Nowości z Konina
Turystyka to jedna z dziedzin gospodarki, której rozwój charakteryzuje się ciągłym wzrostem. Wybór kierunków działania i uzgadnianie wspólnych zamierzeń dotyczących rozwoju turystyki w gminie Ślesin nigdy dotąd nie miało takiego znaczenia jak obecnie. Do lat 70-tych XX wieku była to w 90 % gmina rolnicza, ale obecnie ten trend zmienia się dynamicznie. Małe gospodarstwa rolne zaczęły szukać alternatywnych źródeł dochodu widząc duże szanse w turystyce.    Widok na marinę (zdjęcie ze strony www.youtube.com) Gmina Ślesin położona we wschodniej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatu konińskiego wyróżnia się bardzo atrakcyjnym położeniem pośród lasów sosnowych i otoczeniem pięknych jezior polodowcowych: Ślesińskiego, Mikorzyńskiego…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
10 grudnia 2015

Wartość nawozowa liści buraczanych

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski
Większość plantatorów buraka cukrowego przeprowadza zbiór liści za pomocą samojezdnych kombajnów. W wielu przypadkach technologia zbioru sprawia, że liście są rozdrobnione i pozostawione na polu. Warto by było zatem znać ich wartość nawozową. Ilość uwalnianych składników pokarmowych z liści buraków może być różna. Zależy to od czynników pogodowych (temperatura, wilgotność), terminu zbioru, ale przede wszystkim od masy liści, jaka pozostaje na polu. Ilość tych składników jest jednak duża z uwagi na to, że uprawa buraka cukrowego charakteryzuje się wysoką biomasą zarówno plonu głównego jak i ubocznego. Stosunek plonu głównego do ubocznego dla buraka cukrowego wynosi ok. 1:0,7. Mineralizacja liści następuje…
04 grudnia 2015

Wykorzystanie słomy jako nawozu

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Słoma to cenny nawóz organiczny wzbogacający glebę w składniki pokarmowe. Przyorane resztki pożniwne podlegają w glebie procesom mineralizacji i humifikacji, w wyniku czego udostępniane są z nich składniki pokarmowe oraz tworzona jest próchnica glebowa. Prawidłowy przebieg uwalniania składników pokarmowych oraz tworzenia humusu, czyli próchnicy, zależny od wielu czynników środowiskowych oraz technologicznych, min. od prawidłowego postępowania po zbiorze plonu głównego. Słoma stanowi cenne źródło składników pokarmowych dla upraw następczych, ale również materii organicznej. Ma to szczególne znaczenie dla gospodarstw, w których nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, czyli nie ma nawozów naturalnych tj. obornik, gnojowica, gnojówka. Właśnie w tych gospodarstwach powinno być…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
03 grudnia 2015

Prawidłowe pobierane prób glebowych.

Opracowanie: Urszula Bachera
Prawidłowe pobranie i wykonanie analizy glebowej jest bardzo ważne i stosunkowo niedrogie. Najbardziej odpowiednim terminem na pobranie prób jest: okres jesieni po zbiorach, kiedy gleba jest wyczerpana ze składników pokarmowych oraz okres wczesnej wiosny tuż przed zastosowaniem nawożenia mineralnego. Pobieranie prób z pól po zastosowaniu nawożenia mineralnego czy też obornika nie ma sensu, ponieważ nie otrzymamy wiarygodnego pomiaru zasobności gleby. Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy właściwe i w odpowiednim terminie pobrać próbki glebowe. Oto kilka wskazówek jak to zrobić: Sporządzić szkic pól przeznaczonych do pobierana próbek (można wykorzystać kopie map, które wysyła ARiMR razem z wnioskiem), ważna jest dobra znajomość…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2015
Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 złoty za litr. Jest to o 5 groszy więcej, niż było w poprzednich latach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W latach 2014-2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha - 81,70 zł. Według nowego rozporządzenia limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
Tegoroczną suszę Rolnicy odczuli bardzo dotkliwie a jej skutki zapewne odczuwać będziemy wszyscy do przyszłych żniw. Wysoka temperatura i brak opadów w okresie od maja do września spowodowały wysychanie rzek, stawów, cieków wodnych a także ogromne straty na plantacjach pól uprawnych. Wyschnięte łąki miejscami przypominały stepy. Anomalie pogodowe wg naukowców będą coraz częstsze. Od paru lat obserwujemy niezwykle ciepłe i prawie bezdeszczowe jesienie, porywiste wiatry i huragany, trąby powietrzne, brak opadów śniegu. Rolnicy mówią o potrzebie dostosowania się do nowych warunków klimatycznych, zmianach w technice uprawy, jednak jest to niewiele, co mogą zrobić w razie wystąpienie klęski żywiołowej. Powołane przez…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2015
09 listopada 2015

Zazielenienie - nowy komponent płatności bezpośrednich.

Opracowanie: Wanda Nowak
Zazielenienie - co to takiego, kto i jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie? Takie oto pytania nurtowały rolników składających wnioski o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2015 roku… I choć ruszył już system wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, a nowa kampania dopiero przed nami, to należałoby przypomnieć podstawowe zasady dopłat, ponieważ sporo się zmieniło. Nadal obowiązuje stosowany dotychczas uproszczony system płatności bezpośrednich. Co do zasady wszyscy rolnicy ubiegający się od roku 2015 o jednolitą płatność obszarową (JPO) otrzymają także płatność z tytułu realizacji praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska – czyli płatność za tzw. zazielenienie. Konieczne jest…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2015
03 listopada 2015

Rolniku nadchodzi zima – zabezpiecz się przed upadkiem

Opracowanie: Józef Gęziak
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje:                                                                Rolniku nadchodzi zima – zabezpiecz się przed upadkiem! Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem, kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie. Upadki osób w gospodarstwie rolnym to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2015
01 listopada 2015

Racjonalne wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym i rolnym.

Opracowanie: Agnieszka Michlicka
Na świecie obserwujemy dynamiczny wzrost gospodarczy. W związku z nim rośnie też zapotrzebowanie na energię. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje, że potrzeby energetyczne świata wzrosną do 2030 roku nawet o połowę a największy w tym udział będą miały Indie i Chiny. Wytwarzana w tych krajach energia jest oparta o węgiel, dlatego konsekwencje tego zjawiska odczują wszystkie kraje na świecie w postaci zwiększonego efektu cieplarnianego. Mając to na uwadze kraje Unii Europejskiej przyjęły dokument, który zakłada, że do 2020 roku kraje UE zredukują emisję CO2. Możliwe jest to dzięki zwiększeniu do 20% pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w jej całkowitym wytwarzaniu oraz…