21 lipca 2020

POMOC DLA ROLNIKÓW – COVID-19

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

            Minister resortu rolnictwa Krzysztof Ardanowski wraz z wiceministrem Ryszardem Kamińskim zapowiedział, iż trwają prace na projektem rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 objętego PROW 2014-2020.

Wsparciem mają zostać objęte następujące sektory (rodzaje produkcji rolnej):

 • bydło mięsne (wołowina),
 • krowy mleczne (krowy),
 • świnie (prosięta/lochy),
 • owce,
 • kozy,
 • drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
 • drób nośny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
 • uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

 

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji
w gospodarstwie:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy -  od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;
 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu (kurczęta, gęsi i indyki rzeźne oraz producenci jaj wylęgowych kur mięsnych) - 2 200 zł;
 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych
  w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, ww. kwoty wsparcia
będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro
na rolnika.

Nabór wniosków ma zostać przeprowadzony na przełomie sierpnia i września
2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo; www.agropolska.pl

Czytany 1311 razy