Nowości z Krotoszyna
20 marca 2017

Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i świń.

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do 7 kwietnia 2017 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych oraz pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego. Pomoc dla producentów trzody chlewnej: Warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie w dniu złożenia wniosku nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2000 szt. świń, według danych zawartych w rejestrze zwierząt prowadzonym przez ARiMR. W okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy, do dnia 30 czerwca 2017 roku, dokonał zakupu loszek hodowlanych lub knura hodowlanego. Warunkiem…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
14 marca 2017

Zwalczanie owadów szkodliwych w srodowisku rolniczym

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Z początkiem roku 2014 wszedł w życie obowiązek prowadzenia ochrony roślin uprawnych zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o środkach ochrony roślin integrowana ochrona roślin to sposób ochrony przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich możliwych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Zasady integrowanej ochrony roślin mają swoje zastosowanie w walce z owadami szkodliwymi występującymi w środowisku rolniczym. Zwalczanie szkodników należy prowadzić z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod agrotechnicznych, hodowlanych, biologicznych, przedkładając je nad metodę chemiczną. Metoda agrotechniczna Prawidłowa i pełna agrotechnika…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2017
21 lutego 2017

Spotkanie z rolnikami - Wspólnie Dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 10 lutego odbyło się spotkanie w Koźminie Wlkp. z rolnikami z naszego powiatu organizowanym pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego pt. ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi’’. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli instytucji państwowych:  dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego,  Agencji Nieruchomości Rolnych,  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii z inspektoratu w Krotoszynie. Było to jedno z 31 zaplanowanych spotkań w województwie Wielkopolskim. Głównym tematem były programy pomocowe przedstawione przez pracownika ARiMR min. omówione zostały dwa wnioski z programu PROW 2014-2020, które w  najbliższym czasie będą uruchomione, są to działania: „Restrukturyzacja…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Koźminie Wlkp.

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Mierzenie dochodów rolniczych nie jest sprawą łatwą. Trzeba bowiem uwzględniać fakt, że gospodarstwo rolne ma jednocześnie cechy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Dodatkowo powstaje problem wyceny pracy własnej, kwestii wielo zawodowości, czy po prostu uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz silne zróżnicowanie ekonomiczne samych gospodarstw. Dochody  rolnicze możemy badać w oparciu o różne bazy danych, np. FADN, badanie budżetów  gospodarstw domowych itp. Obliczanie dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego, nastawionego głównie na utrzymanie rodziny w nim zamieszkującej, różni się od obliczania dochodu „przedsiębiorstwa  rolnego”, czyli dużego, wysokoprodukcyjnego gospodarstwa nastawionego na dostarczanie zysku właścicielom. Zasadnicze różnice polegają na tym, że w gospodarstwie rodzinnym…
30 grudnia 2016

Środki ochrony roślin w rolnictwie-recykling opakowań

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Chroniąc rośliny środkami chemicznymi trzeba zwrócić szczególną uwagę na zużyte opakowania. Zgodnie z prawem rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktu sprzedaży, a sklepy do przyjęcia tych opakowań. Zebrane w ramach Systemu PSOR ( Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) z siedzibą w Warszawie numer telefonu (22)6309895 opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego. W ten sposób dzięki nowoczesnej technologii zmniejsza się zużycie węgla ropy i gazu. Niestety pojawiły się sygnały o zagrożeniach, że opakowania odbierane są przez podmioty nieposiadające uprawnień tzw. „dziki recykling”. Istnieje zatem poważne ryzyko, że opakowania te mogą być wykorzystywane…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2016
22 grudnia 2016

Magia Świąt

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Integracja to słowo klucz często używane ostatnio w mediach, prasie i życiu codziennym. Ostatnio też często używane do określenia sposobu działania różnych stowarzyszeń czy instytucji. Dnia 04 grudnia br. roku  na Sali Wiejskiej w Rozdrażewie miało miejsce spotkanie przedświąteczne kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Rozdrażew pt. „Magia Świąt” zorganizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie. Przy okazji spotkania pań z KGW zorganizowano konkurs na najlepsze ciasto orzechowe, gdzie miałem przyjemność zostać członkiem komisji konkursowej, a także konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W czasie spotkania odbyła się premiera przedstawienia przygotowanego przez uczestników warsztatów teatralnych „ Jeszcze chwila do Bożego Narodzenia”.…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Pierniki – smak polskiej tradycji

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Pierniki to wypieki charakteryzujące się dużą trwałością. W dawnych czasach były towarem eksportowym. Tradycyjny piernik swoją trwałość zawdzięcza przyprawom korzennym i konsystencji twardości i suchości. W chłodnym i suchym miejscu można go przechowywać nawet kilka miesięcy. Podobnie jak miody pitne czy wina, piernikowe ciasto zyskuje na smaku dzięki tzw. leżakowaniu. Pierniki wykazują zarówno walory smakowe, jak i zdrowotne. Dawniej wykorzystywane były nawet w medycynie jako środek leczniczy pobudzający trawienie. A to za sprawą zawartych przypraw korzennych. Dodatkowo glukoza i fruktoza dostarczają energii dla mózgu i mięśni, wzmacniają, detoksykują i odmładzają. Pierniki to także nieodłączny element świątecznej atmosfery, jest to bowiem…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016
15 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna w powiecie krotoszyńskim – podsumowanie.

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Priorytetem Lokalnej Grupy Dyskusyjnej utworzonej w powiecie krotoszyńskim jest Integrowana Ochrona Roślin. Na terenie gminy Kobylin w 2016 roku odbyły się 4 spotkania, po jednym w kwartale. Pierwsze spotkanie odbyło się 18.03.2016 r. w Kobylinie, na którym omówiono aktualności związane z ochroną roślin. Ponadto przedstawiony został temat: Ograniczanie zanieczyszczenia wód na obszarach wiejskich w kontekście Dyrektywy Azotanowej i wymogów na OSN. Drugie miało miejsce w Długołęce w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Bronisława Koncewicza w dniu 17.06.2016 roku i połączone było z pokazem polowym: Prezentacja plantacji roślin prowadzonych wg zasad Integrowanej Ochrony Roślin. Rolnicy zostali zapoznani z dostępnymi metodami ochrony roślin,   szczególnie…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2016