Nowości z Krotoszyna
30 grudnia 2016

Środki ochrony roślin w rolnictwie-recykling opakowań

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Chroniąc rośliny środkami chemicznymi trzeba zwrócić szczególną uwagę na zużyte opakowania. Zgodnie z prawem rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktu sprzedaży, a sklepy do przyjęcia tych opakowań. Zebrane w ramach Systemu PSOR ( Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) z siedzibą w Warszawie numer telefonu (22)6309895 opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego. W ten sposób dzięki nowoczesnej technologii zmniejsza się zużycie węgla ropy i gazu. Niestety pojawiły się sygnały o zagrożeniach, że opakowania odbierane są przez podmioty nieposiadające uprawnień tzw. „dziki recykling”. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowania te mogą być wykorzystywane…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
22 grudnia 2016

Magia Świąt

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Integracja to słowo klucz często używane ostatnio w mediach, prasie i życiu codziennym. Ostatnio też często używane do określenia sposobu działania różnych stowarzyszeń czy instytucji. Dnia 04 grudnia br. roku  na Sali Wiejskiej w Rozdrażewie miało miejsce spotkanie przedświąteczne kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Rozdrażew pt. „Magia Świąt” zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie. Przy okazji spotkania pań z KGW zorganizowano konkurs na najlepsze ciasto orzechowe, gdzie miałem przyjemność zostać członkiem komisji konkursowej, a także konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W czasie spotkania odbyła się premiera przedstawienia przygotowanego przez uczestników warsztatów teatralnych „ Jeszcze chwila do Bożego Narodzenia”.…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Pierniki – smak polskiej tradycji

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Pierniki to wypieki charakteryzujące się dużą trwałością. W dawnych czasach były towarem eksportowym. Tradycyjny piernik swoją trwałość zawdzięcza przyprawom korzennym i konsystencji twardości i suchości. W chłodnym i suchym miejscu można go przechowywać nawet kilka miesięcy. Podobnie jak miody pitne czy wina, piernikowe ciasto zyskuje na smaku dzięki tzw. leżakowaniu. Pierniki wykazują zarówno walory smakowe, jak i zdrowotne. Dawniej wykorzystywane były nawet w medycynie jako środek leczniczy pobudzający trawienie. A to za sprawą zawartych przypraw korzennych. Dodatkowo glukoza i fruktoza dostarczają energii dla mózgu i mięśni, wzmacniają, detoksykują i odmładzają. Pierniki to także nieodłączny element świątecznej atmosfery, jest to bowiem…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna w powiecie krotoszyńskim – podsumowanie.

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Priorytetem Lokalnej Grupy Dyskusyjnej utworzonej w powiecie krotoszyńskim jest Integrowana Ochrona Roślin. Na terenie gminy Kobylin w 2016 roku odbyły się 4 spotkania, po jednym w kwartale. Pierwsze spotkanie odbyło się 18.03.2016 r. w Kobylinie, na którym omówiono aktualności związane z ochroną roślin. Ponadto przedstawiony został temat: Ograniczanie zanieczyszczenia wód na obszarach wiejskich w kontekście Dyrektywy Azotanowej i wymogów na OSN. Drugie miało miejsce w Długołęce w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Bronisława Koncewicza w dniu 17.06.2016 roku i połączone było z pokazem polowym: Prezentacja plantacji roślin prowadzonych wg zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Rolnicy zostali zapoznani z dostępnymi metodami ochrony roślin,   szczególnie…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
15 grudnia 2016

System Zbiórki Opakowań PSOR

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Realizuje zadania i projekty mające na celu informowanie i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat zasad ich stosowania . W 2004 roku  zainicjowało powstanie wspólnego i jednolitego dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin systemu odbioru opakowań po tych środkach, zwanego Systemem PSOR. System PSOR jest skierowany przede wszystkim do rolników – profesjonalnych użytkowników ś.o.r. Opiera się na kilku elementach: rolnik oddaje puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera je w worki, które są następnie odbierane przez Operatora Systemu, działającego na zlecenie PSOR. W ramach Systemu zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
21 listopada 2016

Obiekty turystyki wiejskiej w Wielkopolsce

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Agroturystyka to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być to agroturystyka we funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie turysta zamieszkuje pewien czas funkcjonując w tym gospodarstwie poznając jego działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej często biorąc udział w pracach polowych i obejściu. Innym aspektem turystyki może być obiekt bazy noclegowej zlokalizowany na terenie wiejskim i posiadający charakter wiejski. Trzecim rodzajem obiektów spełniającym kryteria turystyki wiejskiej jest obiekt o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp., który wykorzystuje tradycje i walory wsi. W miejscowości Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim znajduje się taki właśnie obiekt o charakterze edukacyjnym zwany „Masztalarnią” prowadzony przez Stowarzyszenie Kobiet…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2016
Zakończył się czteroletni okres realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, którym objęty był między innymi obszar powiatu krotoszyńskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia powyższego programu działań (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3157) na terenie województwa wielkopolskiego obowiązywał on do 28 września 2016 roku. Zasadniczo Program działań określał rodzaje, terminy i okresy obowiązywania środków zaradczych, które miały być podejmowane przez prowadzących działalność rolniczą  na Obszarach Szczególnie Narażonych. Ważnym elementem w realizacji założeń Programu było stałe edukowanie prowadzących działalność rolniczą w zakresie dobrych praktyk rolniczych…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
08 grudnia 2016

Dni pola w powiecie krotoszyńskim

Opracowanie: Maciej Kłaniecki • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 30 sierpnia w ramach tegorocznych Dni Pola, których tematem przewodnim była „Agrotechnika Kukurydzy” odwiedziliśmy Zakład Hodowli Roślin w Smolicach. W trakcie spotkania rolnicy z powiatu krotoszyńskiego oraz pracownicy zespołu doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu głównego hodowcy kukurydzy w HR Smolice prof. dr. hab. Józefa Adamczyka, Wszystkich zgromadzonych na początku spotkania przywitał prezes zarządu Spółki HR Smolice Grupa IHAR Władysław Poślednik, który przybliżył wszystkim zgromadzonym historię firmy jak również przedstawił obecną sytuację w polskiej hodowli. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR gospodaruje na powierzchni ok.4800 ha, zatrudniając 265 pracowników. Firma składa się z oddziału głównego w Smolicach…
Ostatnio zmieniany 13 grudnia 2016
03 listopada 2016

Działalność kobiet z koła gospodyń wiejskich w Zdunach powiat krotoszyński

Opracowanie: Magdalena Krawczyk • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Zduny, to nie wielka miejscowość licząca ok. 4,5 tys. mieszkańców, znajdująca się 7 km na południowy – zachód od Krotoszyna. Na terenie gminy działa wiele aktywnie działających organizacji. Szczególnie długą działalność posiada Koło Gospodyń Wiejskich, którego szeregi do dnia dzisiejszego wzbogacają pracownice WODR. Organizacja ta działa nie przerwalnie przez przeszło 50 lat, kiedy to dzięki staraniom Mari Szumacher, przewodniczącej Powiatowego KGW w Krotoszynie, została powołana w 1965 roku. Jako pierwszą przewodniczącą została Pani Helena Markowska, u której w domu odbywały pierwsze spotkania. W latach 1994 – 2014, jak również w czasie choroby p. Markowskiej funkcję przewodniczącej pełniła pani Elżbieta Kaczmarek. Na…