Nowości z Krotoszyna
19 października 2020

Energia odnawialna w rolnictwie.

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Odnawialne źródła energii, czyli źródła energii, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie - ich wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem. Do tego typu źródeł zaliczamy: wiatr; słońce; wodę; energię jądrową; biogazy; biomasę; biopłyny. Mało tego, do energii odnawialnej zaliczamy także: energię geotermalną, czyli ciepło pozyskane z ziemi; energię hydrotermalną – ciepło pozyskane z wody; energię aerotermalną – ciepło pozyskane z powietrza; spalanie biomasy. Za najintensywniej wykorzystywane odnawialne źródło energii uznaje się energię grawitacyjną wody – w roku 2018 odpowiadała ona za 62,8% energii z tego typu źródeł. Na kolejnych miejscach plasują się energia wiatru (19%), energia słoneczna…
14 października 2020

„Piątka dla zwierząt” czyli rolnicy protestują , politycy ustępują.

Opracowanie: Mirosław Gryszka • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  Przyjęta w Sejmie w ekspresowym tempie ustawa o ochronie zwierząt tzw. Piątka Kaczyńskiego  a określająca  podstawowe zmiany w ustawie o ochronie zwierząt miała by polegać na : wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer, z wyjątkiem królika. całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków ograniczenie uboju rytualnego w Polsce zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt i umożliwienie asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt zakaz trzymania zwierząt na uwięzi w sposób stały, a tymczasowe trzymanie na uwięzi będzie dopuszczone w przypadku uwięzi…
27 sierpnia 2020

Wnioski o pomoc w związku z Covid-19 dla rolników – załączniki !!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki : - Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych. 2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników…
26 sierpnia 2020

Kontynuacja pomocy suszowej.

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. W skrócie można powiedzieć, że jest to pomoc skierowana dla osób które nie otrzymały pomocy wskazanej w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów…
25 sierpnia 2020

Dożynki Miejskie w Sulmierzycach w 2020 r.

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Dożynki, inaczej zwane Świętem Plonów, to ukoronowanie całorocznej pracy rolników i symboliczne podziękowaniem za ich trud. W tym roku dożynkowe uroczystości odbywają się w wielu miejscowościach w cieniu pandemii koronawirusa – ze względu na obostrzenia sanitarne mają zazwyczaj okrojoną formę: dziękczynnej mszy świętej. Również i w Grodzie Sulimira tegoroczne Święto Plonów miało inną oprawę niż zwykle, ograniczoną do uroczystej mszy świętej. Dożynki Miejskie odbyły się w sobotę 15 sierpnia br., w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta Dożynkowa została odprawiona o godz. 12 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem tegorocznych dożynek był tradycyjnie Burmistrz Sulmierzyc Pan…
03 sierpnia 2020

ROLNIKU ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski do burmistrza w celu otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej należy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych…
21 lipca 2020

POMOC DLA ROLNIKÓW – COVID-19

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
            Minister resortu rolnictwa Krzysztof Ardanowski wraz z wiceministrem Ryszardem Kamińskim zapowiedział, iż trwają prace na projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 objętego PROW 2014-2020. Wsparciem mają zostać objęte następujące sektory (rodzaje produkcji rolnej): bydło mięsne (wołowina), krowy mleczne (krowy), świnie (prosięta/lochy), owce, kozy, drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki), drób nośny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).…
21 lipca 2020

PITRASIMY PO WIELKOPOLSKU – KONKURS DLA KGW

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
         Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR, na swojej stronie portalu społecznościowego Facebook, ogłosił konkurs na najciekawsze fotografie wielkopolskich potraw przygotowanych przez KGW pt. „PITRASIMY PO WIELKOPOLSKU”             Co należy zrobić? przygotować potrawę regionalną/lokalną z terenu województwa wielkopolskiego, wykonać fotografię przygotowanego dania, fotografię przesłać w komentarzu pod postem, w komentarzu umieścić nazwę koła oraz nazwę potrawy zaakceptować Regulamin konkursu   Termin nadsyłania prac: do 4 sierpnia 2020 r. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski Nagrody: ekspres ciśnieniowy do kawy, zestaw naczyń cateringowych, robot kuchenny   źródło: https://m.facebook.com/WielkopolskiARiMR  
10 lipca 2020

Korzystałeś z dobrostanu pamiętaj o dodatkowym oznakowaniu!!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
W kampanii 2020 rolnicy mogli skorzystać z nowego działania numer 14 dobrostan zwierząt w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie można podzielić na : - Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.3 Dobrostan krów mamek W powiecie krotoszyńskim w kampanii…