Nowości z Konina
03 grudnia 2015

Prawidłowe pobierane prób glebowych.

Opracowanie: Urszula Bachera
Prawidłowe pobranie i wykonanie analizy glebowej jest bardzo ważne i stosunkowo niedrogie. Najbardziej odpowiednim terminem na pobranie prób jest: okres jesieni po zbiorach, kiedy gleba jest wyczerpana ze składników pokarmowych oraz okres wczesnej wiosny tuż przed zastosowaniem nawożenia mineralnego. Pobieranie prób z pól po zastosowaniu nawożenia mineralnego czy też obornika nie ma sensu, ponieważ nie otrzymamy wiarygodnego pomiaru zasobności gleby. Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy właściwe i w odpowiednim terminie pobrać próbki glebowe. Oto kilka wskazówek jak to zrobić: Sporządzić szkic pól przeznaczonych do pobierana próbek (można wykorzystać kopie map, które wysyła ARiMR razem z wnioskiem), ważna jest dobra znajomość…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2015
Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 złoty za litr. Jest to o 5 groszy więcej, niż było w poprzednich latach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W latach 2014-2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha - 81,70 zł. Według nowego rozporządzenia limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
Tegoroczną suszę Rolnicy odczuli bardzo dotkliwie a jej skutki zapewne odczuwać będziemy wszyscy do przyszłych żniw. Wysoka temperatura i brak opadów w okresie od maja do września spowodowały wysychanie rzek, stawów, cieków wodnych a także ogromne straty na plantacjach pól uprawnych. Wyschnięte łąki miejscami przypominały stepy. Anomalie pogodowe wg naukowców będą coraz częstsze. Od paru lat obserwujemy niezwykle ciepłe i prawie bezdeszczowe jesienie, porywiste wiatry i huragany, trąby powietrzne, brak opadów śniegu. Rolnicy mówią o potrzebie dostosowania się do nowych warunków klimatycznych, zmianach w technice uprawy, jednak jest to niewiele, co mogą zrobić w razie wystąpienie klęski żywiołowej. Powołane przez…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2015
09 listopada 2015

Zazielenienie - nowy komponent płatności bezpośrednich.

Opracowanie: Wanda Nowak
Zazielenienie - co to takiego, kto i jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać pełne dopłaty bezpośrednie? Takie oto pytania nurtowały rolników składających wnioski o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2015 roku… I choć ruszył już system wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, a nowa kampania dopiero przed nami, to należałoby przypomnieć podstawowe zasady dopłat, ponieważ sporo się zmieniło. Nadal obowiązuje stosowany dotychczas uproszczony system płatności bezpośrednich. Co do zasady wszyscy rolnicy ubiegający się od roku 2015 o jednolitą płatność obszarową (JPO) otrzymają także płatność z tytułu realizacji praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska – czyli płatność za tzw. zazielenienie. Konieczne jest…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2015
03 listopada 2015

Rolniku nadchodzi zima – zabezpiecz się przed upadkiem

Opracowanie: Józef Gęziak
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje:                                                                Rolniku nadchodzi zima – zabezpiecz się przed upadkiem! Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem, kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie. Upadki osób w gospodarstwie rolnym to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych,…
Ostatnio zmieniany 03 listopada 2015
01 listopada 2015

Racjonalne wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym i rolnym.

Opracowanie: Agnieszka Michlicka
Na świecie obserwujemy dynamiczny wzrost gospodarczy. W związku z nim rośnie też zapotrzebowanie na energię. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje, że potrzeby energetyczne świata wzrosną do 2030 roku nawet o połowę a największy w tym udział będą miały Indie i Chiny. Wytwarzana w tych krajach energia jest oparta o węgiel, dlatego konsekwencje tego zjawiska odczują wszystkie kraje na świecie w postaci zwiększonego efektu cieplarnianego. Mając to na uwadze kraje Unii Europejskiej przyjęły dokument, który zakłada, że do 2020 roku kraje UE zredukują emisję CO2. Możliwe jest to dzięki zwiększeniu do 20% pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w jej całkowitym wytwarzaniu oraz…
28 października 2015

Restrukturyzacja Małych Gospodarstw – co w projekcie słychać?

Opracowanie: Jacek Michalski
Projekt na chwilę obecną jest w fazie gorących konsultacji publicznych i wydaje się, że niebawem będą znane wszystkie wytyczne. Nabór na to działanie jest jednym z najbardziej oczekiwanym przez Rolników. Jednak nie ma, co oszukiwać się, kryteria, jakie trzeba będzie spełnić nie będą tak proste, jak przy dawnym podobnym naborze na działanie określane potocznie „Niskotowarówką”. Wchodząc głębiej w literaturę projektu, by jedynie! zakwalifikować się do „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie będzie aż tak trudno.  Gorzej będzie z wywiązaniem się ze zobowiązań, które na siebie przyjmie Rolnik chcący otrzymać dofinansowanie. Ale po krótce jak to wygląda …. Bez zmian pozostaje kwota -…
Ostatnio zmieniany 28 października 2015
Rolnicy z gminy Rychwał zwiedzili 19 września br. XVII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach. Wyjazd zorganizowano w ramach współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale z Biurem Gminnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Po przyjeździe na miejsce Rolnicy z nastawieniem na poszerzenie wiedzy, wymianę poglądów, nawiązanie kontaktów i zdobycie doświadczeń zaglądali do stoisk producentów maszyn, urządzeń, środków ochrony roślin, dodatków paszowych, firm nasiennych oraz instytucji związanych z rolnictwem. W każdej kolejnej edycji na wystawie prezentowanych jest wiele ulepszeń i nowości do pracy w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu AGRO SHOW pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce, odpowiedniego miejsca…
Ostatnio zmieniany 13 października 2015
Jednym z elementów poprawiających opłacalność uprawy zbóż jest dobór właściwej odmiany. Odmiana przeznaczona do siewu powinna być maksymalnie dostosowana do lokalnych warunków środowiskowych, zasobności gleby, wielkości opadów, presji patogenów oraz możliwości agrotechnicznych gospodarstwa. Zatem ważne! zanim wysiejemy ziarno należy poznać jego parametry. Wielu cennych informacji o wartości gospodarczej odmian wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian dostarcza Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO). Co to jest PDO? Jest to system różnych badań wartości gospodarczej odmian przeznaczonych do wysiewu. Te badania to różne serie doświadczeń w poszczególnych województwach. Ziarna tej samej odmiany wysiane w różnych częściach Polski nie mają po zbiorze tych samych parametrów. Różnią…
Ostatnio zmieniany 27 września 2015