23 kwietnia 2019

Szkodniki rzepaku ozimego - wiosna

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Wyrośnięty za bardzo jesienią rzepak atakowała śmietka i mszyce. To efekt braku zapraw insektycydowych powoduje zwiększoną presję szkodników. Po stosunkowo łagodnej, choć bezśnieżnej zimie nadeszła wiosna, a wraz z nią nowe wyzwania przed rolnikiem, jak pielęgnować i chronić rzepak. Za rolnikami już okres nalotu rzepaku przez chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Zbliża się okres kwitnienia. Aktualnie rzepak pozostaje jeszcze w fazie pąku. Jest to okres gdy zaczynają pojawiać się chrząszcze słodyszka rzepakowego. Największe straty powstają właśnie podczas wczesnych nalotów - w fazie, gdy paki są jeszcze zamknięte. Słodyszek wgryza się do pąku by dostać się do pyłku kwiatowego. Uszkodzony pąk…
W dniu 28 marca 2019 roku w Sali Wiejskiej w Wilkowicach, w powiecie leszczyńskim odbyło się spotkanie informacyjne „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego dla rolników i mieszkańców wsi. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie prowadziła kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie Pani Grażyna Sokala. Po przywitaniu…
28 lutego 2019

Forum Rolnicze w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Marek Kmiećkowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 20 lutego 2019 roku w Lesznie odbyło się Powiatowe Forum Rolnicze. Forum zostało zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy z powiatu leszczyńskiego oraz przedstawiciele zaproszonych instytucji. Z pośród zaproszonych firm obecne były m. in: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Polski Związek Łowiecki. Tematy wystąpień oraz dyskusji koncentrowały się na zagadnieniach: - zadania realizowane przez ARiMR, - ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, - działania KOWR…
Ostatnio zmieniany 28 lutego 2019
08 lutego 2019

Szkolenia chemizacyjne dla rolników w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Okres zimowy to czas szkoleń dla rolników. Każde spotkanie szkoleniowe daje możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia informacji o nowościach i przepisach związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. W myśl obowiązujących przepisów zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy odbyć 1-dniowe szkolenie uzupełniające dające uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podczas przeprowadzanych szkoleń zwraca uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin według zasad integrowanej ochrony roślin. Celem integrowanej ochrony roślin jest minimalizacja problemu u źródła, czyli zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych poprzez stosowanie odpowiedniego płodozmianu, właściwej…
07 stycznia 2019

Uprawa przewódki na terenie gminy Krzemieniewo

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Przewódki to odmiany zbóż jarych - niektóre pszenice, pszenżyta i żyta, które wysiewane są późną jesienią, kiedy istnieje jeszcze możliwość wykonania zabiegów uprawowych. Jak wiemy praca rolnika to często „ laboratorium pod gołym niebem”, z tego względu wielu boi się podjąć ryzyka uprawy roślin zwanych przewódkami. Czy warto zaryzykować? Najczęściej ten dylemat dotyka rolników, którzy ze względu na opóźniony termin zbioru roślin poprzedzających, takich jak buraki czy kukurydza na ziarno, muszą się zmierzyć z tym problemem. Przewaga roślin przewódkowych jest najbardziej widoczna suchą wiosną, gdy rusza wegetacja, wtedy odmiany przewódkowe posiadają już rozwinięty system korzeniowy, który pozwala na pobieranie wody…
28 grudnia 2018

Jak wyglądają nasze oziminy w ostatnich dniach 2018 roku?

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Ocenić zboża jest o tyle trudno, że ocena taka dotyczy kilku gatunków roślin, wysiewanych w różnych okresach, począwszy od pierwszych dni września, a skończywszy na drugiej połowie października. Ale od początku. Roślinami które krzewią się tylko jesienią jest żyto i jęczmień Obserwując ich uprawy można dostrzec, że dobrze się rozkrzewiły, co może w przyszłym roku prognozować dobre plonowanie. Świadczy to również o niezłym przygotowaniu się roślin do zimy. Również pszenżyto rozpoczęło rozkrzewianie i ma już co najmniej po 2 rozkrzewienia. Pszenice, nawet te, które wysiane były dość późno mają najmniej po 4 liście. Stan fitosanitarny też prezentuje się dobrze, mimo…
28 grudnia 2018

Stan uprawy rzepaku w gminie Krzemieniewo na koniec grudnia

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Okres siewu rzepaku, który przypada w naszym rejonie od 20 sierpnia do pierwszych dni września nie był najkorzystniejszym na tego typu działania. Wysokie temperatury przy ogromnym deficycie opadów sprawiły, że rolnicy z dużą obawą patrzyli na wschodzący rzepak. Szczęśliwie w trzeciej dekadzie września wystąpił niewielki opad, który pomógł rosnącym rośliną. Wysokie temperatury, które nadal panowały w tym okresie sprawiły, że wystąpiło duże zagrożenie ze strony szkodników (mszyce, śmietki). Rolnicy zmuszeni zostali do walki ze szkodnikami, a rosnące rośliny rzepaku wymusiły co najmniej 1 krotne skrócenie pędów.                          Na koniec grudnia można powiedzieć, że rzepak dobrze przygotował się do zimy. Rośliny mają…
28 grudnia 2018

Gniecenie i zakiszanie ziarna kukurydzy sposobem na doskonałe przechowywanie

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Rosnąca popularność uprawy kukurydzy na ziarno wymusiła konieczność odpowiedniego zachowania ziarna, w jak najlepszym stanie, dostosowanym do skarmiania zwierząt. Ziarno kukurydzy przed zakiszaniem w tzw. bagach zostaje zgniecione, co sprzyja lepszej strawności. Zebrane ziarno o wilgotności 25-30%, tak jak to miało miejsce w roku bieżącym, upakowane przez prasę silosującą do worka foliowego, już po 3-4 tygodniach nadaje się do skarmiania. Uzyskujemy tym sposobem doskonałą paszę dla bydła po uprzednim  uzupełnieniu jej koncentratem białkowym lub witaminowym. W żywieniu krów mlecznych, jak i opasów, może być skarmiane w ilościach 6-8 kg. Na zdjęciu gniotownik ziarna ROmiLL M2 gotowy do pracy oraz elementy…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Przypominamy o zasadach ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać zacznie zapis dotyczący obowiązku corocznego wykonania planu nawożenia azotem. Plan ten należy przechowywać przez 3 lata. Dotyczy on podmiotów zajmujących się hodowlą drobiu posiadających powyżej 40 000 stanowisk, osób prowadzących hodowlę trzody chlewnej z liczbą powyżej 2000 świń lub 750 macior, a także rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiających intensywne uprawy: pszenicę, pszenżyto, żyto mieszańcowe, kukurydzę, burak cukrowy i pastewny, ziemniak późny, warzywa polowe na areale powyżej 50 ha lub posiadających co najmniej 60 DJP średniorocznie. W gospodarstwach utrzymujących drób w obsadzie 40 tys. stanowisk lub świnie (waga ponad 30…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018