Nowości z Krotoszyna
06 grudnia 2017

Szkolenie informacyjne dla rolników.

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
W dniu 6 listopada 2017 r. pracownicy PZDR w Krotoszynie wraz z rolnikami uczestniczyli w szkoleniu informacyjnym zorganizowanym przez Krotoszyńskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Każdy przedstawiciel z czterech w/w instytucji przedstawił swoją prezentację z aktualnymi wiadomościami dla rolników. Omówiono ogólne bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwie rolnym, z zachowanie i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Ze strony pracowników ARiMR został przedstawiony aktualny harmonogram środków finansowych  jakie będą przygotowane dla rolników w PROW 2014-2020 na rok 2018. Dodatkowo omówiono tematykę związaną z identyfikacją…
05 grudnia 2017

Ptasia grypa.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
Ptasia grypa to choroba cechująca się sezonowością. Ryzyko jej pojawienia się wzrasta w momencie rozpoczęcia przez ptaki wolno żyjące migracji. Wystąpienie choroby jest możliwe przez okres całego roku. Grypa ptaków jest monitorowana na bieżąco. Mimo skutecznego opanowania ognisk występowania choroby w latach 2016 i 2017 a także wiosennej tendencji spadkowej występowania grypy ptasiej wydano rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem grypy ptaków ( DZ.U. poz. 722). Zostały w nim utrzymane najważniejsze środki bioasekuracji. Są one niezbędne dla hodowców drobiu w celu zabezpieczenia ptactwa znajdującego się na fermach . Zgodnie z przepisami należy:…
05 grudnia 2017

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
  W okresie prac polowych jak i tych prowadzonych w obiektach gospodarskich wzrasta liczba wypadków. Powodują je nie tylko osoby dorosłe ale często angażowane do prac polowych dzieci. Statystyki odnotowują największą ilość wypadków latem i jesienią.  Praca w gospodarstwie rolnym to ciężkie i niebezpieczne zajęcie. Używane są narzędzia i maszyny nie zawsze sprawne technicznie i należycie zabezpieczone. Często obsługą zajmują się osoby nie przygotowane, nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. Ilość wypadków podczas prac polowych jak i gospodarskich każdego roku jest wysoka. Śledząc statystyki średnio około 300 wypadków rocznie jest śmiertelnych. Należy pamiętać, że wykonując prace polowe należycie w sposób uważny i…
05 grudnia 2017

Analiza opłacalności dochodów rolniczych.

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Mierzenie dochodów rolniczych nie jest sprawą łatwą. Trzeba bowiem uwzględniać fakt, że gospodarstwo rolne ma jednocześnie cechy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Dodatkowo powstaje problem wyceny pracy własnej, kwestii  wielo zawodowości, czy po prostu uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz silne zróżnicowanie ekonomiczne samych gospodarstw. Dochody  rolnicze możemy badać w oparciu o różne bazy danych, np. FADN, badanie budżetów  gospodarstw domowych itp. Obliczanie dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego, nastawionego głównie na utrzymanie rodziny w nim zamieszkującej, różni się od obliczania dochodu „przedsiębiorstwa rolnego”, czyli dużego, wysokoprodukcyjnego gospodarstwa nastawionego na dostarczanie zysku właścicielom. Zasadnicze różnice polegają na tym, że w gospodarstwie rodzinnym…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017
05 grudnia 2017

Stawki dopłat do materiału siewnego.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny za rok 2017 rok. Według rozporządzenia stawki dopłat wynoszą odpowiednio: 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych 462,25 zł – w przypadku ziemniaków Dla porównania za rok ubiegły stawki dopłat kształtowały się następującą: 69,40 zł – w przypadku zbóż 111,00 – w przypadku roślin strączkowych 347,00  - w przypadku ziemniaków   Źródło: www.kowr.gov.pl                                                                                                               Małgorzata Król
29 listopada 2017

Ostatnie dni na zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna
W 2016 roku zakończył się 4-letni okres realizacji „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” obowiązujący w latach 2012-2016 m.in. rolników z powiatu krotoszyńskiego. Wówczas to producentów rolnych przestały obowiązywać m.in. terminy stosowania nawozów naturalnych i organicznych wynikające z ówczesnych programów działań. Z dniem 24 sierpnia 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy art. 102-112 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) traktujące o ochronie wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zgodnie z postanowieniami art. 104 ww. ustawy, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań. Zadanie opracowania programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który realizuje to…
27 lipca 2017

XI Wystawa zwierząt gospodarskich i domowych

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
Już po raz XI pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestniczyli w Wystawie Zwierząt gospodarskich i domowych organizowanych w gminie Krotoszyn w miejscowości Benice. W tym roku w wystawie wzięło udział kilkadziesiąt wystawców związanych z tematyka rolniczą oraz pszczelarską. Dodatkowo rolnicy reprezentowali zwierzęta z własnych hodowli m.in. bydło, kury, króliki, pieski. Dla rolników chcących wykorzystać fundusze unijne był przygotowany bogaty park maszynowy. Uczestnicy wystawy mogli skorzystać ze stoiska WODR, gdzie licznych porad udzielali pracownicy  z powiatu krotoszyńskiego. Na dzieci czekały przejażdżki bryczkami oraz ciekawy park zabaw. Dla publiczności zgromadzonej pod sceną również przygotowano wiele ciekawych artystycznych występów. Podsumowując tego roczną wystawę…
05 czerwca 2017

Kobierski Festiwal Smaków i warsztatów promujących wielkopolską wieś

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
W niedzielę 28. 05.2017 r w miejscowości Kobierno, w gminie Krotoszyn odbył się Festiwal Smaków i warsztatów promujących wielkopolską wieś. Impreza posłużyła popularyzacji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi. Jak co roku nie brakowało ciekawych występów muzycznych i artystycznych. Przez cały dzień można było degustować wyśmienite potrawy w wykonaniu okolicznych kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń. W trakcie imprezy można było również obejrzeć wystawę prac artystycznych, wykonanych przez uczestników warsztatów. Przy stoisku WODR w tym dniu dyżur pełnili doradcy z Zespołu Doradczego w Krotoszynie udzielając fachowego doradztwa. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem okoliczych mieszkańców.
31 maja 2017

Bezpieczne wakacje

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Maciej Kłaniecki
  Przed rolnikami rozpoczyna się sezon wzmożonych prac polowych powiązanych z nadchodzącymi żniwami. W tym czasie rolnicy oraz ich członkowie rodzin, a najczęściej dzieci narażeni są na niebezpieczeństwo wypadku przy pracy. Niestety najczęściej kończy się to znacznym okaleczenie lub w najgorszym przypadku utratą życia. Najczęstszymi powodami wypadków jest natłok pracy w ciągu dnia, za szybkie obsługiwanie maszyn rolniczych oraz zbyt duży pospiech. Wielu rolników transportuje słomę na przeładowanych przyczepach, a na nich siedzące osoby a co najgorsze dzieci, zapominając, że ta pozorna zabawa może zakończyć się tragedią. Bardzo często dochodzi do wypadku dzieci podczas jazdy na kombajnie. Statystyki wskazują na…