Nowości z Konina
20 grudnia 2017

Ochrona roślin w 2018 roku

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Chwasty odporne na środki ochrony roślin Pierwsze środki ochrony roślin pojawiły się ponad 70 lat temu. W tym czasie zmieniały się zarówno substancje czynne jak i sposób stosowania środków ochrony roślin. W dzisiejszych czasach uodpornienie chwastów na sprawdzone środki ochrony staje się coraz częstszym problemem. Zjawisko uodpornienia można podzielić na dwa najbardziej popularne: Odporność mutacyjną, Odporność niemutacyjną. Pierwsza charakteryzuje się zmianami w strukturze białka, w miejscu działania substancji czynnej. Nie następuje reakcja herbicydu z chwastem, nie ma zakłóceń w procesach biochemicznych, w związku z tym nie dochodzi do zniszczenia. Z kolei odporność niemutacyjna przybiera różne scenariusze np. poprzez: Szybszy rozkład…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
14 grudnia 2017

Wartość użytkowa łąki - WUŁ

Opracowanie: Barbara Gęziak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Użytki zielone to zbiorowisko gatunków traw, roślin bobowatych oraz ziół, o sobie właściwym potencjale produkcyjnym oraz właściwościach żywieniowych, które określają wskaźniki lwu i WUŁ. Produktywność, czyli zdolność plonotwórcza gatunku uwidacznia się przy stworzeniu mu optymalnych warunków rozwoju zgodnych z jego wymaganiami. Do najbardziej produktywnych roślin łąkowych zalicza się: mozgę trzcinowatą, życicę wielokwiatową, życicę westerwoldzką, życicę mieszańcową, lucernę siewną i mieszańcową. Mogą one osiągać plon powyżej 100 dt/ha s.m., czyli powyżej 500 dt/ha zielonki. Następna grupa, której produktywność mieści się w granicach od 50 do 100 dt/ha s. m. zawiera gatunki tj.: kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, wyczyniec łąkowy, stokłosa bezostna, kostrzewa…
14 grudnia 2017

Podsumowanie działalności LGD - sadowniczej

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W 2017 roku odbyły się w Sompolnie, w powiecie konińskim, cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej – sadownictwo Produkcja owoców wysokiej jakości. Pierwsze spotkanie miało miejsce 18 stycznia. Omówiono zagadnienia związane z ochroną sadów przed chorobami w początkowym okresie wegetacji, ochronę przed parchem jabłoni oraz uzupełnienie niedoboru składników pokarmowych. W trakcie przypomniano o zwalczaniu nasiennicy trześniówki w uprawach drzew pestkowych. Przeprowadzono również wykład na temat integrowanej ochrony roślin sadowniczych na temat metod, które można wykorzystać przy zagrożeniu wystąpieniem muszki plamoskrzydłej Drosophila suzuki, z uwzględnieniem tego, co owad ten atakuje w pierwszym momencie: owoce jagodowe oraz owoce pestkowe. W czasie trwania spotkania…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2017
10 grudnia 2017

Gmina Kleczew w jesiennym obiektywie

Opracowanie: Jacek Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Realizując różne projekty instytucje kulturalne działajace w gminie Kleczew zachęcają mieszkańców do wyjścia z domu, podjęcia nowych wyzwań, nauki zapomnianych zawodów, spotkania się czy wymiany doświadczeń zgodnie z hasłem podróże kształcą. Nigdzie nie napisano, że podróż ma być długa i daleka. No to jedziemy ... We wrześniu br, w fili Biblioteki Publicznej w Kleczewie, odbyły się warsztaty wikliniarskie. Zorganizowała je Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Między Ludźmi i Jeziorami. Mieszkańcy mogli własnoręcznie wykonać koszyk i przekonać się jak pracochłonne a zarazem precyzyjne jest to zajęcie. Warsztaty przeprowadził pan Mariusz Kaźmierczak. Także we wrześniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w…
Ostatnio zmieniany 23 marca 2018
10 grudnia 2017

