27 lutego 2017

Spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Święciechowie

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W powiecie leszczyńskim w dniu 16.02.2017 roku w sali wiejskiej w Święciechowie, w ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, odbyło się spotkanie zorganizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawiali zebranym aktualne zagadnienia dotyczące swojej działalności na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków w 2017 roku działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiono możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania: „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Zaprezentowano dane dotyczące ilości i etapu prac związanych z obsługą wniosków, które zostały przyjęte w 2016 roku przez ARiMR w ramach: „Modernizacji gospodarstw rolnych”, „Rozwoju usług rolniczych” i „Małego przetwórstwa”.

Przedstawiciel KRUS poinformował o możliwości korzystania rolników z przechodzenia na wcześniejsze emerytury, planowanej waloryzacji emerytur rolniczych, możliwościach dorabiania osób ubezpieczonych w KRUS oraz warunkach korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych i zdrowotnych.

Zastępca Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie omówił zagadnienia dotyczące rozprzestrzeniania się „ptasiej grypy” i afrykańskiego pomoru świń oraz działań zapobiegawczych, zasady prowadzenia i wymogi formalne związane z „ rolniczym handlem detalicznym”.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała o dopłatach do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, pomocy dla grup producentów rolnych i innych działaniach pomocowych.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował metody doradcze realizowane w 2017 roku, kwestię transferu wiedzy i współpracy jednostek naukowych dla potrzeb rolnictwa, sieć gospodarstw demonstracyjnych, możliwości korzystania z usług doradczych.  

Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych zaprezentował zasady wydzierżawiania ziemi i obrotu ziemią w ramach nowej ustawy.

W dalszej części spotkania prelegenci odpowiadali na pytania indywidualne uczestników. Dyskutowano  o aktualnych problemach stojących przed rolnictwem.

 

 

Czytany 668 razy