Nowości z Leszna
13 września 2013

Piknik Ekoagroturystyczny w "Wojciechówce"

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Z wizytą na Pikniku Ekoagroturystycznym w „Wojciechówce" W tym roku Piknik Ekoagroturystyczny odbył się w dniu 5 września w gospodarstwie agroturystycznym „Wojciechówka" Państwa Beaty i Wojciecha Walkowiaków w Pakosławiu w powiecie rawickim. Impreza miała na celu umożliwienie zdobycia wiedzy na temat ekologii i agroturystyki. Pozwoliła na zaprezentowanie oferty kwaterodawców wiejskich z tego rejonu, nawiązanie współpracy między producentami żywności ekologicznej i przetwórcami. Spotkanie odbyło się w rejonie, gdzie bogactwo dziedzictwa kulturowego, walory krajobrazowe, osiągnięcia w dziedzinie turystyki oraz bogata oferta licznych lokalnych wytwórców, od dawna przyciągają turystów. W rejonie panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki konnej, rowerowej i pieszej, jak i…
Ostatnio zmieniany 13 września 2013
06 września 2013

Spotkanie środowiskowe w Zespole Doradczym w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Spotkanie środowiskowe w Zespole Doradczym w powiecie leszczyńskim W dniu 02.09.2013 roku w siedzibie Zespołu Doradczego w powiecie leszczyńskim w Lesznie, odbyło się „Spotkanie środowiskowe" dotyczące planowanej działalności doradczej na rok 2014. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolnicy z powiatu leszczyńskiego, specjaliści branżowi WODR w Poznaniu oraz doradcy gminni.W programie przedstawiono potrzeby doradcze rolników oraz mieszkańców wsi powiatu leszczyńskiego. Szczegółową analizę dotyczącą w/w tematyki opracowano na podstawie ankiet przeprowadzanych podczas szkoleń organizowanych przez ZD Leszno. Kierownik Zespołu Doradczego Marek Kmiećkowiak omówił zadania doradcze realizowane na terenie powiatu leszczyńskiego w 2013 roku oraz zdania planowane na 2014 rok.W…
Ostatnio zmieniany 06 września 2013
Rolnicy z powiatu leszczyńskiego z wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym w Brennie W dniu 17 czerwca 2013 roku w powiecie leszczyńskim w gminie Wijewo zorganizowano „Dzień Otwartej Zagrody". Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Rafała Rimke w Brennie, ul. Pole 10.   Jest to jedno z czterech gospodarstw demonstracyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu leszczyńskiego. Właściciel uprawia 105 ha ziemi, z tego ponad 60 ha stanowią grunty własne.        W produkcji roślinnej dominują uprawy zbóż ozimych i kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Produkcję towarową gospodarstwa stanowi tucz brojlerów kurzych prowadzony w 5 kurnikach, chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym na bazie 96 loch oraz opas…
Ostatnio zmieniany 26 czerwca 2013
Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie leszczyńskim W dniu 27.03.2013 roku Zespół Doradczy w Lesznie zorganizował „Podsumowanie powiatowe". Spotkanie odbyło się Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej. W spotkaniu udział wzięli doradcy z powiatu leszczyńskiego, specjaliści branżowi WODR w Poznaniu, zaproszeni rolnicy oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności Zespołu Doradczego w Lesznie omawiając tematykę przeprowadzonych w 2012 roku szkoleń specjalistycznych i informacyjnych, ilość udzielonych porad i wykonanych usług doradczych, a także pozostałe działania doradcze realizowane w roku ubiegłym. Poinformowano o realizowanych aktualnie nowych metodach doradczych i zaprezentowano krótką charakterystykę…
Ostatnio zmieniany 11 kwietnia 2013
10 kwietnia 2013

ZDROWO I KOLOROWO

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Zdrowo i kolorowo Nasze przyzwyczajenia żywieniowe i tradycje kulinarne sprawiają, że w jadłospisie dominuje mięso, wędliny, podroby i tłuszcze zwierzęce. Szczególnie możemy to obserwować w okresie jesienno – zimowym. Dlatego tak ważne jest racjonalne ułożenie codziennej diety uwzględniającej odpowiedni udział warzyw i owoców. Znaczenie warzyw i owoców polega przede wszystkim na wysokiej zawartości witaminowej, mineralnej oraz występowaniu błonnika. Większość produktów żywnościowych zakwasza organizm człowieka. Jedynie warzywa, owoce i mleko zawierają składniki zasadotwórcze, które zobojętniają nadmiar kwasów w organizmie i dlatego tak ważne jest codzienne spożywanie tych produktów. Wiele problemów zdrowotnych w organizmie człowieka wynika z nieprawidłowej pracy jelit i zaburzeń…
Ostatnio zmieniany 10 kwietnia 2013
Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim W dniach od 18 lutego do 5 kwietnia 2013 r. w powiecie leszczyńskim odbywać się będą szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w województwie wielkopolskim. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej wprowadziła powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji z obowiązkiem spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności. W Polsce wymogi wzajemnej zgodności wdrożone zostały w obszarach: - od roku 2005 – normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, - od roku 2009 – wymogi w zakresie ochrony środowiska, identyfikacji i rejestracji zwierząt, -…
Ostatnio zmieniany 26 marca 2013
26 marca 2013

OSN po nowemu

Opracowanie: Kamila Stachowiak
OSN po nowemu W lipcu 2012r. zostały opublikowane rozporządzenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu i we Wrocławiu, w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Dotychczasowe OSN zostały zweryfikowane, pojawiły się nowe obszary. Dla powiatu leszczyńskiego OSN zostały wyznaczone, w zlewni rzeki Rów Polski i objęły wszystkie obręby geodezyjne w gminie Rydzyna oraz część obrębów geodezyjnych w gminie Krzemieniewo, w tym trzy obręby tylko w części. Natomiast od września 2012r. obowiązują nowe, 4-letnie programy działań…
Ostatnio zmieniany 26 marca 2013
21 lutego 2013

GMINNE FORUM ROLNICZE W ŚWIĘCIECHOWIE

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Gminne Forum Rolnicze w Święciechowie W dniu 12 lutego 2013 roku w Święciechowie w powiecie leszczyńskim odbyło się Gminne Forum Rolnicze. Organizatorem spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wójt Gminy Święciechowa. Spotkanie zgromadziło ponad 60 osób z różnych środowisk wiejskich. Wśród zaproszonych gości byli obecni: - Iwona Grzempczyńska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lesznie, - Andrzej Bobrowski- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, - Michał Piątek – Kierownik Delegatury WIORIN w Lesznie, - Jacek Gmerek – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie - Janusz Perski - Kierownik Biura Powiatowego w Lesznie, - Marek Kmiećkowiak –…
Ostatnio zmieniany 25 lutego 2013
06 grudnia 2012

Forum Kobiet 2012

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Forum Kobiet 2012 W dniu 5 grudnia 2012 roku w CWE w Gołaszynie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował Forum Kobiet.Uczestniczkami forum były członkinie 14 Kół Gospodyń Wiejskich z 4 powiatów regionu leszczyńskiego. W programie Forum oprócz części wykładowej, w której można było dowiedzieć się o uprawie ziół i ich zastosowaniu nie tylko w żywieniu, znalazły się dwa konkursy. Pierwszym z nich nosił tytuł „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku naturalnemu", który przeprowadzony został po wysłuchaniu wykładu na temat zrównoważonej ochrony roślin. Drugi z konkursów obejmował ocenę ciast przez Komisję Konkursową przygotowanych przez panie z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. W tym…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2012