OZE w Koninie i okolicach – relacja z wyjazdu studyjnego

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego pt.: OZE jako element ograniczania niskiej emisji, który odbył się w październiku br, byli doradcy specjalizujący się w dziedzinie OZE z Wielkopolski oraz przedstawiciele samorządów. Wyjazd został zorganizowany przez CDR w Poznaniu a w gronie zainteresowanych tematem nie mogło zabraknąć pracowników PZDR w Koninie – Agnieszki Michlickiej i Liliany Tatara. Pierwszy dzień szkolenia obfitował w bardzo ciekawe wykłady, które odbyły się w siedzibie CDR w Poznaniu. Na początek wykład dotyczący niskiej emisji wygłosił pracownik Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią w Poznaniu. Następny poświęcony był monitoringowi jakości powietrza w Wielkopolsce oraz normom paliw stałych i urządzeń grzewczych. Po przerwie…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2017
05 grudnia 2017

Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000

Opracowanie: Wanda Nowak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Przyroda jest dobrem ogólnonarodowym, dziedzictwem pokoleń, dumą narodów. Polska wyróżnia się na tle innych krajów Europy faktem posiadania obszarów jeszcze nieskażonych, gdzie ludzka ingerencja nie poczyniła drastycznego spustoszenia. Charakterystyczna i jakże ważna bioróżnorodność w krajobrazie naszego kraju cieszy oczy nawet tych, co jej nie doceniają, ale chcą mieszkać w zielonym i urokliwym zakątku. Po wejściu do Unii Europejskiej najcenniejsze przyrodniczo obszary Polski zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000. Jej celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości najwartościowszych fragmentów naszego kontynentu. Ochroną objęte są gatunki roślin i zwierząt najrzadziej występujące oraz cenne przyrodniczo siedliska zagrożone wyginięciem. Zakwalifikowanie danego obszaru do…
05 grudnia 2017

Co warto wiedzieć o zakupie paliw niewiadomego pochodzenia

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Coraz częstszym zjawiskiem obserwowanym w naszym kraju są oszustwa w obrocie paliwami. Niepokój wzbudza jednak fakt, iż do odpowiedzialności pociągani są rolnicy znajdujący się w ostatnim ogniwie całego łańcucha. Ostatnio rozmawiałem o tym problemie z kilkoma rolnikami i chcę przedstawić spostrzeżenia i ewentualne konsekwencje takiego procederu. Na czym polega nadużycie w obrocie paliwem? Nadużycie polega na tworzeniu sieci składającej się z kilku podmiotów, których celem jest wyłudzenie podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Podmioty te to tzw. słupy nieposiadające majątku i nierozliczające podatku. W związku z tym mogą oferować paliwo w niższej cenie w porównaniu do konkurencji. A co rolnik ma…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017
12 listopada 2017

Obrót ziemią rolną – pytania, wątpliwości

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które miało miejsce 30 kwietnia 2016 roku, minęło już kilkanaście miesięcy i jest to odpowiednia pora, aby podzielić się uwagami i wątpliwościami związanymi z realizacją tych przepisów. Ustawodawca nowelizując ustawę celowo czy też nie wyhamował sprzedaż nieruchomości rolnych. Zmiany wywołały chaos i lawinę pytań, na które początkowo nikt nie umiał odpowiedzieć. Niezadowolenie kupujących i sprzedających nie dotyczyło jednak przepisów a nadmiernej „papierologii”, która polegała na pozyskiwaniu rożnych zaświadczeń, opinii i dokumentów, przedstawiania ich biurom notarialnym, prezesowi ANR a teraz KOWR i instytucjom doradczym. Machina biurokratyczna ruszyła. Jak każda ustawa…
Ostatnio zmieniany 12 listopada 2017
08 listopada 2017

MISTRZOWIE AGRO 2017 z powiatu konińskiego

Opracowanie: Alfred Kuźnik • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Pan Andrzej Stasiak na początku tego roku pewnie nie spodziewał się, że pod koniec będzie o nim głośno w regionie i w mediach. Miesiąc wcześniej pisaliśmy, że zdobył prestiżową nagrodę Wzorowego Ogrodnika w kategorii sadownictwo a teraz został Rolnikiem Roku 2017 w plebiscycie Mistrzowie Agro Wielkopolski. Oto krótka charakterystyka Laureata. Pan Andrzej prowadzi gospodarstwo sadownicze od 1982 roku. Początkowo było to 8 hektarowe gospodarstwo a obecnie jest około 30 ha. Na tej powierzchni 24 ha to 2-7 letni sad jabłoniowy a 5 ha jednoroczna jagoda kamczacka. Głównym celem gospodarstwa jest wyprodukowanie dużej ilości owoców o wysokiej jakości ale z zachowaniem…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2017