Nowości z Konina
30 grudnia 2019

Wiele sposobów na dynie

Opracowanie: Sylwia Dunaj • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Przez lata dynia była niedocenianym warzywem w Polsce. Traktowano ją dość oschle, najczęściej lądowała w słoiku w marynacie octowej. Kilka lat temu dynia została „odkryta” na nowo. W większości programów telewizyjnych, ale też w Internecie, w okresie jesiennym można spotkać dynię przetworzoną na wiele sposobów. Dlaczego tak się dzieje, że stała się słynnym warzywem? Odpowiedź jest prosta – posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Coraz więcej mamy nowych chorób a przy tym coraz więcej osób cierpi na alergie. Co może być tego przyczyną? Między innymi duża ilość niezdrowego jedzenia. Badania dowodzą, że 70% dzieci jest dotkniętych otyłością. W dzisiejszych czasach, w…
30 grudnia 2019

Zastosowanie nowości w sadownictwie na terenie gminy Sompolno

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Rolnictwo to dziedzina, w której niezbędne są ciągłe ulepszenia i w technologii zwierzęcej i w roślinnej. Mają ograniczyć straty, usprawnić pracę i zmniejszyć koszty najmu siły fizycznej, która jest niezbędna szczególnie w sadownictwie i o którą obecnie trzeba silnie zabiegać. Postęp w różnej postaci nie omija żadnych kierunków produkcji w rolnictwie a czasami nawet trudno za nim nadążyć. Ten artykuł został opracowany na podstawie wizyty w gospodarstwie państwa Agnieszki i Huberta Michalskich zamieszkałych w Mostkach, gmina Sompolno. Państwo Michalscy prowadzą gospodarstwo sadownicze na powierzchni 21,71 ha. Powierzchnia upraw sadowniczych zajmuje 16,73 ha, głównie są to jabłka. W ostatnich latach producent…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2019
30 grudnia 2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw w 2020

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Nie znamy jeszcze harmonogramu PROW na 2020 rok, ale zakładając, że nie zmienią się drastycznie ogólne założenia, możemy spodziewać się przynajmniej jeszcze jednego naboru na Restrukturyzację Małych Gospodarstw. Jest czas, aby spokojnie przeanalizować swoje możliwości, plany rozwoju gospodarstwa, udać się do pracowników WODR i doprecyzować warunki uczestnictwa w programie. Analiza struktury zasiewów, plany związane z hodowlą zwierząt, czy chęć zmiany profilu produkcji, otwarcie się na nowe rynki i możliwości, pozwoli sprawdzić kryteria dostępu do programu i ewentualnie zmienić założenia, aby móc zakwalifikować się i otrzymać premię 60000 zł na rozwój gospodarstwa. Przeanalizowanie własnych potrzeb i możliwości pod kątem posiadanych zasobów,…
16 grudnia 2019

Zmiany w dyrektywie azotanowej

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W dniu 23 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca ustawy dotyczące Prawa wodnego i inne ustawy powiązane, która wprowadza zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Podstawą powyższego jest uaktualnienie przepisów w zakresie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (w skrócie Program działań) poprzez uproszczenie przepisów w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o Nawozach i nawożeniu do ustawy Prawo wodne a dotyczy głównie usunięcia przepisów umożliwiających podwójne karanie rolników za to samo…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2019
09 grudnia 2019

W Rychwale wspieramy producentów i twórców rodzimych

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
6 grudnia 2019 r w remizie OSP w Rychwale odbyła się niecodzienna uroczystość, organizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod nazwą Promocja dziedzictwa kulturowego i produktu lokalnego. Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie wartości produktu tradycyjnego i lokalnego, pokazanie jego mnogości i unikatowego charakteru. Zaproszeni z całego terenu powiatu konińskiego wystawcy byli na to żywym dowodem. Mieliśmy okazję podziwiać walory rękodzieła artystycznego prezentowanego przez twórców pracujących w drewnie, tkaninie, sklejce – piękne figury, ręcznie malowane obrazy, skrzyneczki, aniołki, piękne skrzaty. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prace pani Genowefy Małolepszej – mieszkanki naszej gminy. Zaprezentowała ona ręcznie haftowane obrusy i serwety.…
06 grudnia 2019

Co słychć w programie Czyste Powietrze?

