Nowości z Konina
27 lutego 2020

Nowe odmiany zbóż ozimych

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Co roku w krajowym rejestrze roślin rolniczych przybywa nowych odmian zbóż ozimych. Tak też stało się i w tym roku. Najwięcej odmian, bo aż 19 przybyło w pszenicy (w tym 2 pszenice twarde i 2 orkiszowe), po 3 odmiany jęczmienia i żyta oraz 2 pszenżyta. 25 lutego 2020 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono pozytywnym zaopiniowaniem wpisania do krajowego rejestru następujących odmian: Jęczmień ozimy: KWS Morris – odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o. Aleksandra…
27 lutego 2020

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2020

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Targi w Nadarzynie są jedną z największych specjalistycznych wystaw ogrodniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rodzimi producenci owoców i warzyw chętnie je odwiedzają. Nie zabrakło też licznej grupy Rolników z Sompolna. Podczas tegorocznej, Jubileuszowej X Edycji, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentowali bogatą ofertę środków produkcji: innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, produkty wspierające produkcję ogrodniczą. W targach wzięły udział firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem, firmy dostarczające maszyny do pracy w sadzie i ogrodnictwie, do sortowania i pakowania owoców oraz warzyw. Obecni byli producenci materiału szkółkarskiego, firmy handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie. Przestronne stoiska dały wystawcom możliwość doskonałego zaprezentowania…
10 lutego 2020

Rola TMR w żywieniu zwierząt

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Na początek warto wiedzieć, czym tak właściwie jest TMR? Total Mix Rotation to nic innego jak system pełnoporcjowego żywienia bydła zarówno mlecznego jak i opasowego, którego głównym zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości paszy oraz zbilansowanej dawki przy wykorzystaniu wozu paszowego. Wcześniej ten system był wykorzystywany przy żywieniu trzody i drobiu. Główną potrzebą wprowadzenia żywienia TMR u bydła było przeciwdziałanie chorobom przemiany materii oraz zaburzeniom trawienia, zwłaszcza u krów o dużej wydajności mlecznej. Bodźcem do zastosowania pełnoporcjowego systemu jest również przeciwdziałanie zjawisku występowania hierarchii w stadzie w momencie pobierania paszy, w systemie wolnostanowiskowym. W tej sytuacji krowy słabsze, o niższej pozycji…
30 grudnia 2019

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Czy kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która obowiązuje od 26.06.2019 r. ułatwiła obrót ziemią? Zdaniem rolników, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, deweloperów, pracowników WODR i innych instytucji, zapowiedziane szumnie zmiany w rzeczywistości ograniczone zostały do nielicznych. Najbardziej oczekiwaną zmianą było umożliwienie wszystkim, nie tylko rolnikom, nabywanie ziemi do 1ha na wsi i w mieście bez zgody KOWR i ta zmiana weszła w życie i obowiązuje jak wspomniano wyżej od 26.06.2019 r. Niestety jest to zmiana połowiczna, bowiem ten, kto kupił 1ha gruntu rolnego w mieście będzie mógł go zbyć w dowolnym czasie komukolwiek. Natomiast nabywca 1ha gruntu na…
30 grudnia 2019

Przegląd odmian owsa

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W Krajowym Rejestrze na rok 2019 widnieją 24 odmiany owsa zwyczajnego oplewionego oraz 5 odmian owsa nagoziarnistego (pozbawionego łuski). W tym roku wpisano kolejne pięć odmian owsa, są to: Arkan, Figaro, Pablo, Perun oraz Refleks. Poniżej krótka charakterystyka najpopularniejszych odmian oplewionych i nieoplewionych owsa zalecanych przez COBORU: Odmiany oplewione: Bingo – odmiana zalecana w 15 województwach, nadająca się do uprawy w całej Polsce poza rejonami górskimi, o żółtym oplewieniu, odporna na mączniaka prawdziwego oraz rdzę wieńcową. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie, terminie wiechowania wczesnym, terminie dojrzałości średnim, udziale łuski małym. Odmiana o wysokiej masie 1000 ziaren, gęstości w…
30 grudnia 2019

Czy Twoja nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej?

