Nowości z Krotoszyna
07 grudnia 2017

Obchody 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewku

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Dnia 28 października 2017 roku spotkaliśmy się na Sali Domu Strażaka w Rozdrażewku aby uczcić 50- lecie założenia Koła Gospodyń w Rozdrażewku. Pomimo nieprzyjemnej pogody sala wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi, byłymi i obecnymi członkiniami Koła oraz mieszkańcami wioski. Osoby jakie zostały zaproszone przez panią przewodniczącą KGW , p. Elżbietę Rybka to m. in.: wójt gminy Rozdrażew, prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, prezes struktur powiatowych Izb Rolniczych i pracownik biura Gminnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w mojej osobie. Obchody rozpoczęły się od przywitania uczestników, przypomnienia historii założenia koła 50 lat temu, także przy pomocy ze…
07 grudnia 2017

Straty na polach w 2017 roku na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Rok 2017 obfitował w liczne niekorzystne zjawiska pogodowe , które dotknęły także gminę Rozdrażew. Najpierw potężna burza z 10 lipca zniszczyła plony na 1/3 powierzchni gminy na skutek opadu gradu wielkości ok. 2 cm , deszczu nawalnego o opadzie 56 mm i wichury o porywach wiatru dochodzących do 115 km/h. Kolejna nawałnica nawiedziła nas 11 sierpnia i dopełniła dzieła szkód lipcowych. Przez wojewodę została powołana komisja szacująca straty w rolnictwie, która prawie miesiąc czasu szacowała straty w poszczególnych gospodarstwach. Na dzień 20.11.2017 r , bo na ten dzień podpisywany był ostatni protokół, straty zostały wyliczone w 175 gospodarstwach dotkniętych…
06 grudnia 2017

Kalkulowanie kosztów użycia maszyn.

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
06 grudnia 2017

Afrykański pomór świń.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Afrykański pomór świń jest chorobą mającą charakter ogólnoeuropejski. Rok 2017 był kolejnym szczytem jej aktywności. Do dnia 18 września 2017 r. na terenie Polski zanotowano od momentu pierwszego stwierdzenia wystąpienia choroby 98 ognisk ASF u świń. W samym tylko roku 2017 stwierdzono ich 75. Ogniska choroby stwierdzono na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Określono je w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dn. 9 października 2014r. Mówi ona o kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF. W celu zapobiegania się rozprzestrzenianiu się choroby wprowadzono ścisłą współpracę organów Inspekcji Weterynaryjnej, służy celnej, policji, władz regionalnych…
06 grudnia 2017

„Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie - zasady recyklingu opakowań”

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Chroniąc rośliny środkami chemicznymi trzeba zwrócić szczególną uwagę na zużyte opakowania. Zgodnie z prawem rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktu sprzedaży a sklepy do przyjęcia tych opakowań  .Zebrane w  ramach Systemu PSOR ( Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) z siedzibą w Warszawie nr  telefonu (22)6309895  opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego . W ten sposób dzięki nowoczesnej technologii  zmniejsza się zużycie węgla ropy i gazu. Niestety pojawiły się sygnały o zagrożeniach , że opakowania odbierane są przez podmioty nieposiadające uprawnień tzw. „dziki recykling” . Istnieje zatem poważne ryzyko , że opakowania…
06 grudnia 2017

Szkolenie informacyjne dla rolników.

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
W dniu 6 listopada 2017 r. pracownicy PZDR w Krotoszynie wraz z rolnikami uczestniczyli w szkoleniu informacyjnym zorganizowanym przez Krotoszyńskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspólnie z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Każdy przedstawiciel z czterech w/w instytucji przedstawił swoją prezentację z aktualnymi wiadomościami dla rolników. Omówiono ogólne bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwie rolnym, z zachowanie i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Ze strony pracowników ARiMR został przedstawiony aktualny harmonogram środków finansowych  jakie będą przygotowane dla rolników w PROW 2014-2020 na rok 2018. Dodatkowo omówiono tematykę związaną z identyfikacją…
05 grudnia 2017

Ptasia grypa.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
Ptasia grypa to choroba cechująca się sezonowością. Ryzyko jej pojawienia się wzrasta w momencie rozpoczęcia przez ptaki wolno żyjące migracji. Wystąpienie choroby jest możliwe przez okres całego roku. Grypa ptaków jest monitorowana na bieżąco. Mimo skutecznego opanowania ognisk występowania choroby w latach 2016 i 2017 a także wiosennej tendencji spadkowej występowania grypy ptasiej wydano rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem grypy ptaków ( DZ.U. poz. 722). Zostały w nim utrzymane najważniejsze środki bioasekuracji. Są one niezbędne dla hodowców drobiu w celu zabezpieczenia ptactwa znajdującego się na fermach . Zgodnie z przepisami należy:…
05 grudnia 2017

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
  W okresie prac polowych jak i tych prowadzonych w obiektach gospodarskich wzrasta liczba wypadków. Powodują je nie tylko osoby dorosłe ale często angażowane do prac polowych dzieci. Statystyki odnotowują największą ilość wypadków latem i jesienią.  Praca w gospodarstwie rolnym to ciężkie i niebezpieczne zajęcie. Używane są narzędzia i maszyny nie zawsze sprawne technicznie i należycie zabezpieczone. Często obsługą zajmują się osoby nie przygotowane, nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. Ilość wypadków podczas prac polowych jak i gospodarskich każdego roku jest wysoka. Śledząc statystyki średnio około 300 wypadków rocznie jest śmiertelnych. Należy pamiętać, że wykonując prace polowe należycie w sposób uważny i…
05 grudnia 2017

Analiza opłacalności dochodów rolniczych.

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Mierzenie dochodów rolniczych nie jest sprawą łatwą. Trzeba bowiem uwzględniać fakt, że gospodarstwo rolne ma jednocześnie cechy przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego. Dodatkowo powstaje problem wyceny pracy własnej, kwestii  wielo zawodowości, czy po prostu uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz silne zróżnicowanie ekonomiczne samych gospodarstw. Dochody  rolnicze możemy badać w oparciu o różne bazy danych, np. FADN, badanie budżetów  gospodarstw domowych itp. Obliczanie dochodu rodzinnego gospodarstwa rolnego, nastawionego głównie na utrzymanie rodziny w nim zamieszkującej, różni się od obliczania dochodu „przedsiębiorstwa rolnego”, czyli dużego, wysokoprodukcyjnego gospodarstwa nastawionego na dostarczanie zysku właścicielom. Zasadnicze różnice polegają na tym, że w gospodarstwie rodzinnym…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017