Nowości z Konina
30 maja 2018

W muzeum pani Stanisławy Jasiczek

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W miejscowości Węglew Kolonia 62 w gminie Golina, przy drodze krajowej E-92, znajduje się małe Muzeum Rzemiosła Artystycznego prowadzone przez panią Stanisławę Jasiczek. Pani Stanisława to osoba znana i lubiana, ceniona za wszechstronny talent artystyczny i bogatą wyobraźnię. Tworzy autorską biżuterię, przepiękne batiki, maluje na szkle, porcelanie, jedwabiu, maluje różnymi technikami, poza tym tka i tworzy ceramikę, stawia pierwsze kroki w rzeźbiarstwie. Podróżując po Polsce i świecie (min. Hiszpania, Francja, Dubaj) z własnymi wyrobami rękodzielniczymi, przez lata nawiązała wiele ciekawych kontaktów z różnymi twórcami i artystami. Od lat kupuje, zbiera, ratuje rękodzieła, stare narzędzia rzemieślnicze, rolnicze i historyczne, elementy naszej…
Ostatnio zmieniany 05 czerwca 2018
30 maja 2018

XXI targi wierzby i wikliny SALIX

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Do Wierzbinka na Targi zjechało około 120 wystawców z wyrobami z wikliny, drewna, siana, kamienia, z artykułami rękodzielniczymi, produktami lokalnymi ale też z roślinami i sadzonkami. O tym, że targi w Wierzbinku zyskały światowy niemalże rozgłos świadczą nie tylko liczni wystawcy, ale także odwiedzający. To zagorzali fani lokalnego produktu, tradycji i kultury polskiej. Podczas części oficjalnej najlepsi wystawcy otrzymali honorowe nagrody. Puchar Wójta Wierzbinka trafił w ręce przedstawicielek Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn. Targi Wierzby i Wikliny w Wierzbinku to festyn pełen niespodzianek min.: są różne konkursy. Wybierani są najlepsi wystawcy w kilku kategoriach. W tym roku komisja oceniająca stoiska uznała,…
Ostatnio zmieniany 03 czerwca 2018
30 maja 2018

Wójt roku 2017 Paweł Szczepankiewicz

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Redakcja Audycji Rolnych TVP1 po raz 17 zorganizowała konkurs na najlepszego gospodarza gminy. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 21 kwietnia br. w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie. Celem konkursu był wybór wójta, który w minionym roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kandydatury wójtów zgłaszali mieszkańcy, instytucje i organizacje. Jak co roku z całego kraju napłynęło wiele zgłoszeń. Spośród nich kapituła konkursu wyłoniła 10 najlepszych. Ich sylwetki prezentowane były na antenie TVP1. O tym, kto został Wójtem Roku 2017 decydowali telewidzowie głosując za pomocą SMS. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent RP Andrzej Duda a honorowy…
Ostatnio zmieniany 31 maja 2018
30 maja 2018

ASF - wiele nakazów i wiele obaw

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W związku z niebezpieczeństwem dalszego szerzenia się ASF na terenie naszego kraju, już w lutym wprowadzono obowiązki, których przestrzeganie może ustrzec gospodarstwa przed szerzeniem się tej choroby. W kolejnych tygodniach były one uszczegóławiane i doprecyzowywane. Jednak jak wynika z badań Komisji Europejskiej na terenie Unii i na Ukrainie od początku roku wystąpiło 2259 przypadków zakażenia ASF. W naszym kraju do 22 maja 2018 GIW potwierdził wystąpienie 2166 przypadków ASF, w tym 111 w stadach trzody chlewnej, od początku tego roku 7 nowych ognisk. Służby weterynaryjne zapowiadają kontrole u rolników z wywiązywania się z nakazów i przestrzegania zasad bioasekuracji. Wśród mniejszych…
Ostatnio zmieniany 30 maja 2018
30 kwietnia 2018

