Nowości z Konina
05 stycznia 2015

KRUS informuje: Upadek to nie przypadek

Opracowanie: Liliana Tatara
Ostatnio zmieniany 15 marca 2015
18 grudnia 2014

Produkcja mleka koziego

Opracowanie: Piotr Łuczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Koza – to ssak z rodziny krętorogich bardzo dobrze znany, jednak obecnie niedoceniany. O tym jak bardzo sympatyczne jest to zwierzę może świadczyć fakt, że na hasło: „koza” uśmiech pojawia się mimowolnie. Kozy często utrzymywane były w małych gospodarstwach zapewniając właścicielom pożywienie (mleko, mięso). Ze względu na małe gabaryty mogły być trzymane przydomowo generując znikome koszty. Ich żywy temperament i specyficzne preferencje, co do sposobu odżywiania mogą być niestety kłopotliwe, jeżeli chodzi o produkcję na większą skalę. Bardzo często spotyka się gospodarstwa gdzie kozy trzymane są w małych stadach lub pojedynczo. Sprawują one najczęściej funkcję „żywej kosiarki” do trawników lub…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2014
11 grudnia 2014

Czy uda się zastąpić soję w żywieniu zwierząt białkiem pochodzącym z rodzimych upraw?

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W dniu 7 listopada b.r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego pod tytułem „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Konferencję poprowadził dr Tadeusz Przybecki, kierownik działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa WODR w Poznaniu, który przywitał przybyłych gości, wykładowców i rolników oraz przedstawił program konferencji składającej się z szeregu wykładów. Pierwszy przeprowadził prof. dr hab. Wojciech Święcicki z Instytutu Genetyki Roślin PAN w…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2014
09 grudnia 2014

Agroturystyka sposobem na zarabianie.

Opracowanie: Urszula Bachera • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Agroturystyka to coraz bardziej popularny sposób spędzania czasu wolnego. Daje to osobom zamieszkałym na terenach wiejskich szansę na rozwinięcie dodatkowego biznesu a wczasowiczom możliwość poznania wiejskich uroków życia codziennego. Agroturystyka rozwija się często przy gospodarstwach rolnych a jego właściciel, po spełnieniu niewygórowanych warunków, nie musi płacić podatku. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia agroturystyki. Przyjmuje się, że chodzi o małe rodzinne przedsiębiorstwo świadczące usługi turystyczne dla niewielkiej liczby turystów, pozwalające wykorzystać posiadane zasoby gospodarstwa rolnego: lokalowe i żywieniowe, dzięki któremu rolnik może uzyskać dodatkowe dochody. Trudno jednak zakwalifikować agroturystykę do działalności czysto rolniczej, dlatego dochody uzyskane dzięki niej podlegają regulacjom ustawy…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2014
21 listopada 2014

Realizacja inwestycji na obszarze Natura 2000

Opracowanie: Barbara Gęziak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  Obszar, na którym wyznaczono Naturę 2000, w Polsce w 31% położony jest na użytkach rolnych. Głównie są to trwałe użytki zielone (TUZ) a  pozostałe to tereny leśne. Wyznaczone obszary w ramach sieci Natura 2000 nie są terenami ścisłej ochrony przyrody ani nie mają charakteru rezerwatu czy parku narodowego. Są obszarami, na których mają być zachowane istniejące wartości przyrodnicze w warunkach, które w danym miejscu istnieją, włączając w to gospodarkę leśną, rolną i przemysłową, transport, budownictwo oraz inne formy aktywności człowieka. Fakt przynależności danego obszaru do sieci Natura 2000 może stanowić szansę dla rozwoju lokalnego do skorzystania z dodatkowych płatności…
Ostatnio zmieniany 21 listopada 2014
27 października 2014

