15 grudnia 2017

Przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin.

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Rolnicy wnioskujący o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności. Należy przypomnieć, że zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów i norm; w związku z czym,
w przypadku ich nieprzestrzegania, konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności.

Jednym z wymogów sprawdzanym przez inspektorów ARiMR podczas kontroli cross compliance jest przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin. Warto więc przypomnieć sobie, o czym należy pamiętać, aby uniknąć stwierdzenia naruszeń wymogów w tym zakresie:

 1. W gospodarstwie powinny być stosowane tylko i wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu znajduje się w wykazie udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. MRiRW na swojej stronie internetowej udostępnia również narzędzia pomocne przy prawidłowym doborze środków ochrony roślin, takie jak wyszukiwarkę i etykiety środków ochrony.
 2. Środki ochrony roślin winny być stosowane zgodnie z etykietą oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
 3. Środki ochrony roślin należy przechowywać zgodnie z zaleceniami zawartymi
  w etykiecie stosowania.
 4. Posiadacz gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobligowany jest do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
 5. Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin,  bądź też posiadać inny dokument potwierdzający uprawnienia do stosowania pestycydów – szkolenie należy powtarzać w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat od daty ukończenia ostatniego szkolenia.
 6. Środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska – badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie
  5 lat od dnia jego nabycia, z kolei następne badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Potwierdzenie wykonania atestu opryskiwacza w formie znaku kontrolnego powinno być naklejone na opryskiwaczu, a protokół badania technicznego zachowany na wypadek kontroli.

Użytkownicy środków ochrony roślin zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach do punktów sprzedaży środków ochrony roślin, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Formularz, na którym sprzedawca ma obowiązek potwierdzić zwrot opakowania, należy zachować na wypadek kontroli.

 

Źródła:

Broszura: Zasada Wzajemnej Zgodności (cross compliance). Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015 r. oraz zazielenienie WPR

http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/wym-dla-stosujacych-sor/

 

 

Opracowanie:

Katarzyna Olejnik-Zimna

 

 

 

 

Czytany 616 razy