Nowości z Krotoszyna
15 grudnia 2017

Przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin.

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Rolnicy wnioskujący o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności. Należy przypomnieć, że zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów i norm; w związku z czym, w przypadku ich nieprzestrzegania, konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności. Jednym z wymogów sprawdzanym przez inspektorów ARiMR podczas kontroli cross compliance jest przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin. Warto więc przypomnieć sobie, o czym należy pamiętać, aby uniknąć stwierdzenia naruszeń wymogów w tym zakresie:…
15 grudnia 2017

„ Rodzaje kosztów gospodarstwa rolnego na podstawie Raportu Indywidualnego w systemie Polski FADN”

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
 Rodzaje kosztów i ich podział ujęty jest w zakładce nr 6 w tabeli XIII arkusza kalkulacyjnego Excel  Raportu Indywidualnego Polski FADN       w systemie internetowym na platformie RDR.  Koszty dzielą się na bezpośrednie tj. przypisane konkretnej  działalności produkcyjnej jak produkcja roślinna , produkcja zwierzęca oraz produkcja mieszana ( roślinna + zwierzęca ) W produkcji roślinnej obejmują one koszty nasion , nawozów mineralnych i  środków ochrony roślin oraz ubezpieczeń konkretnych upraw        a w produkcji zwierzęcej koszty pasz , zakupu zwierząt , usług weterynaryjnych , leków  oraz ubezpieczeń specjalnych zwierząt .  Następną grupą kosztów są koszty ogólnogospodarcze , które obciążają…
11 grudnia 2017

Pomóżmy przetrwać zimę.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek
            Zbliża się kolejny trudny okres w życiu zwierząt i ptaków. To zima. Jaka będzie tegoroczna, nikt z pewnością nie wie. Chociaż prognozy mówią raz o ciężkiej i długiej albo o bardzo ciepłej i krótkiej.              Nie zwalnia nas to jednak z tego abyśmy nie zadbali o naszych pupili oraz o ich braci żyjących na wolności. Dokarmianie musi być stosowane przez cały okres zimowy. Jest  to nie tylko sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy o ptakach i zwierzętach dziko żyjących. Podrzucanie jedzenia podczas zimy nie stwarza ryzyka, że przyzwyczają się one do pomocy…
08 grudnia 2017

Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rozdrażew, spektakl Kiszenie kapusty jak to ongiś bywało, konkurs na ciasto miodowe, konkurs na ozdoby świąteczne bo tak w całej okazałości brzmi nazwa imprezy która odbyła się 03.12.2017 roku na Sali wiejskiej w Rozdrażewie. Wydarzenie  to kolejne już z serii , które odbywa się przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w naszej miejscowości a organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  na czele z szefową panią Mariolą Wosińską. Przygotowany za każdym razem na inny temat spektakl opowiada w sposób humorystyczny ciekawe momenty z życia wiejskiej społeczności m.in. darcie pierza, kiszenie kapusty, przygotowania do świąt…
07 grudnia 2017

Obchody 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewku

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Dnia 28 października 2017 roku spotkaliśmy się na Sali Domu Strażaka w Rozdrażewku aby uczcić 50- lecie założenia Koła Gospodyń w Rozdrażewku. Pomimo nieprzyjemnej pogody sala wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi, byłymi i obecnymi członkiniami Koła oraz mieszkańcami wioski. Osoby jakie zostały zaproszone przez panią przewodniczącą KGW , p. Elżbietę Rybka to m. in.: wójt gminy Rozdrażew, prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, prezes struktur powiatowych Izb Rolniczych i pracownik biura Gminnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w mojej osobie. Obchody rozpoczęły się od przywitania uczestników, przypomnienia historii założenia koła 50 lat temu, także przy pomocy ze…
07 grudnia 2017

Straty na polach w 2017 roku na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Rok 2017 obfitował w liczne niekorzystne zjawiska pogodowe , które dotknęły także gminę Rozdrażew. Najpierw potężna burza z 10 lipca zniszczyła plony na 1/3 powierzchni gminy na skutek opadu gradu wielkości ok. 2 cm , deszczu nawalnego o opadzie 56 mm i wichury o porywach wiatru dochodzących do 115 km/h. Kolejna nawałnica nawiedziła nas 11 sierpnia i dopełniła dzieła szkód lipcowych. Przez wojewodę została powołana komisja szacująca straty w rolnictwie, która prawie miesiąc czasu szacowała straty w poszczególnych gospodarstwach. Na dzień 20.11.2017 r , bo na ten dzień podpisywany był ostatni protokół, straty zostały wyliczone w 175 gospodarstwach dotkniętych…
06 grudnia 2017

Kalkulowanie kosztów użycia maszyn.

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
06 grudnia 2017

Afrykański pomór świń.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Afrykański pomór świń jest chorobą mającą charakter ogólnoeuropejski. Rok 2017 był kolejnym szczytem jej aktywności. Do dnia 18 września 2017 r. na terenie Polski zanotowano od momentu pierwszego stwierdzenia wystąpienia choroby 98 ognisk ASF u świń. W samym tylko roku 2017 stwierdzono ich 75. Ogniska choroby stwierdzono na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Określono je w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dn. 9 października 2014r. Mówi ona o kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF. W celu zapobiegania się rozprzestrzenianiu się choroby wprowadzono ścisłą współpracę organów Inspekcji Weterynaryjnej, służy celnej, policji, władz regionalnych…
06 grudnia 2017

„Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie - zasady recyklingu opakowań”

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Chroniąc rośliny środkami chemicznymi trzeba zwrócić szczególną uwagę na zużyte opakowania. Zgodnie z prawem rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do punktu sprzedaży a sklepy do przyjęcia tych opakowań  .Zebrane w  ramach Systemu PSOR ( Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin) z siedzibą w Warszawie nr  telefonu (22)6309895  opakowania są przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego . W ten sposób dzięki nowoczesnej technologii  zmniejsza się zużycie węgla ropy i gazu. Niestety pojawiły się sygnały o zagrożeniach , że opakowania odbierane są przez podmioty nieposiadające uprawnień tzw. „dziki recykling” . Istnieje zatem poważne ryzyko , że opakowania…