Nowości z Krotoszyna
17 marca 2016

Wielkopolskie Forum Rolnicze w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
Dnia 8 marca 2016 r  w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca  w Koźminie Wielkopolskim odbyło się coroczne Forum Rolnicze. Zaproszonych gości oraz uczestników Forum powitał Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka. W imieniu władz gminy i powiatu  gości i uczestników spotkania  powitał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski oraz Starosta krotoszyński Pan Stanisław Szczotka. Dyrektor szkoły Pani Ilona Bałoniak  skierowała słowa powitania do wszystkich w imieniu gospodarzy obiektu, zaprezentowała szkołę, jej ofertę edukacyjną  oraz wyniki dydaktyczne  uczniów. Wykłady rozpoczął prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowiak. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualną  sytuację w…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2016
Jak poinformowało Ministerstwo Energii, Prezydent Andrzej Duda 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę-Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa weszła w życie 31 grudnia 2015 r. Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na: Przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych, Przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych Dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. możliwa będzie sprzedaż…
31 grudnia 2015

Wsparcie dla producentów mleka i producentów świń

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Ukazał się nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Wsparcie będzie udzielone producentowi świń, jeżeli: W dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń W okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 roku sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie związków pochodzenia rolniczego, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, związanych z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonych dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych Finansowaniu będą podlegać także inwestycje polegające na doposażaniu gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Należy jednak podkreślić, że rolnik decydujący się na zakup…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Lokalna Grupa Dyskusyjna utworzona w powiecie krotoszyńskim  skupia w swym składzie głównie rolników z terenu gminy Kobylin. Tematem wiodącym LGD  jest Integrowana Ochrona Roślin. W roku 2015 odbyły się 4 spotkania. Pierwsze miało miejsce 25.02.2015 roku i prezentowane tematy dotyczyły integrowanej  ochrony roślin - rozpoznawanie patogenów i ich racjonalne zwalczanie na plantacjach roślin uprawnych oraz został omówiony  obowiązkowy wymóg nowego systemu płatności bezpośrednich jakim jest zazielenienie. Drugie spotkanie odbyło się 19.06.2015 w Gospodarstwie Demonstracyjnym  Pana Bronisława Koncewicza w Długołęce i zostało połączone  z pokazem Praktyczne zastosowanie wybranych metod monitorowania szkodników stosowanych w integrowanej ochronie roślin. W trakcie pokazu zaprezentowano narzędzia…
04 grudnia 2015

Ocena ryzyka znoszenia podczas opryskiwania roślin

Opracowanie: Jolanta Ptak
Powszechnym błędem w czasie stosowania środków ochrony roślin jest znoszenie cieczy użytkowej. Oprysk może doprowadzić do zniszczenia przyległych upraw, może zaszkodzić środowisku naturalnemu, a także zanieczyścić wodę. Planując zabieg należy ocenić ryzyko znoszenia z uwzględnieniem sytuacji pogodowej i polowej oraz odpowiednio do sytuacji dobrać technikę opryskiwania czyli rozpylacze i parametry pracy opryskiwacza. W tym celu opracowano interaktywne narzędzie wspomagania decyzji dotyczące doboru techniki opryskiwania w aktualnej i lokalnej sytuacji. Dostępne jest w polskiej wersji na stronie internetowej www.topps-drift.org dla upraw polowych, sadowniczych i winnic. Aplikacja składa się z trzech sekcji: miejsce zabiegu, warunki meteorologiczne i polowe, ograniczenie znoszenia. Na każdym…
  W dniu 22 października 2015 roku w Centrum Edukacyjno-Wystawowym  w Marszewie koło Pleszewa Rolnicy i doradcy z powiatu krotoszyńskiego uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w ramach programu wieloletniego w temacie ‘’Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Genetyki Roślin Pan w Poznaniu Wykładowcy po prelekcjach odpowiadali na szereg pytań ze strony rolników.   Opracował: Maciej Kłaniecki
Ostatnio zmieniany 29 października 2015
Dnia 21 października 2015 roku miało miejsce podsumowanie demonstracji technologicznej nt: „Wprowadzenie do uprawy nowej odmiany wybranego gatunku warzyw”. Demonstracja której celem było wdrożenie do produkcji nowej odmiany warzyw miała miejsce w gospodarstwie ogrodniczym p. Mirosława Gryszki w miejscowości Rozdrażewek, gmina Rozdrażew. Polegała ona na posadzeniu dwóch odmian ogórka krótkiego partenokarpicznego w tunelu foliowym w podłożu mineralnym złożonym z czystego piasku, rośliny zaopatrywane w wodę i nawozy w  formie fertygacji były przy pomocy taśmy T-tape z kroplownikami co 15 cm. Rośliny rosły w podwójnych rzędach na zagonie, zagony były 4 na tunel o szerokości 7 m  i długości 30 m,…
Ostatnio zmieniany 23 października 2015
19 października 2015

Klęska suszy w gminie Zduny

Opracowanie: Magdalena Krawczyk
Tegoroczne lato nie było łaskawe dla gospodarstw rolnych. Wysokie temperatury, długotrwały brak opadów przyczyniły się do wystąpienia na znacznym obszarze kraju klęski suszy. Na terenie gminy Zduny (powiat krotoszyński) największe stary wystąpiły w uprawie kukurydzy, traw na gruntach ornych oraz na łąkach trwałych. Powołana przez Wojewodę Komisja Klęskowa oszacowała straty w 192 gospodarstwach rolnych sporządzając protokoły suszowe. Rolnicy, u których dochód z prowadzonej działalności rolniczej został obniżony o minimum 30 %  mogli ubiegać się o pomoc de minimis z tytułu poniesionych strat z powodu suszy, składając wniosek wraz z protokołem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W gminie Zduny zostało…