Nowości z Konina
Państwo Katarzyna i Marek Michalak z miejscowości Golina Kolonia zostali laureatami etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2015” organizowanego przez KRUS, którego celem jest ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Nagrodę wręczyli im w Sielinku podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych Wiceminister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Zofia Szalczyk i pani Mirosława Kaźmierczak Wicedyrektor ds. świadczeń w OT KRUS w Poznaniu. Gratulacje złożyli również współpartnerzy konkursu dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.   Państwo Michalakowie zdobyli pierwsze miejsce w konkursie powiatowym i automatycznie zakwalifikowali się do rywalizacji…
Ostatnio zmieniany 05 czerwca 2015
13 maja 2015

Sprzedaż bezpośrednia - może wreszcie doczekamy się...

Opracowanie: Magdalena Kopeć
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 5 maja br w Zastawnie (województwo warmińsko-mazurskie) nowelę ustawy o podatku PIT, która dotyczy tzw. sprzedaży bezpośredniej, czyli możliwości sprzedawania przez rolników i członków ich rodzin produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców. Uchwalona przez Sejm w kwietniu nowela daje możliwość sprzedaży przez rolników i członków ich rodzin produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Dotychczas rolnicy nie mogli legalnie sprzedawać przetworzonej żywności, np. serów, kiełbas czy dżemów.Prezydent podpisał nowelizację podczas wizyty w Zastawnie koło Elbląga, w gospodarstwie agroturystycznym, które jest farmą ekologiczną. Jak podkreślił prezydent Komorowski, nowela "daje nowe szanse, istotne przede…
Ostatnio zmieniany 21 maja 2015
11 marca 2015

Podziękowanie Prezesa KRUS dla Rolników

Opracowanie: Liliana Tatara
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   Placówka Terenowa w Koninie informuje:   „DOBRZE TRAKTUJESZ MNIEJ RYZYKUJESZ” Wypadki przy pracy ze zwierzętami stanowią liczną grupę wypadków zgłaszanych do KRUS. Najczęstsze przyczyny wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich: Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia, ból, strach, hałas, wymuszona pozycja ciała itp.), Narowistość i agresja zwierząt, Niewłaściwy sposób obsługi, Reakcja zwierząt na niewłaściwe warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów). Obsługa zwierząt gospodarskich i kontakt z nimi mogą być bezpieczne, jeśli stosuje się kilka ważnych zasad: Obsługą zwierząt powinny zajmować się tylko osoby dorosłe, zdrowe,…
Zawartość próchnicy (humusu) w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość. Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należy racjonalny system uprawy roli i roślin: odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) a także stosowanie preparatów humusowych. Większość gleb Polski jest ubogich w próchnicę. W zależności od regionu gleby ubogie w próchnicę i słabo próchniczne, o zawartości mniejszej niż 2%, stanowią od 40 do 72% gruntów rolnych. W ostatnich 10 latach, poprzez intensywne uprawy, zawartość próchnicy w glebach polskich spadła o około 40% i jest najniższa…
W minionym roku 2014 odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej –sadowniczej, której tematem wiodącym była „Produkcja owoców wysokiej jakości”. Pierwsze spotkanie miało miejsce 13 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Na spotkaniu omówiono zagadnienia: ochrony sadów przed chorobami w początkowym okresie wegetacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed parchem jabłoni, uzupełnienia niedoboru składników pokarmowych z powodu osiągniętych rok wcześniej bardzo wysokich plonów w uprawach sadowniczych. zwalczania nasionnicy trześniówki w uprawach drzew pestkowych: czereśni i wiśni, finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem funduszy unijnych i krajowych, w tym kredytów preferencyjnych, obowiązkowego prowadzenia ewidencji zabiegów środkami ochrony…
16 stycznia 2015

Ekologiczna uprawa roślin leczniczych

Opracowanie: Liliana Tatara
W ostatnich latach Polska znalazła się w grupie czołowych producentów surowców zielarskich w Europie. Wyraźny wzrost produkcji obserwowany jest w równym stopniu w dziale surowców pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych, jak i z tych, które pochodzą z uprawy. Źródłem pierwszych jest głównie wschodnia Polska, a tych drugich regiony Wielkopolski, Lubelskiego, Kujaw i Środkowego Pomorza. Badania z zakresu rolnictwa ekologicznego w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie rozpoczęto w 2004 roku. W ramach tych badań, nieprzerwalnie do tej pory, prowadzone są wielokierunkowe prace nad zrównoważonym i ekologicznym użytkowaniem dziko rosnących w Polsce roślin leczniczych. Prace te dotyczą przydatności wytypowanych stanowisk…
W 2014 roku tematem przewodnim czterech spotkań była „Integrowana ochrona zbóż przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Spotkania z rolnikami odbyły się po raz pierwszy na terenie gmin Rychwał, Stare Miasto i Rzgów: 20 lutego 2014 w Rychwale – uczestniczyło 18 osób, 24 lutego 2014 w Starym Mieście – uczestniczyło 19 osób, 26 września 2014 w Rzgowie – uczestniczyły 22 osoby, 30 października 2014 w Rzgowie – uczestniczyło 30 osób. Na spotkaniach wiosennych w Rychwale (sala narad UG) i Starym Mieście (sala konferencyjna UG) omówiono zasady i cele integrowanej ochrony roślin, metody nie chemiczne ochrony: agrotechniczną, hodowlaną, biologiczną, mechaniczną oraz sposób…
Ostatnio zmieniany 22 czerwca 2016
Zespól Doradców w powiecie konińskim serdecznie zaprasza Rolników na kursy stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy w 2015 roku. Od ubiegłego roku zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku i późniejszymi rozporządzeniami obowiązują nowe przepisy min. w zakresie szkoleń dla rolników, którzy są lub będą operatorami opryskiwaczy tzw. profesjonalnymi użytkownikami. Kursy dotychczas dwudniowe zostały zamienione na: Kurs uzupełniający – 1-dniowy, dla rolników, którzy 5 lat temu uczestniczyli w takim kursie i w tym roku kończy się im ważność zaświadczenia lub dla rolników, którzy w ogóle uczestniczyli w takim kursie (np.: 7 czy 9 lat temu); Kurs podstawowy…