Nowości z Konina
W minionym roku 2014 odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej –sadowniczej, której tematem wiodącym była „Produkcja owoców wysokiej jakości”. Pierwsze spotkanie miało miejsce 13 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Na spotkaniu omówiono zagadnienia: ochrony sadów przed chorobami w początkowym okresie wegetacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed parchem jabłoni, uzupełnienia niedoboru składników pokarmowych z powodu osiągniętych rok wcześniej bardzo wysokich plonów w uprawach sadowniczych. zwalczania nasionnicy trześniówki w uprawach drzew pestkowych: czereśni i wiśni, finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem funduszy unijnych i krajowych, w tym kredytów preferencyjnych, obowiązkowego prowadzenia ewidencji zabiegów środkami ochrony…
16 stycznia 2015

Ekologiczna uprawa roślin leczniczych

Opracowanie: Liliana Tatara
W ostatnich latach Polska znalazła się w grupie czołowych producentów surowców zielarskich w Europie. Wyraźny wzrost produkcji obserwowany jest w równym stopniu w dziale surowców pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych, jak i z tych, które pochodzą z uprawy. Źródłem pierwszych jest głównie wschodnia Polska, a tych drugich regiony Wielkopolski, Lubelskiego, Kujaw i Środkowego Pomorza. Badania z zakresu rolnictwa ekologicznego w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie rozpoczęto w 2004 roku. W ramach tych badań, nieprzerwalnie do tej pory, prowadzone są wielokierunkowe prace nad zrównoważonym i ekologicznym użytkowaniem dziko rosnących w Polsce roślin leczniczych. Prace te dotyczą przydatności wytypowanych stanowisk…
W 2014 roku tematem przewodnim czterech spotkań była „Integrowana ochrona zbóż przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Spotkania z rolnikami odbyły się po raz pierwszy na terenie gmin Rychwał, Stare Miasto i Rzgów: 20 lutego 2014 w Rychwale – uczestniczyło 18 osób, 24 lutego 2014 w Starym Mieście – uczestniczyło 19 osób, 26 września 2014 w Rzgowie – uczestniczyły 22 osoby, 30 października 2014 w Rzgowie – uczestniczyło 30 osób. Na spotkaniach wiosennych w Rychwale (sala narad UG) i Starym Mieście (sala konferencyjna UG) omówiono zasady i cele integrowanej ochrony roślin, metody nie chemiczne ochrony: agrotechniczną, hodowlaną, biologiczną, mechaniczną oraz sposób…
Ostatnio zmieniany 22 czerwca 2016
Zespól Doradców w powiecie konińskim serdecznie zaprasza Rolników na kursy stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy w 2015 roku. Od ubiegłego roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku i późniejszymi rozporządzeniami obowiązują nowe przepisy min. w zakresie szkoleń dla rolników, którzy są lub będą operatorami opryskiwaczy tzw. profesjonalnymi użytkownikami. Kursy dotychczas dwudniowe zostały zamienione na: Kurs uzupełniający – 1-dniowy, dla rolników, którzy 5 lat temu uczestniczyli w takim kursie i w tym roku kończy się im ważność zaświadczenia lub dla rolników, którzy w ogóle uczestniczyli w takim kursie (np.: 7 czy 9 lat temu); Kurs podstawowy…
05 stycznia 2015

KRUS informuje: Upadek to nie przypadek

Opracowanie: Liliana Tatara
Ostatnio zmieniany 15 marca 2015
18 grudnia 2014

Produkcja mleka koziego

Opracowanie: Piotr Łuczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Koza – to ssak z rodziny krętorogich bardzo dobrze znany, jednak obecnie niedoceniany. O tym jak bardzo sympatyczne jest to zwierzę może świadczyć fakt, że na hasło: „koza” uśmiech pojawia się mimowolnie. Kozy często utrzymywane były w małych gospodarstwach zapewniając właścicielom pożywienie (mleko, mięso). Ze względu na małe gabaryty mogły być trzymane przydomowo generując znikome koszty. Ich żywy temperament i specyficzne preferencje, co do sposobu odżywiania mogą być niestety kłopotliwe, jeżeli chodzi o produkcję na większą skalę. Bardzo często spotyka się gospodarstwa gdzie kozy trzymane są w małych stadach lub pojedynczo. Sprawują one najczęściej funkcję „żywej kosiarki” do trawników lub…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2014
11 grudnia 2014

Czy uda się zastąpić soję w żywieniu zwierząt białkiem pochodzącym z rodzimych upraw?

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W dniu 7 listopada b.r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego pod tytułem „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Konferencję poprowadził dr Tadeusz Przybecki, kierownik działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa WODR w Poznaniu, który przywitał przybyłych gości, wykładowców i rolników oraz przedstawił program konferencji składającej się z szeregu wykładów. Pierwszy przeprowadził prof. dr hab. Wojciech Święcicki z Instytutu Genetyki Roślin PAN w…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2014
09 grudnia 2014

Agroturystyka sposobem na zarabianie.

Opracowanie: Urszula Bachera • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Agroturystyka to coraz bardziej popularny sposób spędzania czasu wolnego. Daje to osobom zamieszkałym na terenach wiejskich szansę na rozwinięcie dodatkowego biznesu a wczasowiczom możliwość poznania wiejskich uroków życia codziennego. Agroturystyka rozwija się często przy gospodarstwach rolnych a jego właściciel, po spełnieniu niewygórowanych warunków, nie musi płacić podatku. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia agroturystyki. Przyjmuje się, że chodzi o małe rodzinne przedsiębiorstwo świadczące usługi turystyczne dla niewielkiej liczby turystów, pozwalające wykorzystać posiadane zasoby gospodarstwa rolnego: lokalowe i żywieniowe, dzięki któremu rolnik może uzyskać dodatkowe dochody. Trudno jednak zakwalifikować agroturystykę do działalności czysto rolniczej, dlatego dochody uzyskane dzięki niej podlegają regulacjom ustawy…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2014
21 listopada 2014

Realizacja inwestycji na obszarze Natura 2000

Opracowanie: Barbara Gęziak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  Obszar, na którym wyznaczono Naturę 2000, w Polsce w 31% położony jest na użytkach rolnych. Głównie są to trwałe użytki zielone (TUZ) a  pozostałe to tereny leśne. Wyznaczone obszary w ramach sieci Natura 2000 nie są terenami ścisłej ochrony przyrody ani nie mają charakteru rezerwatu czy parku narodowego. Są obszarami, na których mają być zachowane istniejące wartości przyrodnicze w warunkach, które w danym miejscu istnieją, włączając w to gospodarkę leśną, rolną i przemysłową, transport, budownictwo oraz inne formy aktywności człowieka. Fakt przynależności danego obszaru do sieci Natura 2000 może stanowić szansę dla rozwoju lokalnego do skorzystania z dodatkowych płatności…
Ostatnio zmieniany 21 listopada 2014