Zakończyliśmy cykl szkoleń punktowanych dla Rolników

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Kolejny cykl szkoleń dla rolników, którzy realizują cele i założenia zawarte w biznesplanach dotyczących Restrukturyzacji małych gospodarstw i Premii dla młodych rolników za nami. Pierwsze szkolenie na temat Integrowanej ochrony roślin przeprowadziła Liliana Tatara doradca specjalizujący się w zakresie ochrony roślin. Omówiła takie zagadnienia jak: metody integrowanej ochrony, najważniejsze chwasty, choroby i szkodniki upraw rolniczych oraz sposoby ich zwalczania, środki wspomagające podejmowanie decyzji. W krótkiej prezentacji organizator szkoleń Krystian Pacławski omówił zasady bioasekuracji w związku z chorobą ASF oraz działanie aplikacji mobilnej EPSU. Kolejne szkolenie ukierunkowane na ochronę wód i środowiska poprowadziła Wanda Nowak doradca specjalizujący się w zakresie ochrony…
Ostatnio zmieniany 02 maja 2018
30 kwietnia 2018

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych - Co dalej z OSN?

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku). Przyczyna tej zmiany był wyrok trybunału sprawiedliwość UE z dnia 20listopada 2014r., w którym czytamy: „Nie określając w wystarczający sposób wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego, wyznaczając w sposób niewystarczający strefy zagrożenia i przyjmując programy działania przewidziane w art. 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany…
Ostatnio zmieniany 01 maja 2018
30 kwietnia 2018

eWniosekPlus - czas na pierwsze opinie

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Kampania eWniosekPlus na półmetku? Chodzą takie słuchy. A jakie są opinie rolników? Jak działa program? Czy wersja papierowa była łatwiejsza czy może po prostu Polacy przyzwyczaili się do tej właśnie formy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie? Czy boimy się nowości? Pytań jest mnóstwo. Czas niesie odpowiedzi na wiele z nich. W tym roku Polska stanęła przed nie lada wyzwaniem, bo w ubiegłym roku eWniosek złożyło niespełna 1% beneficjentów a UE postawiła warunek, że do roku 2018 każdy producent rolny rozliczy się za pomocą aplikacji internetowej. Dnia 15 marca system ruszył a wątpliwości było i jest wiele. Jeden z doradców określił…
Ostatnio zmieniany 30 kwietnia 2018
30 marca 2018

Warsztaty wielkanocne w Domu Kultury w Golinie

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Jak co roku w okresie poprzedzającym Wielkanoc Dom Kultury w Golinie przygotował dla mieszkańców gminy ofertę warsztatową. Bogaty plan zajęć pod okiem pani instruktor Edyty Jachnik zainteresował wielu mieszkańców. Były to trzy dni tworzenia przeróżnych ozdób świątecznych i każdy mógł wybrać coś dla siebie. Uczestnicy warsztatów zapisywali się na wszystkie zajęcia, ponieważ każde z osobna pozwalało nauczyć się nowej techniki i stworzyć niecodzienne ozdoby. Liczył się też czas spędzony w miłym towarzystwie. Za symboliczną opłatę wpisową w wysokości 5zł za warsztat uczestnicy mieli dostęp do szerokiej palety materiałów, które pozwalały wykazać się wyobraźnią nawet tym mniej uzdolnionym uczestnikom, i co…
Ostatnio zmieniany 02 kwietnia 2018
19 marca 2018

Szkolenia punktowane dla beneficjentów programów Młody Rolnik i Restrukturyzacja

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W dniach 12.03, 14.03 i 16.03 zorganizowaliśmy w powiecie konińskim szkolenia dla beneficjentów programów: Młody Rolnik i Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. Przedstawione zostały tematy: Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym, Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, Wymogi wzajemnej zgodności dostosowania gospodarstw do obowiązujących przepisów. Na każdym ze szkoleń poruszony został dodatkowo temat bioasekuracji w związku z zagrożeniem, jakim jest wirus ASF oraz krótka prezentacja aplikacji mobilnej EPSU. Największym zainteresowaniem rolników cieszyło się szkolenie z rachunkowości. Główny specjalista pani Agnieszka Przybyła omówiła korzyści płynące z prowadzenia rachunkowości oraz sposoby rozliczania się rolników z urzędami a także przedstawiła sposoby finansowania inwestycji w gospodarstwie i…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2018