Nowości z Krotoszyna
Lokalna Grupa Dyskusyjna utworzona w powiecie krotoszyńskim  skupia w swym składzie głównie rolników z terenu gminy Kobylin. Tematem wiodącym LGD  jest Integrowana Ochrona Roślin. W roku 2015 odbyły się 4 spotkania. Pierwsze miało miejsce 25.02.2015 roku i prezentowane tematy dotyczyły integrowanej  ochrony roślin - rozpoznawanie patogenów i ich racjonalne zwalczanie na plantacjach roślin uprawnych oraz został omówiony  obowiązkowy wymóg nowego systemu płatności bezpośrednich jakim jest zazielenienie. Drugie spotkanie odbyło się 19.06.2015 w Gospodarstwie Demonstracyjnym  Pana Bronisława Koncewicza w Długołęce i zostało połączone  z pokazem Praktyczne zastosowanie wybranych metod monitorowania szkodników stosowanych w integrowanej ochronie roślin. W trakcie pokazu zaprezentowano narzędzia…
04 grudnia 2015

Ocena ryzyka znoszenia podczas opryskiwania roślin

Opracowanie: Jolanta Ptak
Powszechnym błędem w czasie stosowania środków ochrony roślin jest znoszenie cieczy użytkowej. Oprysk może doprowadzić do zniszczenia przyległych upraw, może zaszkodzić środowisku naturalnemu, a także zanieczyścić wodę. Planując zabieg należy ocenić ryzyko znoszenia z uwzględnieniem sytuacji pogodowej i polowej oraz odpowiednio do sytuacji dobrać technikę opryskiwania czyli rozpylacze i parametry pracy opryskiwacza. W tym celu opracowano interaktywne narzędzie wspomagania decyzji dotyczące doboru techniki opryskiwania w aktualnej i lokalnej sytuacji. Dostępne jest w polskiej wersji na stronie internetowej www.topps-drift.org dla upraw polowych, sadowniczych i winnic. Aplikacja składa się z trzech sekcji: miejsce zabiegu, warunki meteorologiczne i polowe, ograniczenie znoszenia. Na każdym…
  W dniu 22 października 2015 roku w Centrum Edukacyjno-Wystawowym  w Marszewie koło Pleszewa Rolnicy i doradcy z powiatu krotoszyńskiego uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w ramach programu wieloletniego w temacie ‘’Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Genetyki Roślin Pan w Poznaniu Wykładowcy po prelekcjach odpowiadali na szereg pytań ze strony rolników.   Opracował: Maciej Kłaniecki
Ostatnio zmieniany 29 października 2015
Dnia 21 października 2015 roku miało miejsce podsumowanie demonstracji technologicznej nt: „Wprowadzenie do uprawy nowej odmiany wybranego gatunku warzyw”. Demonstracja której celem było wdrożenie do produkcji nowej odmiany warzyw miała miejsce w gospodarstwie ogrodniczym p. Mirosława Gryszki w miejscowości Rozdrażewek, gmina Rozdrażew. Polegała ona na posadzeniu dwóch odmian ogórka krótkiego partenokarpicznego w tunelu foliowym w podłożu mineralnym złożonym z czystego piasku, rośliny zaopatrywane w wodę i nawozy w  formie fertygacji były przy pomocy taśmy T-tape z kroplownikami co 15 cm. Rośliny rosły w podwójnych rzędach na zagonie, zagony były 4 na tunel o szerokości 7 m  i długości 30 m,…
Ostatnio zmieniany 23 października 2015
19 października 2015

Klęska suszy w gminie Zduny

Opracowanie: Magdalena Krawczyk
Tegoroczne lato nie było łaskawe dla gospodarstw rolnych. Wysokie temperatury, długotrwały brak opadów przyczyniły się do wystąpienia na znacznym obszarze kraju klęski suszy. Na terenie gminy Zduny (powiat krotoszyński) największe stary wystąpiły w uprawie kukurydzy, traw na gruntach ornych oraz na łąkach trwałych. Powołana przez Wojewodę Komisja Klęskowa oszacowała straty w 192 gospodarstwach rolnych sporządzając protokoły suszowe. Rolnicy, u których dochód z prowadzonej działalności rolniczej został obniżony o minimum 30 %  mogli ubiegać się o pomoc de minimis z tytułu poniesionych strat z powodu suszy, składając wniosek wraz z protokołem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W gminie Zduny zostało…
08 października 2015

Konkurs - "Co wiemy o odnawialnych źródłach energii"

Opracowanie: Małgorzata Król
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ogłasza konkurs wiedzy „Co wiemy o odnawialnych źródłach energii”.  Celem konkursu jest promocja oraz rozpowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap odbędzie się za pomocą platformy internetowej w dniach 5-21 października 2015 roku, natomiast II etap zostanie przeprowadzony w sposób stacjonarny w formie pisemnej w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. Konkurs skierowany jest dla pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, jak również dla uczniów i studentów, którzy posiadają adres mailowy oraz mają dostęp do internetu. Aby przystąpić do I etapu konkursu należy pobrać formularz rejestracyjny ze strony internetowej Ośrodka…
17 lipca 2015

IX Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach

Opracowanie: Anna Dzięcioł
Jak co roku na terenie powiatu krotoszyńskiego  została zorganizowana Wystawa Zwierząt Gospodarskich i Domowych. Była to już IX wystawa na terenie gminy Krotoszyn w miejscowości Benice. W tym roku na wstępie zaproszonych gości, rolników, uczestników wystawy powitała orkiestra dęta, która przybyła z Kalisza. W wystawie wzięło udział kilkadziesiąt wystawców oraz kilka zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich. Zostały zaprezentowane różne gatunki zwierząt domowych, gospodarskich oraz nowy park maszynowy, który cieszył się uznaniem wśród młodych rolników. Uczestnicy wystawy mogli skorzystać  z porad udzielanych przez pracowników ODR, ARiMR oraz KRUS. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych atrakcji min. przejażdżki konne z udziałem bryczek. Ogólnie tegoroczna…
  Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim na przełomie maja i czerwca zrealizował projekt pod nazwą „Dobre Praktyki Rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego”. Celem realizacji projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie dla rolników z powiatu krotoszyńskiego 16 szkoleń trzydniowych, w tym dwudniowych szkoleń stacjonarnych i jednego dnia poświęconego na wyjazd studyjny do gospodarstwa rolnego. Szkolenia skierowane były dla rolników, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane były na obszarach szczególnie narażonych zwracając uwagę na prawidłowe przestrzeganie zasad w zakresie ochrony środowiska.
02 kwietnia 2015

XIV Finał Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
  Wśród  nominowanych do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014 znalazła się Pani Alina Kaczała -Szymczak wraz z mężem Tomaszem  prowadzący gospodarstwo rolne w Konarzewie gm. Zduny, o powierzchni  ponad 100 ha. Gospodarstwo  specjalizuje  się w produkcji mleka, uzyskując wysokie wydajności.  Państwo Szymczakowie znaleźli się w grupie 20 rolników nominowanych,   pośród  55 rolników zgłoszonych do konkursu z terenu województwa wielkopolskiego. Kapituła konkursowa składająca się z przedstawicieli nauki, WIR i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa doceniła dorobek gospodarczy reprezentantów naszego powiatu, dzieki czemu Państwo Szymczakowie znaleźli się wśród 10 najlepszych rolników z Wielkopolski, którym wręczono statuetkę  „SIEWCY za 2014 rok.” Gospodarstwo laureatów…
Ostatnio zmieniany 17 lipca 2015