Nowości z Krotoszyna
14 sierpnia 2013

Komunikat

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) ukazał się komunikat dotyczący zasad dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8 Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków kontynuacyjnych złożonych w 2013 roku. Zgodnie z komunikatem ewentualne zmiany do wniosków powinny być dokonane do 30 września br. Wszystkich rolników realizujących powyższe zaobowiązania rolnośrodowiskowe prosimy o kontakt z doradcą rolnośrodowiskowym lub pracownikami ARiMR.
01 lipca 2013

Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Po raz pierwszy na Ziemi krotoszyńskiej został zorganizowany   „ Ogólnopolski  Festiwal Wieprzowiny”,  impreza miała charakter plenerowy. Głównymi organizatorami Festiwalu  był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych,  Izba Gospodarcza oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Patronat  honorowy  imprezy sprawowało Ministerstwo Rolnictwa.  Główną inicjatorką organizacji Festiwalu na Ziemi  krotoszyńskiej  była   Prezes Grupy Producenckiej w Koźminie Wielkopolskim Pani  Maria Golińska. Festiwal miał na celu pokazanie przez organizatorów   Krajowego Związku  Grup Producentów Rolnych –Izby Gospodarczej, którzy  przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podejmują  liczne działania służące zarówno szerzeniu wiedzy rolniczej, jak i promocji produktów, będących owocem starań polskich rolników, odznaczających się najwyższą jakością   …
11 kwietnia 2013

Wielkopolski Rolnik Roku 2012

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
 Dnia 7 kwietnia 2013 roku, w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Gala wieńcząca XII edycję konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Do XII edycji „Wielkopolskiego Rolnika Roku” zgłoszono ogółem 49 gospodarstw rolnych. Z powiatu krotoszyńskiego zgłoszono 4 producentów rolnych. Kapituła konkursu wyłoniła 19 najlepszych rolników (z powiatu krotoszyńskiego 3 gospodarstwa rolne), jako nominowanych do nagrody, a z tego grona wybrała 10 laureatów. Podczas Gali 7 kwietnia laureaci otrzymali nagrody finansowe, statuetki „Siewcy” oraz tytuły „Wielkopolskiego Rolnika Roku”, natomiast nominowani zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Z…
Ostatnio zmieniany 11 kwietnia 2013
Przypominamy rolnikom z terenu powiatu krotoszyńskiego o zmianach dotyczących zakresu kontroli przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności wynikających ze zmiany przepisów prawa. W 2012 roku wyznaczone zostały nowe obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Rolnicy są zobowiązani do przestrzegania wymagań wynikających z programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzonych rozporządzeniami poszczególnych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Program działań obliguje wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, które dotyczą w szczególności: przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia, prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych w szczególności związanych…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2013
29 października 2012

Szkolenia z zakresu Zasad Wzajemnej Zgodnośći - Cross compliance

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Na terenie powiatu krotoszyńskiego w miesiącu październiku br. zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 7 szkoleń z zakresu „Zasad wzajemnej zgodności cross-compliance”. Szkolenia odbyły się na terenie poszczególnych gmin: Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Kobylin Zduny, Sulmierzyce. Na dwudniowych szkoleniach prowadzone były wykłady  przez doradców posiadających uprawnienia. Na drugi dzień odbywały się warsztaty szkoleniowe w gospodarstwach rolnych. Warsztaty polegały na przeprowadzeniu pomiarów w budynkach inwentarskich.  W jednym spotkaniu mogło uczestniczyć 20 rolników. Po przeprowadzonych szkoleniach stwierdzić należy, że jest duże zainteresowanie ze strony rolników poruszanymi zagadnieniami. Elżbieta Kaczmarek Kierownik ZD WODR w Krotoszynie
04 października 2012

Dzień pola w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
       We wrześniu w powiecie krotoszyńskim na terenie gminy Zduny w miejscowości Bestwin odbyły się Dni Pola uprawy kukurydzy. Wszyscy pracownicy Zespołu Doradczego wraz z zaproszonymi rolnikami mieli okazję przyglądać się koszeniu kukurydzy, które odbywało się w odwiedzanym gospodarstwie. Następnie udaliśmy się na miejsce gdzie wykonywano ubijanie kiszonki w silosach. Cała impreza cieszyła się dużym zadowoleniem przez wszystkich doradców oraz zaproszonych gości. A.Dzięcioł
Ostatnio zmieniany 04 października 2012
13 września 2012

Dożynki Powiatowe w Krotoszynie

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Dnia 02.09.2012 r. w Krotoszynie na terenie stadionu miejskiego odbyły się dożynki powiatowe. W imprezie brało udział bardzo wielu gości, nasze stoisko również cieszyło się wielkim uznaniem. W czasie dożynek było przygotowane wiele atrakcji min. można było skosztować tradycyjnych produktów oferowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Rolnicy z naszego powiatu wystawiali swoje zwierzęta co cieszyło się dużym zainteresowaniem przez dzieci. Dodatkowo w imprezie brał udział pan Okrasa, można było obserwować jego kulinarne zmagania. Ogólnie tegoroczne dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz ładną pogodą. Anna DzięciołMałgorzata Król
Ostatnio zmieniany 13 września 2012
30 sierpnia 2012

WOJEWÓDZKO – DIECEZJALNE DOŻYNKI WIELKOPOLSKIE

Opracowanie: Adrian Jędroszka
Tegoroczne święto plonów dla rolników z województwa wielkopolskiego odbyło się  w niedzielę 26 sierpnia 2012 r w Ostrowie Wlkp. Centralnym punktem dożynek była  Msza Św. Dziękczynna  za tegoroczne plony odprawiona pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Napierały. Podczas homilii Ksiądz Biskup podziękował za tegoroczne plony . W czasie mszy  św. zostały  poświęcone wieńce dożynkowe, które przywiozły delegacje poszczególnych dekanatów diecezji kaliskiej i powiatów województwa wielkopolskiego. Po mszy św. odbył się uroczysty obrzęd dożynkowy. Podczas obrzędu starostowie tegorocznych dożynek Pani Danuta Perz z Topoli Wielkiej i Pan Tadeusz Zatylny z Zamościa przekazali chleb na ręce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka ,…
Ostatnio zmieniany 30 sierpnia 2012
19 lipca 2012

VI Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
 Już po raz  VI  odbyła  Wystawa zwierząt  gospodarskich i domowych w Benicach gm. Krotoszyn. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i to nie tylko mieszkańców gminy. Szacuję się że w tym roku uczestniczyło ok. 7 tys. zwiedzających.    Z pewnością na jej atrakcyjność wpływ miał występ słynnego ostatnio  zespołu folklorystycznego „Jarzębina” z przebojem „KOKO-EURO-SPOKO”, ale głównymi uczestnikami wystawy byli hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych oraz przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych. Wystawcy tego roku dopisali. Hodowcy wystawiali zwierzęta, które było można kupić oraz wiele innych rzeczy którymi interesowali się zwiedzający. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ARiMR, Weterynaria  szkoliły rolników oraz…