Nowości z Krotoszyna
25 listopada 2013

Wizyta młodzieży z Zespołu Szkół w Oleszycach w woj. podkarpackim

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
W ostatnich dniach października br. zorganizowane zostały 3 dniowe warsztaty dla goszczącej na terenie naszego powiatu młodzieży z Zespołu Szkół w Oleszycach woj. podkarpackie.Goszcząca młodzież to uczniowie 3-klasy Szkoły Zawodowej o kierunku rolniczym.Zajęcia dla młodzieży prowadzone były w gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach demonstracyjnych na terenie powiatu krotoszyńskiego i milickiego.Program zajęć dla młodzieży był następujący: zapoznanie z zasadami produkcji ekologicznej zapoznanie z zasadami chowu bydła mlecznego zapoznanie ze specjalistycznym sprzętem do produkcji roślinnej zapoznanie z technologią produkcji zbóż i roślin okopowych Młodzież zapoznała się z hodowlą kur niosek zielononóżek w gospodarstwie ekologicznym na terenie powiatu milickiego. Zapoznała się z hodowlą…
Ostatnio zmieniany 25 listopada 2013
08 października 2013

Dzień Doradcy

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
W miesiącu wrześniu br. odbył się  „Dzień Doradcy”. Organizatorem tegorocznej imprezy był Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim. Impreza odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem – MADAR” u Państwa Stanisławskich w Zdunach. Częścią oficjalną było przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Doradztwa Rolniczego, działającego przy WODR w Poznaniu i zrzeszającego doradców z całej Wielkopolski. Szeregi Stowarzyszenia zostały wzmocnione przez Panią Dyrektor Nowak, uczestniczącą w spotkaniu. Mimo deszczu i niepogody panowała iście gorąca atmosfera, pełna humoru, przeplatana humorystycznymi zabawami. Uczestnicy spotkania i zaproszeni goście mogli uraczyć się konsumpcją ze „swojskiego jadła”, oraz w rytmie muzyki bawić się do późnych godzin wieczornych. Tegoroczni…
Ostatnio zmieniany 10 października 2013
02 września 2013

Dożynki w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
 W niedzielę  01.09.2013 w Baszkowie gm. Zduny odbyły się Dożynki Powiatowe.Starostami tegorocznych dożynek byli: Maria Dymarska  z Baszkowa i Leszek Murawski z Bestwina w gm. Zduny w asyście Matyldy Koniecznej ze Starego Kobylina i Paluszkiewicza z Rzemiechowa w gm. Kobylin ,którzy na następny rok będą starostami dożynek powiatowych w Kobylinie. Podziękowanie za tegoroczne żniwa złożyły władze Starostwa, zaproszeni goście  na ręce starostów dożynek. Impreza miała charakter obrzędowy jak również  miłej zabawy dla rolników z powiatu . Były wystawy maszyn, zwierząt, firm pracujących na rzecz rolnictwa,  profilaktyka zdrowotna oraz wiele stoisk  atrakcji dla dzieci. Na zabawie tanecznej rolnicy bawili się do…
Ostatnio zmieniany 04 września 2013
02 września 2013

Festiwal - Pogranicze Kultur

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
W mieście Zduny w dniu 24 sierpnia br. odbyła się coroczna  impreza plenerowa  - Festiwal   „POGRANICZE KULTUR”. Pogranicze Kultur to impreza  o charakterze międzynarodowym,  której uczestniczą ludzi zajmujący się ceramiką. Impreza odbywa się w mieście Zduny ponieważ mieści się tu jedna z niewielu kaflarni w której prowadzi się ręczny wyrób kafli na kominki. Impreza została połączona z Kulinariami krotoszyńskimi – Gotowanie z Okrasą. W roku bieżącym sam Okrasa nie brał udziału w imprezie,  mimo wszystko członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały wspaniałe  smakołyki, tradycyjnie przygotowano potrawy wielkopolskie. Sporządziła: E.Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 02 września 2013
14 sierpnia 2013

Komunikat

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) ukazał się komunikat dotyczący zasad dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8 Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków kontynuacyjnych złożonych w 2013 roku. Zgodnie z komunikatem ewentualne zmiany do wniosków powinny być dokonane do 30 września br. Wszystkich rolników realizujących powyższe zaobowiązania rolnośrodowiskowe prosimy o kontakt z doradcą rolnośrodowiskowym lub pracownikami ARiMR.
01 lipca 2013

Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Po raz pierwszy na Ziemi krotoszyńskiej został zorganizowany   „ Ogólnopolski  Festiwal Wieprzowiny”,  impreza miała charakter plenerowy. Głównymi organizatorami Festiwalu  był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych,  Izba Gospodarcza oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Patronat  honorowy  imprezy sprawowało Ministerstwo Rolnictwa.  Główną inicjatorką organizacji Festiwalu na Ziemi  krotoszyńskiej  była   Prezes Grupy Producenckiej w Koźminie Wielkopolskim Pani  Maria Golińska. Festiwal miał na celu pokazanie przez organizatorów   Krajowego Związku  Grup Producentów Rolnych –Izby Gospodarczej, którzy  przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podejmują  liczne działania służące zarówno szerzeniu wiedzy rolniczej, jak i promocji produktów, będących owocem starań polskich rolników, odznaczających się najwyższą jakością   …
11 kwietnia 2013

Wielkopolski Rolnik Roku 2012

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
 Dnia 7 kwietnia 2013 roku, w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Gala wieńcząca XII edycję konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Do XII edycji „Wielkopolskiego Rolnika Roku” zgłoszono ogółem 49 gospodarstw rolnych. Z powiatu krotoszyńskiego zgłoszono 4 producentów rolnych. Kapituła konkursu wyłoniła 19 najlepszych rolników (z powiatu krotoszyńskiego 3 gospodarstwa rolne), jako nominowanych do nagrody, a z tego grona wybrała 10 laureatów. Podczas Gali 7 kwietnia laureaci otrzymali nagrody finansowe, statuetki „Siewcy” oraz tytuły „Wielkopolskiego Rolnika Roku”, natomiast nominowani zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Z…
Ostatnio zmieniany 11 kwietnia 2013
Przypominamy rolnikom z terenu powiatu krotoszyńskiego o zmianach dotyczących zakresu kontroli przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności wynikających ze zmiany przepisów prawa. W 2012 roku wyznaczone zostały nowe obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Rolnicy są zobowiązani do przestrzegania wymagań wynikających z programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzonych rozporządzeniami poszczególnych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Program działań obliguje wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, które dotyczą w szczególności: przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia, prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych w szczególności związanych…
Ostatnio zmieniany 05 marca 2013
29 października 2012

Szkolenia z zakresu Zasad Wzajemnej Zgodnośći - Cross compliance

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Na terenie powiatu krotoszyńskiego w miesiącu październiku br. zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 7 szkoleń z zakresu „Zasad wzajemnej zgodności cross-compliance”. Szkolenia odbyły się na terenie poszczególnych gmin: Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Kobylin Zduny, Sulmierzyce. Na dwudniowych szkoleniach prowadzone były wykłady  przez doradców posiadających uprawnienia. Na drugi dzień odbywały się warsztaty szkoleniowe w gospodarstwach rolnych. Warsztaty polegały na przeprowadzeniu pomiarów w budynkach inwentarskich.  W jednym spotkaniu mogło uczestniczyć 20 rolników. Po przeprowadzonych szkoleniach stwierdzić należy, że jest duże zainteresowanie ze strony rolników poruszanymi zagadnieniami. Elżbieta Kaczmarek Kierownik ZD WODR w Krotoszynie