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Aktualnie na terenie gmin powiatu konińskiego wynajęte firmy geodezyjne dokonują aktualizacji przebiegu granic wszystkich nieruchomości. Właściciele – posiadacze gruntów, którzy nie zlekceważyli zaproszenia do zapoznania się z wynikami prac tych firm, mogą „pójść za ciosem” i dowiedzieć się w Starostwie Powiatowym w Koninie czy wszystkie granice jego nieruchomości są dobrze naniesione a zwłaszcza czy mają dostęp do drogi publicznej? Niestety z mojego doświadczenia, jako doradcy rolnego WODR, nabywanego podczas częstych kontaktów z rolnikami wynika, że właściciele gruntów nie zawsze są świadomi, że ich nieruchomości takiego dostępu nie posiadają. Niewiedza wynika z tego, że w wielu przypadkach występują tzw. służebności zwyczajowe…
30 grudnia 2019

Systemy żywienia bydła mięsnego

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W hodowli bydła mięsnego najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność i wynik końcowy produkcji jest odpowiedni wybór systemu żywienia. Dawka, skład i struktura zadawanej paszy uzależniona jest od grupy zwierząt. Miarą żywieniową powinno być odpowiednie zbilansowanie składników żywieniowych uwzględniających pokrycie potrzeb energetycznych i białkowych wybranej grupy. Wyróżniamy trzy systemy system opasu bydła mięsnego: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Opas intensywny Głównym celem tego systemu jest uzyskanie jak najwyższej masy końcowej w jak najkrótszym okresie. W systemie intensywnym zwierzęta podzielone są na grupy o wyrównanym wieku i wadze startowej. Najlepsze do opasu intensywnego są młode, czystorasowe, prawidłowo odchowane buhajki w wadze około 120-150kg…
30 grudnia 2019

Warsztaty bożonarodzeniowe w Golinie

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Jak co roku Dom Kultury w Golinie wyszedł do mieszkańców gminy z bogatą ofertą warsztatów świątecznych. Odbywały się one w siedzibie Domu Kultury, w szkołach i zaprzyjaźnionych świetlicach wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Choinka na pniu, które odbyły się 9 grudnia br. Instruktor Domu Kultury, pani Edyta Jachnik przygotowała specjalne zestawy dla każdego uczestnika warsztatów – drewniane gałązki zagipsowane w plastikowych pojemnikach, na które wbito stożkowe gąbki florystyczne. Tak przygotowane podstawy stanowiły punkt wyjściowy do tworzenia własnych, unikatowych choinek. Gałązki różnych zielonych drzew i krzewów (świerku, sosny, jodły, tui) wbite w wilgotną gąbkę utworzyły zielone drzewko, które można było…
30 grudnia 2019

Ratunek dla roślin – hydrożel

Opracowanie: Sylwia Dunaj • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Hydrożel do substancja pochłaniająca ciecze. Jego budowa to nierozpuszczalne wielocząsteczkowe polimery. Jakie posiada zalety? Otóż świetnie absorbuje wodę i jest umiarkowanie tani. Aby poznać mechanizm działania hydrożelu, trzeba wiedzieć, z czego zbudowana jest gleba. Zatem gleba składa się ze stałych cząstek organicznych i mineralnych oraz z wody, która rozpuszcza związki mineralne. Między nimi znajdują się tzw. pory glebowe, czyli wolne przestrzenie powietrzne. Polimery pochłaniając wodę sprawiają, że gleba zwiększa swoją porowatość, bo w porach glebowych z dodatkiem hydrożelu magazynowana jest woda wraz z substancjami organicznymi. Hydrożel w ofercie sprzedażowej występuje w postaci proszku lub granul, który należy wymieszać z glebą.…