Nowości z Konina
05 grudnia 2017

Gospodarowanie na obszarach NATURA 2000

Opracowanie: Wanda Nowak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Przyroda jest dobrem ogólnonarodowym, dziedzictwem pokoleń, dumą narodów. Polska wyróżnia się na tle innych krajów Europy faktem posiadania obszarów jeszcze nieskażonych, gdzie ludzka ingerencja nie poczyniła drastycznego spustoszenia. Charakterystyczna i jakże ważna bioróżnorodność w krajobrazie naszego kraju cieszy oczy nawet tych, co jej nie doceniają, ale chcą mieszkać w zielonym i urokliwym zakątku. Po wejściu do Unii Europejskiej najcenniejsze przyrodniczo obszary Polski zostały włączone do Europejskiej Sieci Natura 2000. Jej celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości najwartościowszych fragmentów naszego kontynentu. Ochroną objęte są gatunki roślin i zwierząt najrzadziej występujące oraz cenne przyrodniczo siedliska zagrożone wyginięciem. Zakwalifikowanie danego obszaru do…
05 grudnia 2017

Co warto wiedzieć o zakupie paliw niewiadomego pochodzenia

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Coraz częstszym zjawiskiem obserwowanym w naszym kraju są oszustwa w obrocie paliwami. Niepokój wzbudza jednak fakt, iż do odpowiedzialności pociągani są rolnicy znajdujący się w ostatnim ogniwie całego łańcucha. Ostatnio rozmawiałem o tym problemie z kilkoma rolnikami i chcę przedstawić spostrzeżenia i ewentualne konsekwencje takiego procederu. Na czym polega nadużycie w obrocie paliwem? Nadużycie polega na tworzeniu sieci składającej się z kilku podmiotów, których celem jest wyłudzenie podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Podmioty te to tzw. słupy nieposiadające majątku i nierozliczające podatku. W związku z tym mogą oferować paliwo w niższej cenie w porównaniu do konkurencji. A co rolnik ma…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2017
12 listopada 2017

Obrót ziemią rolną – pytania, wątpliwości

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które miało miejsce 30 kwietnia 2016 roku, minęło już kilkanaście miesięcy i jest to odpowiednia pora, aby podzielić się uwagami i wątpliwościami związanymi z realizacją tych przepisów. Ustawodawca nowelizując ustawę celowo czy też nie wyhamował sprzedaż nieruchomości rolnych. Zmiany wywołały chaos i lawinę pytań, na które początkowo nikt nie umiał odpowiedzieć. Niezadowolenie kupujących i sprzedających nie dotyczyło jednak przepisów a nadmiernej „papierologii”, która polegała na pozyskiwaniu rożnych zaświadczeń, opinii i dokumentów, przedstawiania ich biurom notarialnym, prezesowi ANR a teraz KOWR i instytucjom doradczym. Machina biurokratyczna ruszyła. Jak każda ustawa…
Ostatnio zmieniany 12 listopada 2017
08 listopada 2017

MISTRZOWIE AGRO 2017 z powiatu konińskiego

Opracowanie: Alfred Kuźnik • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Pan Andrzej Stasiak na początku tego roku pewnie nie spodziewał się, że pod koniec będzie o nim głośno w regionie i w mediach. Miesiąc wcześniej pisaliśmy, że zdobył prestiżową nagrodę Wzorowego Ogrodnika w kategorii sadownictwo a teraz został Rolnikiem Roku 2017 w plebiscycie Mistrzowie Agro Wielkopolski. Oto krótka charakterystyka Laureata. Pan Andrzej prowadzi gospodarstwo sadownicze od 1982 roku. Początkowo było to 8 hektarowe gospodarstwo a obecnie jest około 30 ha. Na tej powierzchni 24 ha to 2-7 letni sad jabłoniowy a 5 ha jednoroczna jagoda kamczacka. Głównym celem gospodarstwa jest wyprodukowanie dużej ilości owoców o wysokiej jakości ale z zachowaniem…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2017
05 listopada 2017

