolenie miało na celu uwrażliwienie dorosłych na zagrożenia zdrowia i życia przy pracy w trakcie żniw. Zwiększenie natężenia prac  polowych z udziałem nieletnich oraz zmęczenie są częstą przyczyną wypadków w…
Ostatnio zmieniany 15 września 2017
15 września 2017

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Konkurs odbywał się do ubiegłego roku polegał na wyłonieniu najlepszego produktu  żywnościowego oraz na najlepszą potrawę regionalną. Celem konkursu było poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, możliwość wykorzystania tych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa. Produkty, które mogą być  przeznaczone do bezpośredniego spożycia, lub sporządzenia potraw oraz muszą być związane z określonym obszarem geograficznym. Charakteryzować się cechami, często  wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych - wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji oraz znane w okolicy.
03 sierpnia 2017

Krajobrazy rolnicze

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Krajobraz rolniczy występuje na terenie całego kraju. Wieś to oprócz zabudowań pola uprawne, łąki, sady to tzw. użytki rolne, na których występują: drzewa, krzewy, cieki wodne, miedze. Elementy te nie tylko upiększają nasz krajobraz ale mają duże znaczenie ponieważ: chronią rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczają erozje wietrzną wodną gleb, ograniczają przemieszczanie się nawozów do wód gruntowych, dają schronienie ptakom i owadom -naturalnym wrogom szkodników, ograniczają parowanie i odpływ wody w czasie suszy. Zadrzewienia śródpolne są również do powierzchni objętej zazielenieniem ( EFA ).