Nowości z Międzychodu
15 września 2017

Dni Pola w Luboszu

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Zgodnie z wieloletnią  tradycją w ostatnią niedzielę czerwca tj. 25 odbył się rowerowy objazd pól w sołectwie Lubosz. Choć aura nie zbyt dopisała, to i tak na starcie pojawiło się wielu rolników, aby tradycji stało się zadość. Najpierw zostali zaproszeni na wykłady z udziałem policji – BHP w rolnictwie. Przy współpracy z komendą Powiatową Policji w Międzychodzie odbyło się szkolenie informacyjne dla rolników zrzeszonych w Kółku Rolniczym w Luboszu. To szkolenie miało na celu uwrażliwienie dorosłych na zagrożenia zdrowia i życia przy pracy w trakcie żniw. Zwiększenie natężenia prac  polowych z udziałem nieletnich oraz zmęczenie są częstą przyczyną wypadków w…
Ostatnio zmieniany 15 września 2017
15 września 2017

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Konkurs odbywał się do ubiegłego roku polegał na wyłonieniu najlepszego produktu  żywnościowego oraz na najlepszą potrawę regionalną. Celem konkursu było poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, możliwość wykorzystania tych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa. Produkty, które mogą być  przeznaczone do bezpośredniego spożycia, lub sporządzenia potraw oraz muszą być związane z określonym obszarem geograficznym. Charakteryzować się cechami, często  wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych - wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji oraz znane w okolicy.
03 sierpnia 2017

Krajobrazy rolnicze

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Krajobraz rolniczy występuje na terenie całego kraju. Wieś to oprócz zabudowań pola uprawne, łąki, sady to tzw. użytki rolne, na których występują: drzewa, krzewy, cieki wodne, miedze. Elementy te nie tylko upiększają nasz krajobraz ale mają duże znaczenie ponieważ: chronią rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczają erozje wietrzną wodną gleb, ograniczają przemieszczanie się nawozów do wód gruntowych, dają schronienie ptakom i owadom -naturalnym wrogom szkodników, ograniczają parowanie i odpływ wody w czasie suszy. Zadrzewienia śródpolne są również do powierzchni objętej zazielenieniem ( EFA ).
03 sierpnia 2017

Szkolenia dla rolników

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Tradycyjnie w miesiącach zimowo-wiosennych odbyły się wykłady specjalisty na temat: ”Nowe zasady sprzedaży żywności wyprodukowanej przez rolnika” oraz „Sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych - sprzedaż bezpośrednia” – autorstwa Gabrieli Borowiak. Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, ponieważ zmieniły się warunki sprzedaży. Następnie odbył się cykl wykładów nt.: „Płatności bezpośrednie 2017” oraz „Wybrane zagadnienia z PROW”
20 kwietnia 2017

Międzynarodowe Targi Tulipanów

Opracowanie: Paweł Konieczny
 
Ostatnio zmieniany 20 kwietnia 2017
24 lutego 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie Międzychodzkim

Opracowanie: Paweł Konieczny
W lutym 2017 roku w powiecie Międzychodzkim odbyło się spotkanie z cyklu "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej gminy Międzychód. Gościliśmy w naszym powiecie przedstawicieli ze wszystkich najważniejszych instytucji rolniczych. Rolnicy bardzo pozytywnie przyjeli pomysł tego typu spotkiań.
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Międzychodzie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
29 grudnia 2016

Pokaz rzepaku Chrzypsko Wielkie

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W 2016 roku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie odbył się pokaz: „Dobór odmian rzepaku ozimego do potrzeb integrowanej ochrony” Pokaz został zorganizowany wraz z objazdem pól dnia 10 czerwca 2016 roku. Podczas masowej formy jaką jest objazd pól zlustrowano pola z rzepakiem. Udział brali rolnicy z gminy Chrzypsko Wielkie.  Spotkanie zorganizował i przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca ZD Międzychód.
29 grudnia 2016

Szkolenie Chrzypsko Małe

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Ostatnim szkoleniem w gminie Chrzypsko Wielkie było spotkanie w Chrzypsku Małym dnia 7 grudnia 2016 roku. Wykład specjalisty oraz wykład przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca gminny. Tematy jakie zostały omówione: Integrowana ochrona roślin – metody ograniczenia patogenów (chorób, szkodników, chwastów) w roślinach uprawnych. Uprawa kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. Podczas szkolenia rolnicy wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wywiązała się dyskusja w szczególności na temat integrowanej ochrony roślin w zbożach i rzepaku.