Nowości z Konina
31 grudnia 2015

Bydło rasy mięsnej

Opracowanie: Alfred Kuźnik
Rasy bydła typu użytkowego mięsnego można podzielić na: rasy wymagające intensywnego żywienia i dobrych warunków utrzymania, tj.: Limousine, Piemontese, Charolaise, oraz rasy nadające się do chowu ekstensywnego, czyli dobrze wykorzystujące pastwiska gorszej jakości, zużywające mniej paszy treściwej, które przez cały rok mogą być utrzymywane poza oborą (wystarczy im szopa czy szałas). W Polsce najczęściej prowadzi się chów półintensywny. Bydło mięsne z natury ma łagodny charakter i temperament i z reguły wcześnie dojrzewa. Charakterystyczne cechy to: duża głowa, krótka szyja, tułów w kształcie prostokąta, głębokość i szerokość klatki piersiowej jednakowa na całej długości, w kłębie szerokie i wyrównane. Wymię krów mięsnych…
Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2016
W bieżącym roku 2015 odbyły się w Sompolnie, w powiecie konińskim, cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej – sadownictwo „Produkcja owoców wysokiej jakości. Pierwsze spotkanie miało miejsce 9 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sompolnie. Omówiono zagadnienia związane z ochroną sadów przed chorobami w początkowym okresie wegetacji a w szczególności ochronę przed parchem jabłoni oraz uzupełnienie niedoboru składników pokarmowych z powodu osiągniętych rok wcześniej bardzo wysokich plonów w sadach. W trakcie przypomniano o zwalczaniu nasiennicy trześniówki w uprawach drzew pestkowych - czereśni i wiśni. Przeprowadzono również wykład na temat integrowanej ochrony roślin sadowniczych: które metody można wykorzystać przy zagrożeniu wystąpieniem…
14 grudnia 2015

Jarmark Kulturowy Bożonarodzeniowy

Opracowanie: Danuta Tomaszewska
Jak pasje, małe odkrycia i pomysłowość zwykłych kobiet wpływają na tradycję i kulturę regionu było tematem Jarmarku Kulturowego Bożonarodzeniowego, który odbył się 9 grudnia br. w siedzibie Klubu Seniora w Skulsku. Celem jarmarku było pokazanie jak kobiety wiejskie łączą aspiracje zawodowe ze zobowiązaniami wobec rodziny, przy okazji samorealizując się poprzez rozwijanie zdolności artystycznych. Ten artykuł powstał także po to, żeby uczcić i docenić wielkie zaangażowanie kobiet w życie publiczne i społeczne gminy a także aktywny udział w różnych kursach, szkoleniach, pokazach i wystawach organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wystawa prac lokalnych twórczyń oraz pokaz rękodzieła artystycznego odbyły się pod…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2015
Turystyka to jedna z dziedzin gospodarki, której rozwój charakteryzuje się ciągłym wzrostem. Wybór kierunków działania i uzgadnianie wspólnych zamierzeń dotyczących rozwoju turystyki w gminie Ślesin nigdy dotąd nie miało takiego znaczenia jak obecnie. Do lat 70-tych XX wieku była to w 90 % gmina rolnicza, ale obecnie ten trend zmienia się dynamicznie. Małe gospodarstwa rolne zaczęły szukać alternatywnych źródeł dochodu widząc duże szanse w turystyce.    Widok na marinę (zdjęcie ze strony www.youtube.com) Gmina Ślesin położona we wschodniej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatu konińskiego wyróżnia się bardzo atrakcyjnym położeniem pośród lasów sosnowych i otoczeniem pięknych jezior polodowcowych: Ślesińskiego, Mikorzyńskiego…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2015
10 grudnia 2015

Wartość nawozowa liści buraczanych

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski
Większość plantatorów buraka cukrowego przeprowadza zbiór liści za pomocą samojezdnych kombajnów. W wielu przypadkach technologia zbioru sprawia, że liście są rozdrobnione i pozostawione na polu. Warto by było zatem znać ich wartość nawozową. Ilość uwalnianych składników pokarmowych z liści buraków może być różna. Zależy to od czynników pogodowych (temperatura, wilgotność), terminu zbioru, ale przede wszystkim od masy liści, jaka pozostaje na polu. Ilość tych składników jest jednak duża z uwagi na to, że uprawa buraka cukrowego charakteryzuje się wysoką biomasą zarówno plonu głównego jak i ubocznego. Stosunek plonu głównego do ubocznego dla buraka cukrowego wynosi ok. 1:0,7. Mineralizacja liści następuje…
04 grudnia 2015

Wykorzystanie słomy jako nawozu

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Słoma to cenny nawóz organiczny wzbogacający glebę w składniki pokarmowe. Przyorane resztki pożniwne podlegają w glebie procesom mineralizacji i humifikacji, w wyniku czego udostępniane są z nich składniki pokarmowe oraz tworzona jest próchnica glebowa. Prawidłowy przebieg uwalniania składników pokarmowych oraz tworzenia humusu, czyli próchnicy, zależny od wielu czynników środowiskowych oraz technologicznych, min. od prawidłowego postępowania po zbiorze plonu głównego. Słoma stanowi cenne źródło składników pokarmowych dla upraw następczych, ale również materii organicznej. Ma to szczególne znaczenie dla gospodarstw, w których nie jest prowadzona produkcja zwierzęca, czyli nie ma nawozów naturalnych tj. obornik, gnojowica, gnojówka. Właśnie w tych gospodarstwach powinno być…
Ostatnio zmieniany 03 sierpnia 2016
03 grudnia 2015

Prawidłowe pobierane prób glebowych.

Opracowanie: Urszula Bachera
Prawidłowe pobranie i wykonanie analizy glebowej jest bardzo ważne i stosunkowo niedrogie. Najbardziej odpowiednim terminem na pobranie prób jest: okres jesieni po zbiorach, kiedy gleba jest wyczerpana ze składników pokarmowych oraz okres wczesnej wiosny tuż przed zastosowaniem nawożenia mineralnego. Pobieranie prób z pól po zastosowaniu nawożenia mineralnego czy też obornika nie ma sensu, ponieważ nie otrzymamy wiarygodnego pomiaru zasobności gleby. Aby otrzymać prawidłowe wyniki należy właściwe i w odpowiednim terminie pobrać próbki glebowe. Oto kilka wskazówek jak to zrobić: Sporządzić szkic pól przeznaczonych do pobierana próbek (można wykorzystać kopie map, które wysyła ARiMR razem z wnioskiem), ważna jest dobra znajomość…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2015
Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 złoty za litr. Jest to o 5 groszy więcej, niż było w poprzednich latach. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W latach 2014-2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha - 81,70 zł. Według nowego rozporządzenia limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
Tegoroczną suszę Rolnicy odczuli bardzo dotkliwie a jej skutki zapewne odczuwać będziemy wszyscy do przyszłych żniw. Wysoka temperatura i brak opadów w okresie od maja do września spowodowały wysychanie rzek, stawów, cieków wodnych a także ogromne straty na plantacjach pól uprawnych. Wyschnięte łąki miejscami przypominały stepy. Anomalie pogodowe wg naukowców będą coraz częstsze. Od paru lat obserwujemy niezwykle ciepłe i prawie bezdeszczowe jesienie, porywiste wiatry i huragany, trąby powietrzne, brak opadów śniegu. Rolnicy mówią o potrzebie dostosowania się do nowych warunków klimatycznych, zmianach w technice uprawy, jednak jest to niewiele, co mogą zrobić w razie wystąpienie klęski żywiołowej. Powołane przez…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2015