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Program Czyste Powietrze, który wystartował we wrześniu ubiegłego roku, umożliwia otrzymanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła (warunek konieczny), na przeprowadzenie prac termoizolacyjnych czy wymianę stolarki okiennej. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nisko sprawne, przestarzałe kotły i paliwa niskiej jakości. Ministerstwo Środowiska chce włączyć środki europejskie do programu w nowej perspektywie finansowej. Z programu mogą skorzystać właściciele jednorodzinnych budynków oraz mieszkań, dla których jest wyodrębniona księga wieczysta. Można uzyskać dotację lub pożyczkę. Ich wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program Czyste Powietrze działa już ponad rok. Jednak otrzymanie dotacji nie jest tak proste…
Ostatnio zmieniany 06 grudnia 2019
05 grudnia 2019

Ograniczanie niskiej emisji

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Wraz z nadejściem chłodnych dni powraca temat zanieczyszczonego powietrza oraz niskiej emisji. W ramach przypomnienia niska emisja to emisja zanieczyszczeń głównie z kominów do 40m wysokości (głównie paleniska i kotłownie domowe) oraz rur wydechowych pojazdów spalinowych. Wielkie zakłady przemysłowe zwykle mają na tyle wysokie kominy, że zanieczyszczenia emitowane są już w strefie silnych ruchów powietrza. Poza tym zakłady przemysłowe podlegają surowym normom dotyczącym emisji zanieczyszczeń. Ich kominy wyposażone są w filtry, które oczyszczają spaliny do 95%. W wyniku niskiej emisji w powietrzu gromadzą się cząsteczki powodujące zanieczyszczenie. Są to głównie pyły zawieszone o wielkości pm 10um i pm 2,5um. Mniejsze…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2019
04 grudnia 2019

Uczymy się o przedsiębiorczości od najlepszych

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich w Wielkopolsce uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju różnorodnych form przedsiębiorczości, które wpływają na dobrobyt i standard życia rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Przyszły sukces wiąże się nierozerwalnie z wyszukiwaniem nowych możliwości działalności pozarolniczych, stanowiących dodatkowe źródła dochodu. Rolnictwo to wciąż branża niedoceniana a tymczasem na tym właśnie rynku swoją niszę znajduje coraz więcej młodych przedsiębiorców. Dobry pomysł na biznes, niezależnie od tego, czy prowadzi się go w gospodarstwie rolnym, w domu, w ogrodzie czy w budynku gospodarczym zaadaptowanym na przetwórstwo, musi w efekcie końcowym dać produkt lub usługę w miejscu i o czasie,…

Galeria

Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2019
29 listopada 2019

Tradycje kulinarne wschodniej Wielkopolski

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
By móc rozmawiać o tradycyjnych potrawach wschodniej Wielkopolski musimy spojrzeć na zarys historyczny tych ziem a historia ta jest bogata. Wielkopolska jest krainą skrywającą smaki wielu regionów świata. Za sprawą wędrówek ludu na przełomie wieków przenikały się i nadal przenikają smaki wschodu i zachodu, kształtując nasze podniebienia. W Wielkopolsce Wschodniej z racji centralnego położenia wpływ różnych kultur na tradycje kulinarne jest zauważalny. Kwestia smaku pozostaje jednak indywidualną sprawą każdego podniebienia, ale warto przynajmniej spróbować tradycyjnych potraw. Podróż kulinarną przez smaki Wielkopolski rozpocznę od: żuru, barszczu i pierogów. Przepis na żur tradycyjny (region koniński): 0,5kg wędzonego boczku, 0,5kg białej surowej kiełbasy,…