Nowości z Krotoszyna
26 maja 2017

Szara pleśń w uprawach pomidorów

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Szara pleśń to jedna z najczęściej występujących chorób grzybowych roślin. Tego roku w miesiącu kwietniu, który zapisał się znacznie poniżej normy wieloletniej jako chłodny i pochmurny poczyniła duże szkody na pomidorach i ogórkach zwłaszcza w słabo wietrzonych tunelach foliowych i szklarniach. Szarą pleśń wywołuje grzyb Botrytis cinerea należący do klasy workowców. Poraża on liście, łodygi, kwiaty i owoce. Ze względu na możliwość uodparniania się tego patogenu na działanie fungicydów (i coraz mniejszy wybór tych dopuszczonych do użycia), warto się skoncentrować na działaniach profilaktycznych. Do infekcji najszybciej dochodzi, gdy w pomieszczeniach uprawnych panuje bardzo wysoka względna wilgotność powietrza (97-98%), temperatura 14-15°C.…
Ostatnio zmieniany 26 maja 2017
26 maja 2017

Dni otwarte obór w Baszkowie

Opracowanie: Magdalena Krawczyk • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 23 kwietnia 2017 roku na terenie gospodarstw rolnych:  państwa Hoffmannów oraz państwa Snelów w miejscowości Baszków (gm. Zduny) odbyły się pokazy nowo wybudowanych obór, zorganizowanym przez firmę LELY. Zaproszeni rolnicy mogli zwiedzić obory, porozmawiać z właścicielami oraz wysłuchać prelekcji na temat zastosowanych nowoczesnych technik udoju oraz hodowli bydła. Państwo Łucja i Andrzej Hoffmannowie prowadzą gospodarstwo rolne wraz z synem Wojciechem od 1988 roku. Początkowo posiadali oborę uwięziową na 10 krów, którą w  2000 r. zmodernizowali na wolnostanowiskową wraz z halą udojową. Powiększająca się liczba zwierząt, trzykrotny udój w hali trwający ok. 5 godz., duże zapotrzebowanie na słomę,  stanowiły duże…
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2017
26 maja 2017

Środki ochrony roślin – tylko legalne

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Trwa sezon zakupów środków ochrony roślin  przez producentów rolnych. Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin (PSOR) ostrzega przed nabywaniem nielegalnych środków i przypomina gdzie kupować bezpiecznie zarejestrowane preparaty. Środki ochrony roślin można kupić na terenie Polski w zarejestrowanym sklepie lub hurtowni, które posiadają zezwolenie na sprzedaż środków ochrony roślin, wydane przez Wojewódzkich  Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rejestry prowadzone są przez WIORIN  osobno dla każdego województwa, dostępne na stronie internetowej (http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/ - zakładka Rejestry). Środków ochrony roślin nie można kupować poza legalnym kanałem dystrybucji: na forach internetowych czy aukcjach, oferujących środki w bardzo atrakcyjnej cenie bez faktury VAT; z zagranicy, na bazarach,…
Ostatnio zmieniany 26 maja 2017
24 marca 2017

Wymagania dla stosujących środki ochrony roślin.

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Wiosna to czas powrotu do prac polowych. Rolnicy rozpoczynają czynności związane z wykonywaniem zabiegów chemicznych, dlatego warto przypomnieć o wymaganiach dla stosujących środki ochrony roślin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Rolnik jako użytkownik profesjonalny ma obowiązek stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem  integrowanej ochrony roślin, czyli  przed zastosowaniem chemicznej ochrony…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2017
20 marca 2017

Nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i świń.

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do 7 kwietnia 2017 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych oraz pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego. Pomoc dla producentów trzody chlewnej: Warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie w dniu złożenia wniosku nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2000 szt. świń, według danych zawartych w rejestrze zwierząt prowadzonym przez ARiMR. W okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy, do dnia 30 czerwca 2017 roku, dokonał zakupu loszek hodowlanych lub knura hodowlanego. Warunkiem…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2017
14 marca 2017

Zwalczanie owadów szkodliwych w srodowisku rolniczym

Opracowanie: Jolanta Snela • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Z początkiem roku 2014 wszedł w życie obowiązek prowadzenia ochrony roślin uprawnych zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o środkach ochrony roślin integrowana ochrona roślin to sposób ochrony przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich możliwych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Zasady integrowanej ochrony roślin mają swoje zastosowanie w walce z owadami szkodliwymi występującymi w środowisku rolniczym. Zwalczanie szkodników należy prowadzić z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod agrotechnicznych, hodowlanych, biologicznych, przedkładając je nad metodę chemiczną. Metoda agrotechniczna Prawidłowa i pełna agrotechnika…
Ostatnio zmieniany 24 marca 2017
21 lutego 2017

Spotkanie z rolnikami - Wspólnie Dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Dnia 10 lutego odbyło się spotkanie w Koźminie Wlkp. z rolnikami z naszego powiatu organizowanym pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego pt. ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi’’. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli instytucji państwowych:  dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego,  Agencji Nieruchomości Rolnych,  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii z inspektoratu w Krotoszynie. Było to jedno z 31 zaplanowanych spotkań w województwie Wielkopolskim. Głównym tematem były programy pomocowe przedstawione przez pracownika ARiMR min. omówione zostały dwa wnioski z programu PROW 2014-2020, które w  najbliższym czasie będą uruchomione, są to działania: „Restrukturyzacja…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2017
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Koźminie Wlkp.

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Mierzenie dochodów rolniczych nie jest sprawą łatwą. Trzeba bowiem uwzględniać fakt, że gospodarstwo rolne ma jednocześnie cechy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Dodatkowo powstaje problem wyceny pracy własnej, kwestii wielo zawodowości, czy po prostu uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz silne zróżnicowanie ekonomiczne samych gospodarstw. Dochody  rolnicze możemy badać w oparciu o różne bazy danych, np. FADN, badanie budżetów  gospodarstw domowych itp. Obliczanie dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego, nastawionego głównie na utrzymanie rodziny w nim zamieszkującej, różni się od obliczania dochodu „przedsiębiorstwa  rolnego”, czyli dużego, wysokoprodukcyjnego gospodarstwa nastawionego na dostarczanie zysku właścicielom. Zasadnicze różnice polegają na tym, że w gospodarstwie rodzinnym…