Ciekawostki z Kazimierza Biskupiego

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W miesiącach letnich w gminie Kazimierz Biskupi odbyło się wiele imprez, spotkań i turniejów dla mieszkańców. Chociaż pogoda była chimeryczna w tym roku to nie przeszkodziła w zabawie i wspólnej integracji. Ponieważ był to okres wakacyjny najwięcej było zabaw dla dzieci i młodzieży min: rozgrywki sportowe z objazdowym domem kultury, rajdy rowerowe a także projekt Hip Hop Wierusze, który polegał na pokazaniu sztuki malarskiej, jaką jest graffiti i stworzenia za jej pomocą obrazu. W projekcie uczestniczyli młodzi mieszkańcy i miłośnicy Koła Pałacowego w Posadzie a wszystko odbyło się w hiphopowej oprawie muzycznej. Patronem duchowym projektu był Karol Wierusz Kowalski przede…
Ostatnio zmieniany 05 listopada 2017
31 października 2017

Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi - konferencja w Stawisku

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
17 października 2017r w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipami” państwa Małgorzaty i Andrzeja Fajkowskich w Stawisku odbyła się konferencja pt. Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi, jako wartość zasługująca na zachowanie. Program skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej oraz osób wytwarzających regionalne produkty żywnościowe na bazie produktów z gospodarstwa lub zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności. Miał na celu wzmocnienie fundamentu, jakim jest bogactwo wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego, które może znacząco zwiększyć atrakcyjność ofert gospodarstw, co z kolei będzie miało odbicie w osiąganych dochodach. Zgromadzonych gości przywitał I z-ca Dyrektora WODR pan Maciej Szłykowicz wraz z panią Aldoną Jankowską – Kierownikiem działu…
Ostatnio zmieniany 31 października 2017
29 października 2017

III Festiwal Dyni i Ziemniaka

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Impreza odbyła się 30 września w Sołectwie Rosocha pod kierownictwem pracowników Domu Kultury w Golinie. Jej celem, jak co roku było propagowanie i kultywowanie tradycyjnych potraw z dyni i ziemniaków. Oficjalnego otwarcia dokonała przewodnicząca Rady Miejskiej w Golinie, mieszkanka sołectwa Rosocha Urszula Furmaniak. Impreza rozpoczęła się występami Orkiestry Dętej OSP Golina prowadzonej przez Artura Wieczorka. Przy akompaniamencie orkiestry wystąpiły golińskie mażoretki a następnie dzieci ze szkół w Kawnicach i w Golinie. Ciekawym punktem programu był występ gościnny zespołu dziecięcego z Ukrainy Vуkгᴎtasуkу ze Lwowa. Barwne stroje i niezwykła dbałość o szczegóły występu i ubiorów zachwyciły zgromadzonych. Po części artystycznej odbyły…
Ostatnio zmieniany 29 października 2017
25 października 2017

Wymiana materiału siewnego - poprawa plonowania i zdrowotności zbóż

Opracowanie: Alfred Kuźnik • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Rolnicy wciąż za mało doceniają korzyści jakie daje siew i sadzenie kwalifikowanego materiału siewnego. Właśnie ten materiał jest nośnikiem postępu biologicznego i niewątpliwie efektywnym czynnikiem skutecznego gospodarowania. Kwalifikowany materiał siewny zanim trafi do obrotu przechodzi wiele rygorystycznych badań w uprawie polowej trwających kilka lat. Nowe odmiany powstają na drodze selekcji, krzyżowania lub heterozji. Perspektywy daje również inżynieria genetyczna zwłaszcza przy budowaniu odporności roślin uprawnych na patogeny. Dzięki temu oraz cierpliwej i żmudnej pracy hodowców siew kwalifikatu zapewnia przyrost i jakość plonu. Krajowe Hodowle Roślin dążą także do zmiany samej rośliny tak, aby zgodnie z potrzebą hodowcy, była jak najlepiej przystosowana…
Ostatnio zmieniany 25 października 2017
03 października 2017

Dożynki w Starym Mieście

Opracowanie: Wanda Nowak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W niedzielę 10 września br z okazji powiatowo-parafialnych dożynek w Starym Mieście świętowali rolnicy, mieszkańcy gminy oraz przyjezdni goście. Jak tradycja każe po nabożeństwie w kościele, celebrowanym przez księdza biskupa, ruszył barwny pochód w kierunku placu dożynkowego, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Starostowie dożynek pan Tomasz Kwieciński i pani Hanna Przybyłowicz, rolnicy prowadzący duże gospodarstwa rolne w gminie, powitali gospodarza gminy wręczając bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Chleb ten został następnie pokrojony i rozdany zgromadzonym, jako symbol i życzenie, aby nigdy nikomu go nie zabrakło. Na uroczystość przybyły delegacje sołectw z całego powiatu konińskiego, zaproszeni samorządowcy, parlamentarzyści oraz…
Ostatnio zmieniany 03 października 2017