Dzieci rozumieją i kochają pszczoły

Opracowanie: Magdalena Kopeć Alfred Kuźnik • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Dnia 30 września br. w Sielinku wręczono nagrody uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat z hasłem ścieżki edukacyjnej zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach projektu pt.: „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności" realizowanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Chcemy się pochwalić, ponieważ uczniowie z powiatu konińskiego wysłali wiele prac, a najwięcej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach (21) z gminy Golina i ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie (18) z gminy Grodziec. Dzieci napracowały się jak pszczółki przy swoich pracach, dlatego wielką radością, zwłaszcza dla Dominiki Woźniak ze szkoły w Królikowie, było ogłoszenie wyników. Uczennica za wykonanie swojej pracy zajęła III miejsce i otrzymała w nagrodę tablet. Ponadto wyróżniono dwoje uczniów ze szkoły w Kawnicach i czworo…
Ostatnio zmieniany 17 listopada 2014
15 października 2014

Działania przyjazne środowisku naturalnemu

Opracowanie: Wanda Nowak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
„ Środowisko naturalne jest, było i będzie, ale jakie pozostanie to zależy od nas samych." Ochrona środowiska jest wyzwaniem dla współczesnych pokoleń, również priorytetem w Unii Europejskiej. Szczególna odpowiedzialność za ochronę środowiska przypada rolnictwu, które poprzez intensyfikację produkcji powoduje zmiany właściwości gleby, wody, powietrza. Zabiegi agrotechniczne, nawożenie mineralne, odpady pohodowlane, ścieki i osady nie pozostają obojętnymi dla środowiska. Dlatego niezmiernie ważnym jest ustawodawstwo, zarówno krajowe jak i unijne przepisy, które reguluje kwestie ochrony środowiska a także uzależnia od spełnienia norm środowiskowych wysokość dotacji unijnych. Wszystkich rolników z krajów Unii Europejskiej, występujących o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej, obowiązuje przestrzeganie norm…
Ostatnio zmieniany 01 listopada 2014
09 października 2014

Wyjazd na Agro Show do Bednar to już tradycja ...

Opracowanie: Zofia Stempin • Zamieszczenie: Liliana Tatara
 Jak zwykle na tegorocznej wystawie AGRO SHOW w Bednarach było co oglądać. Stali bywalcy tej imprezy wiedzą jak szybko dojechać na miejsce, jaki obrać plan zwiedzania, gdzie stoją najpopularniejsi wystawcy, gdzie ostatecznie można coś zjeść i zaspokoić pragnienie. To Rutyniarze. Natomiast jadący po raz pierwszy, robią wielkie oczy i gubią się już na parkingu. Ha, ha! Nie ma się czemu dziwić, bo to ogromna, lotniskowa wystawa sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń przydatnych w gospodarstwie, ułatwiających pracę, od małych zawleczek czy sworzni po kolosalne wysięgniki, kombajny czy opryskiwacze. Rolnicy z powiatu konińskiego pojechali wraz z doradcami Zofią Stempin z Rychwała i…
Ostatnio zmieniany 22 października 2014
24 września 2014

Jesienne prace polowe

Opracowanie: Ewa Jakubowska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Placówka Terenowa KRUS w Koninie apeluje do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. W okresie wczesnej jesieni następuje spiętrzenie prac wymagających koncentracji oraz zwiększonego wysiłku fizycznego. Czynniki te potęgują zagrożenia wypadkowe, a pośpiech uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, by przebiegała bezpiecznie. Niezależnie od rodzaju stosowanych przy uprawie roślin maszyn i narzędzi zagrożenia występują z powodu: - złego stanu technicznego używanych ciągników i maszyn, - niewystarczającego poziomu wiedzy technicznej użytkowników sprzętu, - niestosowania środków ochrony indywidualnej, - nieprzestrzegania zasad BHP i przepisów ruchu drogowego, - wykonywania prac w pośpiechu, w niesprzyjających warunkach pogodowych, - niedostrzegania lub ignorowania zagrożeń. Zakres jesiennych…
Ostatnio zmieniany 21 października 2014