Nowości z Krotoszyna
15 grudnia 2016

System Zbiórki Opakowań PSOR

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Realizuje zadania i projekty mające na celu informowanie i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat zasad ich stosowania . W 2004 roku  zainicjowało powstanie wspólnego i jednolitego dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin systemu odbioru opakowań po tych środkach, zwanego Systemem PSOR. System PSOR jest skierowany przede wszystkim do rolników – profesjonalnych użytkowników ś.o.r. Opiera się na kilku elementach: rolnik oddaje puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera je w worki, które są następnie odbierane przez Operatora Systemu, działającego na zlecenie PSOR. W ramach Systemu zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
21 listopada 2016

Obiekty turystyki wiejskiej w Wielkopolsce

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Agroturystyka to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być to agroturystyka we funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie turysta zamieszkuje pewien czas funkcjonując w tym gospodarstwie poznając jego działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej często biorąc udział w pracach polowych i obejściu. Innym aspektem turystyki może być obiekt bazy noclegowej zlokalizowany na terenie wiejskim i posiadający charakter wiejski. Trzecim rodzajem obiektów spełniającym kryteria turystyki wiejskiej jest obiekt o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp., który wykorzystuje tradycje i walory wsi. W miejscowości Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim znajduje się taki właśnie obiekt o charakterze edukacyjnym zwany „Masztalarnią” prowadzony przez Stowarzyszenie Kobiet…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
Zakończył się czteroletni okres realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, którym objęty był między innymi obszar powiatu krotoszyńskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia powyższego programu działań (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3157) na terenie województwa wielkopolskiego obowiązywał on do 28 września 2016 roku. Zasadniczo Program działań określał rodzaje, terminy i okresy obowiązywania środków zaradczych, które miały być podejmowane przez prowadzących działalność rolniczą  na Obszarach Szczególnie Narażonych. Ważnym elementem w realizacji założeń Programu było stałe edukowanie prowadzących działalność rolniczą w zakresie dobrych praktyk rolniczych…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Dni pola w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Maciej Kłaniecki • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 30 sierpnia w ramach tegorocznych Dni Pola, których tematem przewodnim była „Agrotechnika Kukurydzy” odwiedziliśmy Zakład Hodowli Roślin w Smolicach. W trakcie spotkania rolnicy z powiatu krotoszyńskiego oraz pracownicy zespołu doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu głównego hodowcy kukurydzy w HR Smolice prof. dr. hab. Józefa Adamczyka, Wszystkich zgromadzonych na początku spotkania przywitał prezes zarządu Spółki HR Smolice Grupa IHAR Władysław Poślednik, który przybliżył wszystkim zgromadzonym historię firmy jak również przedstawił obecną sytuację w polskiej hodowli. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR gospodaruje na powierzchni ok.4800 ha, zatrudniając 265 pracowników. Firma składa się z oddziału głównego w Smolicach…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
03 listopada 2016

Działalność kobiet z koła gospodyń wiejskich w Zdunach powiat krotoszyński

Opracowanie: Magdalena Krawczyk • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Zduny, to nie wielka miejscowość licząca ok. 4,5 tys. mieszkańców, znajdująca się 7 km na południowy – zachód od Krotoszyna. Na terenie gminy działa wiele aktywnie działających organizacji. Szczególnie długą działalność posiada Koło Gospodyń Wiejskich, którego szeregi do dnia dzisiejszego wzbogacają pracownice WODR. Organizacja ta działa nie przerwalnie przez przeszło 50 lat, kiedy to dzięki staraniom Mari Szumacher, przewodniczącej Powiatowego KGW w Krotoszynie, została powołana w 1965 roku. Jako pierwszą przewodniczącą została Pani Helena Markowska, u której w domu odbywały pierwsze spotkania. W latach 1994 – 2014, jak również w czasie choroby p. Markowskiej funkcję przewodniczącej pełniła pani Elżbieta Kaczmarek. Na…
03 listopada 2016

Jesienne maszyny - impreza plenerowa

Opracowanie: Piotr Szkudlarek • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
    W dniu 18.10.2016 w miejscowości Gałązki w gminie Koźmin Wielkopolski odbyła się impreza plenerowa. Pracownicy zaproszonych firm i  banków przedstawili szeroką ofertę leasingową skierowaną do rolników oraz sprzęt i maszyny jakie aktualnie mają w swojej ofercie handlowej. Największym powodzenie cieszyły się oczywiście pokazy pracy ciągników i maszyn w polu. Rolnicy mogli osobiście wykonywać prace polowe takie jak orka pługami obrotowymi, załadunek i rozsiew wapna oraz wiele innych prac. Na zaproszenie organizatorów w  spotkaniu uczestniczyli doradcy rolni. Przedstawili aktualne informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, ich zastosowania w rolnictwie oraz wiadomości na temat zasobność glebowej materii organicznej. Następnie zaprosili rolników do…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
17 października 2016

X festiwal kulinarny w Krotoszynie

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
W niedzielę 11.09.2016 roku na krotoszyńskim rynku odbył się Festiwal Kulinarny „Powiat od kuchni”. Była to już dziesiąta odsłona kulinarnej imprezy w powiecie krotoszyńskim. Gotowały panie z 22 Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie oraz gość specjalny – sam mistrz Karol Okrasa, który tym razem przygotował dwa dania: kurę na czarno z pikantnym piernikiem i owsem oraz łososia w burakach z wędzonymi ziemniakami i opalonym serem.. W trakcie trwania festiwalu rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszy ser smażony. Komisja konkursowa zdecydowała przyznać pierwsze miejsce paniom z KGW Rozdrażewek, drugie – KGW Biadki, trzecie – KGW Sulmierzyce.…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2016
14 października 2016

ASF- szkolenie dla producentów świń w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Maciej Kłaniecki • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Wszystkich producentów trzody chlewnej z powiatu krotoszyńskiego zapraszamy na szkolenie dotyczące tematyki ,,Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji. Szkolenie odbędzie się 25.10.2016 o godz. 1100 w sali wiejskiej w Kuklinowie, w gminie Krotoszyn.
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
12 października 2016

Naturalni wrogowie szkodników

Opracowanie: Jolanta Ptak • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Środowisko rolnicze jest miejscem bytowania wielu owadów spełniających w nim określone funkcje. Owady szkodliwe żerują na roślinach uprawnych  doprowadzając do strat w plonach, obniżenia ich jakości lub wręcz uniemożliwiają uprawę konkretnej rośliny. Obok szkodników na plantacjach występują ich naturalni wrogowie. Wrogowie naturalni w znacznym stopniu ograniczają liczebność szkodników. Nie niszczą ich w 100% ale powodują, że walka z nimi jest łatwiejsza lub też nie jest konieczna. Na świecie występuje ok. 100 tyś. gatunków szkodników żerujących na roślinach uprawnych. Znaczenie gospodarcze ma zaledwie 5 tyś. gatunków, gdyż liczebność pozostałych 95 tyś. jest skutecznie ograniczana przez ich wrogów naturalnych. Na naszych polach…