04 stycznia 2019

Spotkanie LGD

Opracowanie: Stafan Szymański • Zamieszczenie: Monika Sporna
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie LGD , udział wzięło 10 osób. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia:
- Rejestracja nowych członków Grupy a zmiany Planu biznesowego. Każda grupa po zmianie liczby członków musi złożyć korektę zatwierdzonego Planu biznesowego uwzględniającą powstała zmianę. Agencja ponownie analizuje zawarte dane i wydaję decyzję zatwierdzającą zmianę.
- Sprawozdania i informacje przekazywane do KRS i ARiMR.
Każdy podmiot posiadający osobowość prawną w tym i Spółdzielnia są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych do organu rejestrowego jakim jest Krajowy Rejestr Sądowy dla naszego rejonu mieści się w Poznaniu na ul. Grochowe Łąki 6. Są to dokumenty: Bilans, Rachunek zysku i strat, Informacja dodatkowa o działalności spółdzielni, Sprawozdanie Zarządu, Uchwałę z Walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu Bilansu, i o badaniu Bilansu. Sprawozdanie należy złożyć 2 tygodnie po odbytym Walnym zgromadzeniu. Natomiast Walne Zgromadzenie musi się odbyć do 30 czerwca roku następnego. Sprawozdanie do ARiMR składane jest corocznie na druku i zawiera dane o wielkości i wartości sprzedaży produktu uznania oraz jego pochodzenia ( sprzedaż pochodząca od członków i od innych dostawców).
 

Czytany 826 razy