Nowości z Konina
16 listopada 2018

Taneczno-rowerowe lato w gminie Kleczew

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Jeżeli chodzi o spędzanie urlopu, wypoczynek i zabawę to na brak słońca w czasie tegorocznego lata nikt nie narzekał. Można nawet powiedzieć, że była to wymarzona pogoda na odpoczynek i produkcję witaminy D. Jednak Rolnikom słońce i brak wody w glebie bardzo dokuczyły a jedno, co było na pocieszenie to przynajmniej pogoda na żniwa. Ale jeśli chodzi o aktywizację i integrację mieszkańców gminy Kleczew to pogoda sprzyjała odbywającym się różnego rodzaju imprezom plenerowym. W czerwcu odbył się rajd rowerowy pod hasłem Bądź trzeźwy na drodze. Wzięło w nim udział około 700 rowerzystów z terenu całej gminy Kleczew! Uczestnicy rozpoczęli wyprawę…
Ostatnio zmieniany 19 listopada 2018
04 października 2018

Susza, wnioski, protokoły i wypłacanie pomocy

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka
W bieżącym roku praktycznie cała Polska ucierpiała z powodu długotrwałej suszy. Brak opadów spowodował niesamowite szkody w zasiewach. Według 14 komunikatu Monitoringu Suszy Rolniczej wydanego przez IUNG Puławy aktualnie susza rolnicza zagraża burakom i rzepakowi oraz rzepikowi. Dla tych roślin KBW wskazuje wartości odbiegające od normy.  Zasięg suszy rolniczej spadł z 1700 gmin do 412. Znaczne ochłodzenie oraz występujące opady atmosferyczne wpłynęły dodatnio na wartość KBW i jego wzrost o 49mm w stosunku do poprzedniego okresu. Efekty suszy jednak zostały i mają wpływ na gospodarowanie w większości gospodarstw. Niskie plony, mała ilość siana i słomy odbiją się znacząco na kieszeni…
11 września 2018

Jak przygotować plan nawozowy?

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Plan nawozowy rolnik przygotowuje z myślą by plon był optymalny a koszty jak najniższe. Mniejszą rolę niestety, z punktu widzenia rolnika, odgrywa aspekt ochrony środowiska, czyli zapobieganie przedostawaniu się azotu i fosforu do wód. Dobrze przygotowany i przestrzegany plan nawozowy pozwala ograniczyć zarówno koszty jak i straty związane z wymywaniem nawozów do wód powodujących zanieczyszczenie środowiska. Przygotowanie planu nawozowego należy rozpocząć od pobrania prób glebowych do analizy z każdego roślinopola, bo obszar, z którego pobiera się próby musi być jednorodny. Przyjmuje się, że próba nie powinna reprezentować pola o powierzchni powyżej 4ha. Jeżeli pole jest niejednorodne należy podzielić je tak…
Ostatnio zmieniany 13 września 2018
10 września 2018

21 września zapraszamy na mega ciekawe seminarium w Kazimierzu Biskupim

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Ostatnio zmieniany 15 września 2018
31 sierpnia 2018

Dożynki w Kramsku

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br podczas diecezjalno-powiatowo-gminnych dożynek w Kramsku uroczyście obchodziliśmy zakończenie żniw i dziękowaliśmy za zebrane plony. Świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem celebrowanym przez biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. W uroczystości brały udział delegacje sołectw z naszego powiatu i z diecezji włocławskiej, zaproszeni samorządowcy i parlamentarzyści, przedstawiciele różnych instytucji rolniczych m.in. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, licznie przybyli mieszkańcy powiatu. Po zakończeniu liturgii ruszył barwny korowód dożynkowy ulicami Kramska, przepięknie przystrojonego na ten dzień. Po dotarciu na plac starostowie dożynek powitali Wójta Gminy Kramsk tradycyjnym bochnem chleba i jak na tradycję przystało chlebem poczęstowano przybyłych na uroczystość mieszkańców, rolników…
Ostatnio zmieniany 05 września 2018
31 sierpnia 2018

Ochrona wód przed nadmiarem związków azotowych

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Nowe wymagania dla rolników związane z Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącym ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu stały się faktem. Wymagania związane z programem obowiązują od 26 lipca. Dotyczą one przede wszystkim: Wykorzystania nawozów Zabrania się stosowania nawozów na gruntach zamarzniętych, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Określone zostały warunki stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz na terenach o dużym nachyleniu. Okresów nawożenia Na terenie Wielkopolski skrócone zostały okresy nawożenia nawozami zawierającymi azot. Dotyczy to nawozów naturalnych jak i mineralnych. Nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne na gruncie ornym można zastosować od 1 marca do…
23 lipca 2018

Plan dla wsi

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
19.07.2018 Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim podczas konferencji przedstawili główne założenia nowego planu dla wsi. Opiera się on na trzech filarach – ochrona, wsparcie i rozwój. Główny nacisk ma być położony na ochronę polskiego producenta zarówno w przypadku strat związanych z klęskami żywiołowymi jak i klęskami nad urodzaju. Zapowiadane jest wprowadzenie kontraktacji dla owoców miękkich. Już w marcu rolnicy będą znali stawki, po jakich kupowane mają być owoce, by nie dochodziło do sytuacji, że skupy proponują cenę niższą niż opłata dla pracowników zbierających owoce. Zapowiadane jest powstanie Narodowego Holdingu Spożywczego, który ma zastąpić polskie sprywatyzowane…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
13 lipca 2018

Jak skutecznie walczyć z suszą?

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Susza glebowa, mała retencja, racjonalne wykorzystanie wody w rolnictwie. Racjonalne wykorzystanie wody w rolnictwie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów. Zmiany klimatyczne, które widać w ostatnich latach oraz prognozy nie napawają optymizmem. W okresie wegetacji roślin występują i będą występować nadal zjawiska ekstremalne tj.: Susze, Gradobicia, Ulewy, Huragany i inne. Konieczne jest zabezpieczenie upraw przed okresowymi niedoborami wody. Same modlitwy nie wystarczą i trzeba pilnie działać. Melioracja znana była już w starożytnym Egipcie i z powodzeniem wykorzystana. W Polsce niestety totalnie zaniedbana i wymaga pilnej naprawy. Tam gdzie rolnicy nie czekali na pomoc spółek czy samorządów i sami zainwestowali w…
Ostatnio zmieniany 16 lipca 2018
02 lipca 2018

Rolniku pilnuj swoich granic!

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Podczas spotkań szkoleniowych z rolnikami często padały pytania dotyczące pomiarów geodezyjnych przeprowadzanych w wielu gminach Wielkopolski. Jest to sprawa ważna i już od dawna wymagała gruntownego uporządkowania. Starostwo Powiatowe w Koninie potwierdza wykonywanie tych prac, w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, do których wyłoniono w przetargu nieograniczonym dwie firmy geodezyjne z Krakowa i Lublina. Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych, ponieważ dane w niej zawarte stanowią min. podstawę oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego a także wymiaru podatków i innych świadczeń. Jakie problemy może napotkać rolnik z powodu niezgodności zapisów w ewidencji gruntów…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2018