31 sierpnia 2020

Strefa niebieska ASF- trudna sytuacja producentów świń

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Strefa niebieska, która obejmuje wiele gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej w powiecie leszczyńskim, poza restrykcjami w przemieszczaniu świń powoduje, że ceny rynkowe uzyskiwane za żywiec są dużo niższe.  Producenci chcieliby jak najszybszego zniesienia tych ograniczeń.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło, że strona polska podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zasięgu obowiązywania stref, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala. Wszystko w rękach Głównego Lekarza Weterynarii.

W bieżącym roku kilkukrotnie występował on z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zniesienie tzw. strefy niebieskiej.  Do chwili obecnej udało się przenieść z obszaru zagrożenia do obszaru objętego ograniczeniami 42 gminy lub ich części. Zmiany te mogą nastąpić najwcześniej jesienią, ponieważ miesiące letnie są traktowane przez Komisję Europejską jako okres wysokiego ryzyka występowania ognisk ASF.

Poniżej informacja, jakie zasady obowiązują w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia):

 • w obrębie strefy niebieskiej:

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.

 • poza strefę niebieską w granicach Polski:

- można przemieszczać świnie tylko w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,

- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwa zdrowia,

- dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

 1. muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przez przemieszczeniem lub od urodzenia,
 2. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 3. zostały poddane badaniu laboratoryjnemu  w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 4. nie wcześniej niż 24 godziny  przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
 • Warunki transportu zwierząt:

- bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,

- w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,

- środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie czyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,

- ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Hodowcy świń, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii zakaz utrzymywania świń, mogą ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana będzie za dany rok, nie później niż do 15 stycznia roku następnego. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty przyjmują biura powiatowe.

 

 

Czytany 420 razy