Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
Nowości z Kościana
30 czerwca 2016

Festiwal wieprzowiny w Czempiniu

Opracowanie: Magdalena Szczepaniak • Zamieszczenie: Monika Sporna
Dnia 19 czerwca 2016r. na czempińskim rynku po raz drugi odbył się festiwal wieprzowiny. Impreza została zorganizowana przez Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych oraz Burmistrza Gminy Czempiń. Główną atrakcją imprezy były degustacje i pokazy potraw z wieprzowiny. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały wiele przepysznych potraw, które można było spróbować. Najsmaczniejsze dania zostały nagrodzone. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Słoneczna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców gminy. Cała impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na koniec organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i zaprosili na kolejny festiwal, który odbędzie się w przyszłym roku.  
Ostatnio zmieniany 30 czerwca 2016
19 kwietnia 2016

Seminarium „ Promocja Zdrowia

Opracowanie: Monika Sporna
Dnia 15 marca 2016 roku w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie odbyło się seminarium „ Promocja Zdrowia”. Powiat kościański reprezentowały członkinie KGW z Bruszczewa. Przybyłych gości przywitał Ryszard Bijak – Kierownik ZD w Rawiczu. Następnie Pani Zofia Majchrzak – Pielęgniarka Środowiskowa z NZOZ „Zdrowie” w swoim wystąpieniu omówiła opiekę nad ludźmi starszymi. Poruszyła również tematykę zdrowego stylu życia, podkreślając, że aktywność fizyczna nie tylko pomaga zapobiegać nadwadze, otyłości, ale także korzystnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne oraz społeczne. Na koniec przemówienia wśród uczestniczek wywiązała się dyskusja na temat więzi rodzinnych, gdzie dobra sytuacja w rodzinie daje siłę i poczucie spełnienia…
19 kwietnia 2016

ROLNICY Z POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA POLAGRZE W POZNANIU

Opracowanie: Monika Sporna
Dnia 22 stycznia 2016 r. rolnicy wraz z doradcami z powiatu kościańskiego uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Polagra – Premiery w Poznaniu. Targi odbyły się po raz szósty i jest to jedna z ważniejszych imprez w branży rolniczej. Targi są źródłem wiedzy o nowościach rynkowych. Zaprezentowano na nich innowacyjne maszyny, sprzęt i narzędzia rolnicze polskich producentów i światowych marek. Swoje stoiska mieli także dystrybutorzy nawozów, nasion i środków ochrony roślin, pasz i dodatków paszowych. Na targach można było spotkać młodych i starszych rolników, ciekawych nowości i doświadczeń. Rolnicy chętnie wzięli udział w szkoleniach i konferencjach na temat zagadnień istotnych dla branży…
18 kwietnia 2016

Wyjazd rolników z gminy Czempiń na FERMA 2016 do Łodzi

Opracowanie: Monika Sporna
Dnia 20 luty 2016 (sobota) rolnicy grupy RAZEM z gminy Czempiń wyjechali na Międzynarodowe Targi Rolnicze FERMA 2016 do Łodzi. Targi Ferma to największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce. W tegorocznej edycji wystawy organizowanej w dniach od 19 do 21 lutego w łódzkiej Hali Expo oraz MOSiR 250 wystawców z 15 krajów prezentowało wszystko, co niezbędne w chowie i hodowli począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. Wielu rolników nawiązywało kontakty z nowymi firmami i podziwiali nowe…
W dniu 26 stycznia 2016 r. w UMiG Czempiń odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników. Głównym tematem szkolenia było : 1. Rynek mleka stan i perspektywy. 2. Nowości w chowie bydła mlecznego – efektywne żywienie i zarządzanie stadem. Wykłady specjalistyczne zostały przeprowadzone przez głównego specjalistę ds. bydła mlecznego WODR-u Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego. W spotkaniu wzięło udział wielu rolników z branży mlecznej głównie z gminy Czempiń. Podczas szkolenia zaproponowano wiele interesujących faktów: zmieniające się statystyki spożywania produktów mlecznych zarówno w Polsce jak i na całym świecie, zmieniające się statystyki pogłowia bydła mlecznego dzisiaj jak i przed wejściem Polski do UE. Uczestnicy…
Ostatnio zmieniany 12 lutego 2016
18 lutego 2016r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 141)             Producenci mleka i wieprzowiny, zgodnie z tym Rozporządzeniem, będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta w terminie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.             Decyzja dyrektora oddziału terenowego o przyznaniu wsparcia, na podstawie wniosku rolnika, zostanie wydana do dnia 18 czerwca 2016 r. Środki…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2016
18 stycznia 2016

POMOC DLA NOWYCH GOSPODARSTW Z OBSZARÓW OSN

Opracowanie: Monika Sporna
Gospodarstwa, które co najmniej w części położone są na terenach uznanych nie wcześniej niż 01.05.2012 r. za obszary OSN mogą ubiegać się o finansowanie inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Celem dyrektywy azotanowej (Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego) jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wdrażanie dyrektywy azotanowej w Polsce odbywa się poprzez zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz.145, tekst jed.) zgodnie, z którymi Dyrektor…
15 stycznia 2016

Zmiany zasad udzielania dopłat do materiału siewnego

Opracowanie: Jan Szczepaniak • Zamieszczenie: Monika Sporna
 Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 roku można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego. Warunki uzyskania dopłat oraz druki wniosków dostępne są na stronie ARR www.arr.gov.pl.  W 2016 roku uległy jednak zmianie zasady udzielania dopłat do materiału siewnego. Nieco inaczej niż w latach poprzednich wyglądają też druki wniosków.  Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli masa materiału siewnego zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna norma określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa…
Ostatnio zmieniany 15 stycznia 2016
13 stycznia 2016

Podsumowanie prac „Komisji Suszowej” na gminie Krzywiń

Opracowanie: Dezyderiusz Świątkowski • Zamieszczenie: Monika Sporna
  W związku z suszą jaka miała miejsce w 2015 roku na terenie gminy Krzywiń, Wojewoda Wielkopolski powołał terenową komisję do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Oszacowania zakresu i wysokości szkód dokonała komisja, w skład której weszli:  Dezyderiusz Świątkowski – przedstawiciel WODR-u w Poznaniu, Jacek Porankiewicz – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, Walenty Kazimierz Grzegorz – Radny Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przy szacowaniu szkód należało uwzględnić całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Szacowanie szkód u rolników odbywało się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie. Pomoc przysługiwała rolnikom, których straty wyniosły…
Ostatnio zmieniany 13 stycznia 2016