Nowości z Krotoszyna
12 października 2016

Zmiana dla producentów trzody chlewnej

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Producenci trzody chlewnej – uwaga zmiana!!!!   Od 18 października 2016 roku zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji trzody. Nowe zasady mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Do nowych zasad należą : Numer identyfikacyjny świń jest równocześnie numerem siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło i w której zwierzę przybyło powyżej 30 dni W terminie 30 od dnia urodzenia należy oznakować zwierzę poprzez nałożenie na lewą małżowinę kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Po opuszczeniu przez zwierzę siedziby w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia urodzenia rolnik ma obowiązek oznakować kolczykiem zwierzę przed dniem opuszczenia z…
23 września 2016

Rolnik z powiatu krotoszyńskiego w plebiscycie Superrolnik Wielkopolski 2016

Opracowanie: Maciej Kłaniecki • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
To już czwarta edycja plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego”, w którym wybierani są najlepsi gospodarze wielkopolski. W tej edycji bierze udział rolnik z powiatu krotoszyńskiego, Pan Maciej Pohl.Gospodarstwo Pana Macieja ma 160 ha i jest położone w Krotoszynie. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja bydło mlecznego– 110 krów. Ogólny stan bydła to 250 sztuk. Uprawy polowe to kukurydza, zboża i trwałe użytki zielone. Gospodarstwo rolne rodzinnie prowadzone jest od 15 lat. Męża w obowiązkach wspiera żona Malwina. Od 2004 r. gospodarstwo znajduje się w czołówce w powiecie krotoszyńskim, pod względem wydajności mlecznej. Od kilku lat pan Maciej jest członkiem Grupy Producenckiej Solidarni. Laureat…
Ostatnio zmieniany 03 października 2016
28 lipca 2016

Doradcy i rolnicy z powiatu krotoszyńskiego w Gołaszynie.

Opracowanie: Jolanta Ptak • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
W dniu 12 czerwca 2016 roku rolnicy i doradcy z powiatu krotoszyńskiego uczestniczyli w Krajowych  Dniach Roślin Bobowatych zorganizowanych  w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Gołaszynie. Impreza przygotowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Współorganizatorami były: Poznańska Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Smolice oraz Hodowla Roślin „ Danko”. W pierwszej części spotkania mieliśmy możliwość wysłuchania wykładów na których omówiono problem deficytu białka paszowego w Polsce i przedstawiono możliwość jego rozwiązania poprzez  rozwój produkcji rodzimych roślin strączkowych. Duże  zainteresowanie w gronie naszych rolników wywołał wykład o uprawie soi z wykorzystaniem pożytecznych…
Ostatnio zmieniany 29 lipca 2016
19 lipca 2016

Pokaz strażacki na X Wystawie Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 10 lipca 2016 r. podczas X Wystawy Zwierząt Gospodarskich i Domowych w Benicach, w gminie Krotoszyn Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował pokaz w ramach realizacji projektu ,, Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego’’. Całokształt pokazu został zorganizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie i Benic .Impreza ta mogła się odbyć dzięki finansowemu wsparciu przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest uświadamianie rolników o zagrożeniach występujących…
Ostatnio zmieniany 25 lipca 2016
23 czerwca 2016

Zaproszenie na Pokaz Pożarniczy

Opracowanie: Maciej Kłaniecki
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim zaprasza na pokaz: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”,  które odbędzie się w dniu 10.07.2016 podczas:  „X wystawy zwierząt gospodarskich i domowych w Benicach” Pokaz jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego przez, krajową sieć obszarów wiejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W ramach spotkania, odbędzie się konkurs wiedzy pożarniczej. Wśród uczestników będą rozlosowane nagrody. Serdecznie zapraszamy
Ostatnio zmieniany 23 czerwca 2016
17 marca 2016

Wielkopolskie Forum Rolnicze w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
Dnia 8 marca 2016 r  w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca  w Koźminie Wielkopolskim odbyło się coroczne Forum Rolnicze. Zaproszonych gości oraz uczestników Forum powitał Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Sławomir Szyszka. W imieniu władz gminy i powiatu  gości i uczestników spotkania  powitał Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Maciej Bratborski oraz Starosta krotoszyński Pan Stanisław Szczotka. Dyrektor szkoły Pani Ilona Bałoniak  skierowała słowa powitania do wszystkich w imieniu gospodarzy obiektu, zaprezentowała szkołę, jej ofertę edukacyjną  oraz wyniki dydaktyczne  uczniów. Wykłady rozpoczął prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowiak. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualną  sytuację w…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2016
Jak poinformowało Ministerstwo Energii, Prezydent Andrzej Duda 30 grudnia 2015 r. podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę-Prawo energetyczne. Odroczy ona na 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4 dotyczącego systemu aukcyjnego. Ustawa weszła w życie 31 grudnia 2015 r. Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na: Przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych, Przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych Dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. możliwa będzie sprzedaż…
31 grudnia 2015

Wsparcie dla producentów mleka i producentów świń

Opracowanie: Arkadiusz Trąbka
Ukazał się nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Zgodnie z projektem rozporządzenia wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Wsparcie będzie udzielone producentowi świń, jeżeli: W dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń W okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 roku sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie związków pochodzenia rolniczego, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, związanych z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonych dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych Finansowaniu będą podlegać także inwestycje polegające na doposażaniu gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Należy jednak podkreślić, że rolnik decydujący się na zakup…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015