Nowości z Międzychodu
16 kwietnia 2018

Międzynarodowe Targi Tulipanów

Opracowanie: Paweł Konieczny
Ostatnio zmieniany 16 kwietnia 2018
15 lutego 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie Miedzychodzkim

Opracowanie: Paweł Konieczny
Dnia 14 lutego 2018r. w sali sesyjnej Gminy Międzychód odbyło się spotkanie informacyjne pt. "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Jest to coroczne spotkanie na którym gościmy najważniejszych przedstawicieli następujących instytujci rolniczych. Wielkopolski Ośrdoek Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Powiatowy Inspektorat Weterynarii Państwowa Straż Pożarna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Uczestnicy spotkania mieli możliwość osbistej rozmowy z osobami decyzyjnymi.
Ostatnio zmieniany 15 lutego 2018
18 grudnia 2017

Szkolenie - Chrzypsko Małe

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W dniu 17.11.2017 r. w Chrzypsku Małym odbyło się szkolenie na temat: Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014 – 2020, które przeprowadził Pan Paweł Konieczny oraz szkolenie Integrowana ochrona roślin ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patogenów zbóż , które przeprowadził Pan Henryk Piechowiak. Po przedstawionych wykładach specjalisty rolnicy wymienili swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące pozyskania środków unijnych w ramach PROW oraz w jaki sposób realizują w swoich gospodarstwach Integrowaną ochronę roślin.
18 grudnia 2017

Biogazownia

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Biogazownia – instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odpadów zwierzęcych i organicznych, poubojowych, osadów czy ścieków. Biogazownie rolnicze pozyskują najwięcej energii z hektara. Biogaz jako paliwo energetyczne, utylizacja uciążliwych odpadów (gnojowica, odpady poubojowe, resztki pożniwne, itp.) redukcja emisji CO2 do atmosfery. Istotę biogazowni jest wdrożenie w drożenie biogazu jako paliwa -  biogaz jest produktem odnawialnych źródeł energii  cieplnej jak i również w energię elektryczną, często bowiem jest pozyskiwana jako energii cieplna w lokalnej społeczność. Rolnicy maja zbyt z czego są zadowoleni i instytucje, bo jest ograniczenie wydzielania CO2 do atmosfery.
18 grudnia 2017

Szkolenie w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Pod koniec listopada 2017 roku w Siedzibie PZDR Międzychód odbyło się szkolnie dla rolników. Na szkoleniu poruszone zostały tematy: Wsparcie małych i średnich gospodarstw wynikające z PROW 2014-2020; Rachunkowość w gospodarstwie rolnym w konwencji zarządczej z uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów na potrzeby działań PROW 2014-2020; Wybrane zagadnienia ekonomiki gospodarstw rolnych; Po szkoleniu rozwinęła się dyskusja na tematy które bezpośrednio dotykają rolników zwłaszcza pomiary maksymalnej kwalifikowanej powierzchni oraz sposoby wykonywania kontroli tych właśnie pomiarów.
18 grudnia 2017

Nowa siedziba PZDR Międzychód

Opracowanie: Paweł Konieczny
W 2017 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Międzychodzie zmienił swoją lokalizację. Siedziba znajduje się przy ulicy Daszyńskiego 12. (budynek przy szpitalu)
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
11 grudnia 2017

Uprawa ziemniaka

Opracowanie: Elżbieta Rymarska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Ziemniak jest rośliną uprawną wymagającą; tj. susza i wysoka temperatura znacznie ogranicza wysokość plonu. Natomiast zbyt duże opady źle wpływają na jakość plonu. Sadząc ziemniaki  zwracamy również uwagę na dobór odmian odpornych na choroby. Monitoring zarazy jest systemem wspomagania ochrony roślin. Program komputerowy analizuje dane meteorologiczne określając wystąpienie sprzyjających warunków dla rozwoju chorób. System wysyła powiadomienie kiedy powinno się zastosować pierwszy oprysk zapobiegawczy. Co oznacza mniejsze nakłady na środki ochrony roślin na plantacji ziemniaka. Lepiej zapobiegać niż zwalczać chorobę już rozwiniętą.
11 grudnia 2017

Wapnujmy gleby

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Gleby kwaśne i bardzo kwaśne posiadają słaby potencjał plonowania. Rośliny uprawiane na takich gruntach mają ograniczony wzrost i rozwój, gdyż istnieje gorsza przyswajalność składników pokarmowych, a to stwarza większe prawdopodobieństwo narażenia roślin na choroby i agresję szkodników, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonowania niekiedy o kilkadziesiąt procent. Niskie ph gleby uaktywnia glin i metale ciężkie, powoduje niekorzystne zmiany biologiczne gleby, wpływa na degradację gleby, co powoduje ograniczone zaopatrzenie roślin w wodę i przyspiesza wymywanie składników pokarmowych. Niedobór wapnia to ewidentne straty w plonie i znacznie obniżony  wynik ekonomiczny, to także niekorzystny wpływ na środowisko. Żeby dokonać poprawnego nawożenia roślin…
11 grudnia 2017

Szkolenie SOR w gminie Międzychód

Opracowanie: Władysław Wieczorek • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Tradycyjnie  na  przełomie maja i czerwca w gminie Międzychód odbywa się szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin.  W roku  2017 szkolenie zorganizowano  we wsi Głażewo gmina Międzychód.  Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Obst - główny specjalista WODR Poznań oraz Pan Henryk  Piechowiak  - specjalizujący się  w Integrowana ochronie roślin  PZDR Międzychód.  Część teoretyczna szkolenia przeprowadzona została w świetlicy wiejskiej.  Następnie szkolenie kontynuowano na plantacjach roślinnych rolników. Pan Andrzej Obst wykorzystując swoją wiedze na przykładach omówił choroby grzybowe  i szkodniki w poszczególnych uprawach. Wykładowca omówił ewentualne błędy technologiczne oraz sposób integrowanej ochrony roślin na lustrowanych uprawach. Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w…