Wydrukuj tę stronę
26 marca 2020

Zwolnienie rolników ze składek KRUS - zapowiadana pierwsza forma pomocy dla rolników

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara

Zapis do projektu ustawy mówi o zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (za 3 miesiące) osób objętych tym ubezpieczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym, w związku z epidemią, składki na to ubezpieczenie, za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwolnienie ze składek do KRUS jest analogicznie z tym, które ma miejsce w przypadku składek do ZUS. Propozycja dotycząca ww. zwolnienia z opłacania składek stanowi oczekiwaną i istotną pomoc państwa dla środowiska rolniczego w okolicznościach panującego w kraju stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem, chociaż niektóre produkcje rolnicze już generują dużo większe straty, chociażby agroturystyka, turystyka czy sektor produkcji wołowiny.

Minister Rolnictwa informuje jednak o trwających pracach nad innymi jeszcze rozwiązaniami, by dać wsparcie rolnikom. Podkreśla w swych wypowiedziach, że w czasach kryzysów, takich jak epidemia, żywność zawsze będzie potrzebna i zawsze będzie na nią zbyt. Zaznacza, że zrywające się łańcuchy dostaw, kłopoty z przetwórstwem i eksportem zapewne odbiją się na dochodach poszczególnych gospodarstw. Trwają prace nad konstruktywnym wsparciem dla rolników.

Czytany 455 razy