Nowości z Międzychodu
03 sierpnia 2017

Krajobrazy rolnicze

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Krajobraz rolniczy występuje na terenie całego kraju. Wieś to oprócz zabudowań pola uprawne, łąki, sady to tzw. użytki rolne, na których występują: drzewa, krzewy, cieki wodne, miedze. Elementy te nie tylko upiększają nasz krajobraz ale mają duże znaczenie ponieważ: chronią rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczają erozje wietrzną wodną gleb, ograniczają przemieszczanie się nawozów do wód gruntowych, dają schronienie ptakom i owadom -naturalnym wrogom szkodników, ograniczają parowanie i odpływ wody w czasie suszy. Zadrzewienia śródpolne są również do powierzchni objętej zazielenieniem ( EFA ).
03 sierpnia 2017

Szkolenia dla rolników

Opracowanie: Barbara Wróblewska • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Tradycyjnie w miesiącach zimowo-wiosennych odbyły się wykłady specjalisty na temat: ”Nowe zasady sprzedaży żywności wyprodukowanej przez rolnika” oraz „Sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych - sprzedaż bezpośrednia” – autorstwa Gabrieli Borowiak. Wykłady cieszyły się zainteresowaniem, ponieważ zmieniły się warunki sprzedaży. Następnie odbył się cykl wykładów nt.: „Płatności bezpośrednie 2017” oraz „Wybrane zagadnienia z PROW”
20 kwietnia 2017

Międzynarodowe Targi Tulipanów

Opracowanie: Paweł Konieczny
 
Ostatnio zmieniany 20 kwietnia 2017
24 lutego 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie Międzychodzkim

Opracowanie: Paweł Konieczny
W lutym 2017 roku w powiecie Międzychodzkim odbyło się spotkanie z cyklu "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi". Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej gminy Międzychód. Gościliśmy w naszym powiecie przedstawicieli ze wszystkich najważniejszych instytucji rolniczych. Rolnicy bardzo pozytywnie przyjeli pomysł tego typu spotkiań.
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Międzychodzie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
29 grudnia 2016

Pokaz rzepaku Chrzypsko Wielkie

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
W 2016 roku na terenie gminy Chrzypsko Wielkie odbył się pokaz: „Dobór odmian rzepaku ozimego do potrzeb integrowanej ochrony” Pokaz został zorganizowany wraz z objazdem pól dnia 10 czerwca 2016 roku. Podczas masowej formy jaką jest objazd pól zlustrowano pola z rzepakiem. Udział brali rolnicy z gminy Chrzypsko Wielkie.  Spotkanie zorganizował i przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca ZD Międzychód.
29 grudnia 2016

Szkolenie Chrzypsko Małe

Opracowanie: Henryk Piechowiak • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Ostatnim szkoleniem w gminie Chrzypsko Wielkie było spotkanie w Chrzypsku Małym dnia 7 grudnia 2016 roku. Wykład specjalisty oraz wykład przeprowadził Henryk Piechowiak – doradca gminny. Tematy jakie zostały omówione: Integrowana ochrona roślin – metody ograniczenia patogenów (chorób, szkodników, chwastów) w roślinach uprawnych. Uprawa kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. Podczas szkolenia rolnicy wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wywiązała się dyskusja w szczególności na temat integrowanej ochrony roślin w zbożach i rzepaku.
29 grudnia 2016

Szkolenia w gminie Sieraków

Opracowanie: Marek Kęsy • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
Największym zainteresowanie rolników na gminie Sieraków cieszyły  się tematy związane z: Płatnościami Bezpośrednimi Działaniami PROW Integrowaną Ochroną Jest to tematyka bardzo szeroka i trudna. Rolnicy bardzo chętnie uczestniczą t tego typu spotkaniach  i aktywnie dyskutują, wymieniają się doświadczeniami i refleksjami. Przy planowaniu  tematów szkoleń na 2017 rok wyżej wymieniona tematyka została w bardzo szerokim zakresie ujęta.
29 grudnia 2016

Szkolenie Grobia

Opracowanie: Marek Kęsy • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
We wrześniu 2016 roku odbyło się szkolenie we wsi Grobia. Wykład specjalisty przeprowadził Paweł Konieczny  z tematyki kredytów preferencyjnych w nowej odsłonie. Następnie wykłady przeprowadził Marek Kęsy z wybranych aspektów ochrony roślin. Na końcu spotkania odbyła się lokalna grupa dyskusyjna o działalności Związków Kółek i Organizacji Rolniczych.